Nieruchomości w strategiach zrównoważonego rozwoju

Start date:
21.09.2023
End date:
21.09.2023

Marek Bienias

Senior Data Analyst w Dziale Strategic Advisory, Colliers

W Colliers odpowiada za identyfikację obszarów biznesowych, które mogą być wspierane przez nowoczesne metody analizy danych, i tworzenie bazujących na danych rozwiązań i rekomendacji uzupełniających doradztwo strategiczne w kontekście m.in. ESG. Jednym z narzędzi, które współtworzył, jest aplikacja do pełnego raportowania śladu węglowego Colliers w Polsce.
Marek jest ekspertem w zakresie raportowania emisji CO2 zgodnie z GHG Protocol i w zakresie analiz CRREM. Jako doktor matematyki posiada silnie analityczne i biznesowo zorientowane nastawienie. Jest ekspertem w analizie predyktywnej, statystyce, eksploracji danych, prognozowaniu, modelowaniu matematycznym, uczeniu maszynowym i raportowaniu BI.

Edyta Chromiec

Senior Associate w Dziale ESG, Colliers

Edyta jest związana z branżą budownictwa i zrównoważonego rozwoju od 9 lat. Posiada praktykę architektoniczną w projektowaniu budynków wielofunkcyjnych powyżej 20 tys. mkw., w tym obiektów certyfikowanych. Jako konsultant ds. zrównoważonego budownictwa koordynowała certyfikacje BREEAM i LEED dla ponad 30 nowych budynków z portfolio wiodących inwestorów. Współpracowała z kilkoma wykonawcami robót budowlanych, wspierając ich we wdrażaniu wymogów certyfikacji na placu budowy i tworzeniu zielonych procedur firmowych.
Od 2015 r. jest członkiem indywidualnym Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. W latach 2018-2019 była członkiem Zespołu Eksperckiego SARP ds. zrównoważonego rozwoju. Ukończyła dzienne studia magisterskie na kierunku Architektura i uczestniczyła w rocznym studium podyplomowym Budownictwo energooszczędne. Do Colliers dołączyła w lutym 2022 r. angażując się w usługi ESG dla sektora nieruchomości oraz certyfikację budynków w Polsce i krajach CEE.

Andrzej Gutowski

dyrektor ds. ESG, Colliers w Polsce

Jako Dyrektor ds. ESG odpowiada za lokalną implementację globalnej strategii Colliers w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności i ładu korporacyjnego. Od blisko 10 lat zajmuje się doradztwem i koordynacją procesów certyfikacji nieruchomości komercyjnych w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Wspiera najemców i właścicieli nieruchomości w realizacji celów zrównoważonego rozwoju, wdrażaniu zielonych praktyk oraz dostosowywaniu strategii certyfikacji do potencjału i aspiracji firm, uwzględniając specyfikę budynku i jego wnętrz. Jako specjalista w zakresie systemów LEED, BREEAM, WELL i Fitwel, a także tych skupionych na temacie bezpieczeństwa, jak WELL HSR (Health-Safety Rating) oraz Fitwel VR (Viral Response) doradzał w procesach certyfikacji ponad 50 projektów - zarówno nowych, jak i istniejących budynków oraz wnętrz komercyjnych.

Renata Hartle

Dyrektorka ds. rozwiązań technologicznych w Colliers

Jako Dyrektorka ds. rozwiązań technologicznych w Colliers doradza właścicielom budynków oraz najemcom w zakresie innowacyjnych technologii dla biur. Na co dzień, Renata audytuje nieruchomości pod kątem potencjalnego dostosowania budynku do nowych oczekiwań najemców, prowadzi dla klientów wdrożenia technologii i edukuje użytkowników, zapewniając adaptację wybranych rozwiązań. Jednocześnie, blisko współpracuje ze startupami, pomagając im rozwijać rozwiązania odpowiadające rzeczywistym potrzebom użytkowników.
Renata jest w gronie pionierów polskiego rynku PropTech - od lat wyszukuje, testuje i integruje najnowocześniejsze inteligentne rozwiązania w branży nieruchomości, takie jak mobilny dostęp, wirtualna recepcja, smart parking czy analiza zajętości powierzchni. Odpowiadała m.in. za wprowadzenie na rynek wirtualnej platformy do rezerwacji przestrzeni elastycznych Colliers Mobility Pass czy oprogramowania do zarządzania budynkami biurowymi Connected by Skanska. W 2022 r. została pierwszą w Polsce Akredytowaną Profesjonalistką SmartScore - systemu certyfikacji dla inteligentnych budynków. Ponad 12-letnie doświadczenie w branży nieruchomości komercyjnych zdobywała w Europie Środkowo-Wschodniej, Skandynawii i Stanach Zjednoczonych.

Marta Lenarczyk

Senior Technical Quality Manager w Dziale Zarządzania Nieruchomościami w Colliers

Inżynier z ponad 12-letnim doświadczeniem w zarządzaniu technicznym nieruchomościami i prowadzeniu projektów technicznych, również związanych ze zwiększeniem efektywności energetycznej budynków biurowych. W Colliers kieruje zespołem odpowiedzialnym za wsparcie operacyjno-techniczne zarządców nieruchomości. Od lat buduje i utrzymuje relacje z klientami i dostawcami. Kompetentna w zarządzaniu dużymi zespołami obsługi technicznej (+90 członków); doceniana trenerka i wychowawca wielu nowych talentów w branży obsługi technicznej nieruchomości.

Izabela Makowska-Kwiecińska

Associate Director w Dziale ESG, Colliers

Zawodowo związana z rynkiem nieruchomości komercyjnych od ponad 10 lat, jako doradca w obszarze rozwoju zrównoważonego. W Colliers odpowiada za przygotowywanie raportów i strategii ESG dla klientów rynku nieruchomości, badanie zgodności z unijną Taksonomią oraz innymi dyrektywami z zakresu zrównoważonego finansowania inwestycji, doradztwo i koordynowanie transformacji portfeli i pojedynczych aktywów w zakresie ESG, przygotowanie raportów dotyczące ryzyk klimatycznych i transformacji oraz budowanie świadomości ESG wewnątrz organizacji.
Wcześniej doradzała w procesach certyfikacji LEED dla wnętrz biurowych, nowych i istniejących budynków, Doradzała również w obszarze weryfikacji inwestycji pod kątem zanieczyszczenia środowiska (EDD).