ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja

Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju

Start date:
06.06.2023
End date:
19.09.2023

Description

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji szkolenia:
„ESG - Raportowanie w praktyce IV edycja
Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju”


Inwestorzy i klienci, oceniając wiarygodność firmy nie patrzą już też tylko na jej sytuację finansową, ale również na jej wpływ w obszarze środowiskowym, społecznym i pracowniczym. Spółki, które nie analizują ryzyk ESG i nie budują swojej strategii biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stają się mniej atrakcyjnym partnerem do współpracy i gorzej ocenianym obiektem inwestycyjnym. 

Krąg podmiotów zobowiązanych prawem do raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się systematycznie zwiększał. Im szybciej firma zacznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swoją codzienność biznesową, tym większe odniesie korzyści i lepiej przygotuje się do planowanych zmian prawnych. 

Podczas szkolenia uczestnicy:

  • od podstaw poznają filozofię raportowania zrównoważonego rozwoju
  • dowiedzą się jak wdrożyć proces raportowania w swojej firmie
  • poznają obowiązujące i nadchodzące wymogi prawne

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu w firmie. W ramach szkolenia zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów jak również toczących się procesów legislacyjnych. Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju.

Na szkolenie zapraszamy w szczególności:

•    Zarządy firmy i kadrę zarządzającą
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych, odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką 

Czas trwania szkolenia to 10 dni szkoleniowych, 60 godziny, formuła online.

Istnieje także możliwość zakupienia pojedynczych dni szkolenia - w zależności od preferencji. Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu.

1 dzień 06.06.2023 r. Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju

WPROWADZENIE // Od CSR do zrównoważonego rozwoju – ewolucja raportowania niefinansowego w Polsce // Obecne wymogi regulacyjne // Kogo interesują dane niefinansowe //Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG 

2 dzień 13.06.2023 r. Otoczenie regulacyjne

Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030 // Standardy raportowania i wytyczne // Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii // Rozporządzenie 2019/2088 SFRD // Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive // Audyt danych niefinansowych

3 dzień 20.06.2023 r. Jak się przygotować do raportowania?

Różne rodzaje kapitału // Zorganizowanie procesu raportowania w firmie krok po kroku // Interesariusze w procesie raportowania // Badanie istotności // Metodyka zbierania i agregacji danych // Case study

4 dzień 11.07.2023 r. Identyfikacja łańcucha wartości

Co to jest łańcuch wartości i dlaczego należy go identyfikować? // Audyty podwykonawców // Downstream – co się dzieje z produktem? // Gospodarka Obiegu Zamkniętego

5 dzień 18.07.2023 r. Obszar środowiskowy

Ryzyka środowiskowe // Omówienie wskaźników i ich interpretacja // Pożądane wartości wskaźników // Liczenie emisji gazów cieplarnianych // Case study

6 dzień 25.07.2023 r. Obszar społeczny i ładu korporacyjnego

Prawa człowieka // Zagadnienia z obszaru G i ich rola dla firmy // Ryzyka dotyczące obszaru społecznego i ładu korporacyjnego // Omówienie wskaźników i ich interpretacja // Case study

7 dzień 22.08.2023 r. Obszar pracowniczy

Prawa pracownicze // Ryzyka pracownicze // Zagadnienia różnorodności // Omówienie wskaźników i ich interpretacja i pożądane wartości wskaźników // Najciekawsze przykłady ujawnień w obszarze pracowniczym

8 dzień 29.08.2023 r. Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów

Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów // Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym – Dobre praktyki raportowania // Rozporządzenie 2019/2088 SFRD  oczami inwestorów

9 dzień 12.09.2023 r. Raportowanie Taksonomii w praktyce

Raportowanie zgodności z Taksonomią SF // Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią // Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią

10 dzień  19.09.2023 r. Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju 

Zmiany w raportowaniu zrównoważonego rozwoju // Architektura systemu standardów raportowania // ESRS - Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Po każdym dniu zajęć prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów. 

Po zakończeniu całego szkolenia każdy z uczestników otrzyma elektronicznie certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

Zapraszamy także do zapoznania się z planowanymi terminami kolejnej, powakacyjnej edycji szkolenia w 2023 roku. 

V edycja szkolenia – 21.09.2023 r. – 07.12.2023 r. 
1.    21.09.2023 r. 
2.    28.09.2023 r.
3.    05.10.2023 r.
4.    12.10.2023 r.
5.    19.10.2023 r.
6.    09.11.2023 r.
7.    16.11.2023 r.
8.    23.11.2023 r.
9.    30.11.2023 r.
10.  07.12.2023 r.

Szczegółowe programy oraz pozostałe informacje dotyczące V edycji szkolenia zamieścimy wkrótce, jeśli chcecie Państwo otrzymać informacje – prosimy o kontakt Anna.Szalaj@rp.pl 
Zachęcamy do zarezerwowania czasu na szkolenie już teraz.
 

Invited by

Agnieszka Spychała