Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary –

NOWY MODEL REPRESJI

Start date:
30.11.2022
End date:
30.11.2022

Description

Projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych ujrzał światło dzienne. Rewolucyjne zmiany wejdą w życie lada moment i dotkną około pół miliona podmiotów zbiorowych. Każdy z nich będzie musiał dostosować swoje procedury wewnętrzne do zagrożeń wynikających z nowej ustawy. Ustawa budzi wątpliwości i niepokój przedsiębiorców. Szczególne obawy wiążą się z nowymi przepisami w zakresie kar i środków karnych oraz przebiegu postępowania.

Sankcje i kary za nieprzestrzeganie prawa mogą znacząco wpłynąć na sytuację firmy jak i indywidulanie na każdą w osób zasiadających w jej organach. Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego będzie miała charakter samoistny, co będzie rewolucyjną zmianą w stosunku do dzisiaj obowiązujących przepisów. Niebagatelnego znaczenia nabierze system Compliance wdrażany i przestrzegany w ramach podmiotu zbiorowego. Zmianie ulegnie zakres czynów za które może odpowiadać podmiot zbiorowy oraz cały proces karny. Uwagę należy zwrócić na zakres odpowiedzialności w kontekście nowelizacji KSH i zwiększenia uprawnień rad nadzorczych. Powiązanie tych dwóch nowelizacji może okazać się kluczowe z perspektywy systemowego podejścia do odpowiedzialności podmiotów zbiorowych.

W programie szkolenia m.in.:

 • analiza sankcji nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • jak stworzyć procedury zapewniające bezpieczeństwo Twojej firmy w razie kontroli i przed nią,
 • dobre praktyki i przykładowe rozwiązania Compliance w ramach podmiotu zbiorowego.

Wdrożenie już dziś odpowiednich procedur i mechanizmów pozwoli firmom uniknąć sankcji i odpowiedzialności karnej.

Odbiorcy:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Prezesów zarządów
 • Członków zarządów i rad nadzorczych
 • Prokurentów
 • Compliance oficerów
 • Prawników Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy mogą zadawać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – na koniec szkolenia przewidziany jest czas na pytania uczestników
 • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedza oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.

 

Invited by

Agnieszka Spychała