Nieruchomości w strategiach zrównoważonego rozwoju

Start date:
21.09.2023
End date:
21.09.2023

Timeline

Day I
Thursday
21 september 2023
09:20

Czas na logowanie

09:25

Kwestie organizacyjne

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

1.    Rozpoczęcie, 
2.    Przywitanie gości,
3.    Informacje techniczne.
 

09:30

Rola nieruchomości w strategiach ESG

Andrzej Gutowski, dyrektor ds. ESG, Colliers w Polsce

•    Kontekst nieruchomości w raportowaniu i strategiach ESG (CSRD)
•    Miejsce pracy jako narzędzie wspomagania realizacji celów zrównoważonego rozwoju 
•    Nieruchomość i biuro jako nośnik wartości (kwestie społeczne – wellbeing, komfort, wspieranie różnorodność i wartości organizacji)
•    Znaczenie lokalizacji i dostępności
•    Nieruchomość i biuro a wskaźniki środowiskowe
 

10:15

Przerwa

10:30

Certyfikacje ekologiczne budynków i powierzchni

Edyta Chromiec, Senior Associate w Dziale ESG, Colliers

•    Certyfikacje nieruchomości jako walidacja standardów i dobrych praktyk
•    Zakresy i możliwości certyfikacji
 

11:15

Przerwa

11:30

Taksonomia UE w kontekście nieruchomości

Izabela Makowska-Kwiecińska, Associate Director w Dziale ESG, Colliers

•    Taksonomia UE jako narzędzie oceny nieruchomości - wprowadzenie, cel i oczekiwany sposób przedstawiania danych.
•    Wymagania dla projektowanych i istniejących budynków.
•    Omówienie 6 celów środowiskowych możliwych do spełnienia.
•    Łączenie Taksonomii z innymi elementami ESG
 

12:15

Przerwa

12:30

Nieruchomości a dekarbonizacja – emisje CO2 w zakresach 1,2,3

Marek Bienias, Senior Data Analyst w Dziale Strategic Advisory, Colliers

•    Czym jest operacyjny ślad węglowy i jak powinien być liczony
•    GHG Protocol i zakresy emisji
•    Narzędzia wspierające określanie śladu węglowego
•    Analiza CRREM i jej rola w ocenie wydajności nieruchomości
 

13:15

Przerwa

13:45

Efektywność energetyczna i wodna – ekologiczne rozwiązania w budynkach

Marta Lenarczyk, Senior Technical Quality Manager w Dziale Zarządzania Nieruchomościami w Colliers

•    Relacje najemca – właściciel
•    Rola adaptacji w zrównoważonym zarządzaniu biurem
 

14:15

Rozwiązania technologiczne w budynku i biurach

Renata Hartle, Dyrektorka ds. rozwiązań technologicznych w Colliers

•    Rozwiązania do zbierania danych ESG i 
•    Dostosowanie funkcjonowanie obiektu i powierzchni do potrzeb
 

14:45

Przerwa

15:00

Zielone umowy najmu

Andrzej Gutowski, dyrektor ds. ESG, Colliers w Polsce

•    Umowa najmu jako narzędzie realizacji celów i strategii ESG właściciela i najemcy
•    Standardy i zakres zapisów
 

15:15

Sesja pytań i odpowiedzi

15:45

Zakończenie