Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML) – rozwiej wątpliwości interpretacyjne.

Start date:
09.06.2022
End date:
09.06.2022

1 350 zł per person + 23% VAT

order before 20 May

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 20 May


No. of participants

+ 23% VAT

Beata Wiśnicka

certyfikowana, międzynarodowa ekspertka AML, konsultant AML

Najbardziej rozpoznawalna osoba w obszarach AML i zarządzania ryzykiem kryptowalut w Polsce. Właścicielka on-line sklepu z gotowymi wzorami dokumentów AML dla wszystkich instytucji obowiązanych. Członki Zarządu w Association of Certified Financial Crime Specialists - Central European Chapter odpowiedzialna.
Prelegentka na wielu konferencjach finansowo-bankowych tj. Konferencji „Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w systemach bankowych” dla wszystkich jednostek Centralnego Biura Śledczego Policji z Unii Europejskiej. Prelegentka na Copernican Digital Forum 2020 z udziałem 8000 widzów. Mentor w programie Shesnnovation - Perspektywy Women in Tech. Gość w Compliance Time Podcast, odcinek 12 „Share the knowledge”.

Ponad 500 uczestników szkoleń, w tym Bank Kryptowalutowy ze Szwajcarii - Falcon Bank czy HSBC w Londynie.

Około $300 000 000 wartości zarządzanymi projektami w kryptowalutach. Tworzy procedury, procesy oraz polityki AML dla wszystkich instytucji obowiązanych. Wspiera Fintech’y w procesach pozyskiwania licencji KIP.

Doświadczenie zawodowe oraz współpraca z wieloma instytucjami obowiązanymi umożliwiły jej dokładną analizę i ocenę globalnych systemów AML, a tym samym wypracowanie innowacyjnego podejścia do skutecznego wdrożenia procesów.

Najważniejsza w jej codziennej pracy jest ochrona ludzi, którzy są ofiarami w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, dlatego założyła swój kanał na YouTube, na którym bezpłatnie edukuje ludzi, „Jak nie dać się oszukać”.

Justyna Halaś

Radca Prawny, Komplementariusz w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k.

Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, ubezpieczeniowego i handlowego; jej artykuły ukazały się m.in. w „Rozprawach Ubezpieczeniowych”, kwartalniku „Glosa”, „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Monitorze Prawa Handlowego” oraz w monografiach naukowych.
Absolwentka prawa i ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zakresu analizy finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu;
Prelegentka na konferencjach naukowych i branżowych.
Przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Prawa Handlowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W codziennej pracy doradza podmiotom gospodarczym, w tym spółkom notowanym na GPW oraz instytucjom obowiązanym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie cywilnym, konsumenckim oraz prawie rynku kapitałowego.

Arkadiusz Górski

Adwokat, KMD.Legal

Współautor wiodącego i najlepiej przyjętego na rynku Komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu wydawnictwa C.H. Beck (2021). Przeprowadza audyty oraz przygotowuje regulacje wewnętrzne w zakresie compliance, w tym AML dla instytucji obowiązanych, także spółek publicznych, czy instytucji finansowych. Prelegent licznych konferencji i webinarów, w tym wydarzeń organizowanych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych; autor szkoleń w obszarze ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Projektuje regulacje wewnętrzne mitygujące ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorców w obszarze whistleblowing, anti-bribery, regulacje rynku finansowego w świetle wymogów ustawy o obrocie i MIFID II, jak również przeprowadza ich audyty powdrożeniowe i funkcjonalne. Reprezentuje klientów w postępowania litygacyjnych, w tym karnych (white-collar crimes), jak również w postępowaniach administracyjnych w związku z ryzykiem nałożenia sankcji administracyjnych przez organ nadzoru. Publikuje na łamach Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Przeglądu Sądowego, Monitora Prawniczego czy DGP.

