LEGAL IT UPGRADE

– czyli aktualne aspekty prawne umów w IT

Start date:
30.11.2023
End date:
30.11.2023

Timeline

Day I
Thursday
30 november 2023
09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Umowy IT jako element prowadzenia biznesu

Paweł Żerański, radca prawny w Paweł Żerański i Wspólnicy sp. k oraz autor bloga prawoit.pl

 • Funkcja doradztwa prawnego IT w relacji do innych funkcji prowadzenia biznesu.
 • Regulacja umów w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych w ogólności.
 • Poszczególne umowy IT z prawnego punktu widzenia:
  • Umowa licencyjna
  • Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe
  • Umowa dzierżawy programu komputerowego
  • Umowa najmu programu komputowego
  • Umowa o stworzenie utworu
  • Umowy scalone a umowy mieszane
 • Jak formułować umowy IT w sytuacji niepewności prawnej? 
10:20

Przerwa

10:35

Umowa na body leasing w branży IT

Sylwia Macura-Targosz, radca prawny w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 • Co to jest body leasing i czym się charakteryzuje?
 • Dla kogo body leasing?
 • Jakie są korzyści z body leasingu?
 • Wyzwania i ryzyka (odpowiedzialność, przeniesienie praw autorskich, dane osobowe, zachowanie poufności, kwestie pracownicze).
 • Najlepsze praktyki.
   
11:25

Przerwa

11:40

Wyzwania związane z przechowywaniem i usuwaniem danych osobowych

Piotr Kalina, radca prawny, partner w kancelarii Rymarz Zdort Maruta

 • Analiza ryzyka i odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych
 • Zasoby własne i zewnętrzne
 • Współpraca z dostawcami
 • Okresy retencji i usuwanie danych
   
12:30

Przerwa

13:00

Bezpieczeństwo informacji i danych z perspektywy cybersecurity

Paweł Tobiczyk, adwokat, partner w kancelarii Rymarz Zdort Maruta

 • Kto i kiedy musi prowadzić analizę ryzyka cybernetycznego 
 • Jak dobierać adekwatne środki bezpieczeństwa do zagrożeń w cyfrowym świecie
 • Jak oceniać poziom ryzyka, biorąc pod uwagę zakres przetwarzanych informacji i potencjalne skutki zagrożenia
 • Jak zadbać o rozliczalność, żeby ograniczyć ryzyko prawne
 • Jak utrzymywać bezpieczeństwo cybernetyczne w czasie
   
13:50

Przerwa

14:05

Produkty oparte o AI. Co wynika z projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencji dla dostawców i użytkowników systemów opartych o AI? Czy już należy działać?

Mikołaj Sowiński, radca prawny, partner w kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 • Główne założenia rozporządzenia z perspektywy spółek produktowych oraz podmiotów współpracujących przy budowie systemów AI.
 • Jakiego typu obowiązki czekają na dostawców?
 • Jakiego typu obowiązki czekają na podmioty współpracujące przy budowie systemów AI?
   
14:50

Przerwa

15:00

Nabycie produktów lub usług AI w organizacji – o czym pamiętać z perspektywy zakupów, zawarcia umowy i polityk compliance

Piotr Kaniewski, Adwokat, Counsel w Osborne Clarke Poland

 •  Kluczowe ryzyka prawne związane z pozyskiwaniem i eksploatowaniem sztucznej inteligencji.  
 •  Sposoby mitygacji ryzyk prawnych oraz najlepsze praktyki dotyczące procesów: zakupów, kontraktowania i nadzoru nad eksploatacją AI w organizacji.
 •  Polityka AI w organizacji.
15:45

Zakończenie