Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary –

NOWY MODEL REPRESJI

Start date:
30.11.2022
End date:
30.11.2022

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 15 November

1 450 zł per person + 23% VAT

order after 15 November


No. of participants

+ 23% VAT