Edyta Zdziarska

Ekspert ds. AML

Ekspert w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i nadużyciom. Praktyk z ponad 20 letnim doświadczeniem na rynku finansowym. Od 2000r związana z tematyką AML, przez 6 lat pełniła funkcję Koordynatora AML w Banku PKO BP. Posiada ogromne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań AML. Twórca narzędzi informatycznych (Asseco AML, Asseco FDS, Asseco ITR), wykorzystywanych w ponad 100 instytucjach finansowych – bankach komercyjnych i spółdzielczych, towarzystwach ubezpieczeniowych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych. Przez wiele lat była odpowiedzialna za proces rozwoju narzędzi oraz ich zgodność z wymogami prawnymi. Posiada wykształcenie w obszarze informatyki, bankowości, ekonomii i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Marketing. Na tej uczelni ukończyła również studia podyplomowe z bankowości oraz Studium Informatyki. Obecnie zajmuje się świadczeniem usług doradczych i szkoleniowych w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy. Wspiera instytucje obowiązane w wdrożeniu kompleksowego systemu AML, na który składają się: procedury, szkolenia, narzędzia informatyczne. Uczestniczy w projektach IT, odpowiada za rozwój narzędzi wspierających przeciwdziałanie praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych oraz warsztaty i szkolenia. Autorka licznych publikacji. Współpracuje m.in. z Wolters Kluwer oraz Risk&Compliance Platform Europe. Aktywnie uczestniczy jako prelegent w wydarzeniach poświęconych przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i nadużyciom finansowym.

Łukasz Łyczko

Counsel, Radca Prawny, PwC Polska

Specjalizuje się w prawie usług płatniczych, prawie bankowym oraz prawie rynków kapitałowych. Łukasz zajmuje się doradztwem regulacyjnym na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów związanych z rynkiem finansowym. Posiada doświadczenie w projektach dotyczących m.in. wdrożeń ustawy o usługach płatniczych, systemów płatności mobilnych, kart płatniczych, pieniądza elektronicznego, postępowań licencyjnych przed KNF, oraz outsourcingu czynności bankowych. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo z zakresu działalności transgranicznej instytucji finansowych oraz działalności ubezpieczeniowej, w tym w sektorze bancassurance. Łukasz posiada także doświadczenie w zakresie audytu zgodności regulacyjnej innowacyjnych projektów związanych z usługami finansowymi. Łukasz jest radcą prawnym. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego Catholic University of America. Przed dołączeniem do PwC Legal, Łukasz zdobywał doświadczenie w jednej z krakowskich kancelarii prawnych.

Konrad Frąckowiak

Aplikant adwokacki, Senior Associate, PwC Legal

Konrad jest prawnikiem w zespole praktyki prawa bankowego PwC Legal. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz w prawie bankowym. Jego obszarem praktyki jest doradztwo regulacyjne na rzecz instytucji finansowych oraz podmiotów spoza rynku finansowego w zakresie strukturyzacji działalności instytucji obowiązanej w rozumieniu AML, a także doradztwo na rzecz banków w zakresie wdrażania rozwiązań dotyczących outsourcingu czynności bankowych. Posiada doświadczenie z faktycznej realizacji środków bezpieczeństwa finansowego dla jednego z największych banków komercyjnych w Unii Europejskiej. Konrad realizował także wiele projektów w zakresie implementacji innowacyjnych rozwiązań dotyczących identyfikacji i weryfikacji klienta, beneficjenta rzeczywistego oraz oceny ryzyka. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest również absolwentem podyplomowych studiów menadżerskich w zakresie FinTech na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Krzysztof Krak

prawnik, ekspert ds. compliance i przeciwdziałania nadużyciom, analityk, Compliance Business Administration Krzysztof Krak

Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych oraz systemów zgłaszania nadużyć. Prowadzi audyty śledcze pod kątem nadużyć i korupcji. Wykonuje analizy i weryfikację podmiotów w zakresie ryzyka nadużyć i korupcji.

Ponad 25 lat był związany z organami ścigania, od 2006 roku pełnił funkcje na stanowiskach kierowniczych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Jako dyrektor departamentu analiz odpowiadał za wdrożenie i realizację zadań analitycznych biura w zakresie oceny mechanizmów korupcyjnych i działań godzących w interesy ekonomiczne państwa. Nadzorował działania edukacji antykorupcyjnej prowadzonej przez biuro. Pracował w Komendzie Głównej Policji na stanowisku Zastępcy Dyrektora Biura Wywiadu Kryminalnego, gdzie m.in. nadzorował zadania w ramach analizy i wywiadu kryminalnego oraz koordynował realizację działań w ramach współpracy międzynarodowej Policji i pełnił funkcję Szefa Krajowego Biura Interpol.

Prowadzi zajęcia dla studentów studiów podyplomowych na kilku uczelniach wyższych. Autor publikacji o tematyce przeciwdziałania korupcji i whistleblowingu