Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) – rozwiej wątpliwości interpretacyjne.

Start date:
09.06.2022
End date:
09.06.2022

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 20 May

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 20 May


No. of participants

+ 23% VAT