Akademia Funduszy Unijnych 2024 r.

Start date:
19.02.2024
End date:
05.03.2024

3 390 zł per person + 23% VAT

order before 12 February

3 990 zł per person + 23% VAT

order after 12 February


No. of participants

+ 23% VAT

Description

W dzisiejszym dynamicznym środowisku gospodarczym i społecznym korzystanie z dostępnych środków finansowych, w tym z Funduszy Unijnych, staje się kluczowym elementem strategii rozwoju dla wielu przedsiębiorstw, instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych. Perspektywa finansowa 2021-2027 otwiera nowe możliwości i wyznacza strategiczne cele, które mogą znacząco wpłynąć na rozwój różnych sektorów.


Dlatego z przyjemnością ogłaszamy, że ruszyła wyjątkowa Akademia Funduszy Unijnych - kompleksowy 3 dniowy kurs online! Ten kurs jest dedykowany wszystkim osobom, które chcą zgłębić tajniki pozyskiwania i efektywnego wykorzystywania środków w ramach Funduszy Europejskich 2021-2027.

Celem naszego szkolenia jest to aby uczestnicy zyskali pełne zrozumienie mechanizmów alokacji środków, procedur aplikacyjnych oraz kluczowych aspektów związanych z monitorowaniem i rozliczaniem projektów współfinansowanych przez Unię Europejską oraz dowiedzieli się jak prawidłowo  przygotować się na kontrolę projektów dofinasowanych ze środków UE.

Czym się wyróżniamy? Akademia będzie przeprowadzona przez wybitnych ekspertów i praktyków. Będą Państwo mieli możliwość zdobycia wiedzy z pierwszej ręki, dzięki prelegentom z instytucji NCBR, Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów Funduszy Unii Europejskiej oraz bezkonkurencyjnej Kancelarii Olesiński i Wspólnicy.

Dlaczego warto wziąć udział?
• Kompleksowa wiedza o Funduszach Unijnych: program został podzielony tak, aby w każdym dniu ująć najważniejsze obszary na temat pozyskiwania, rozliczania i kontroli funduszy unijnych.
• Inspirujące warsztaty i studia przypadków w zakresie rozliczania funduszy unijnych. 
• Nowości i Przyszłość: gwarantujemy dostęp do wiedzy o najnowszych zmianach w regulacjach i perspektywami na lata 2021-2027.
• Konkurencyjność: podpowiemy jak zyskać przewagę konkurencyjną, zdolność do innowacji i dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych.

Co zwiera min. program Akademii FU:
• Programy FERS, FENG, Programy regionalne
• Istotne działania promocyjne projektów 
• Zasady kwalifikowalności wydatków
• Uprawnienia kontrolerów i kontrolowanych osób
• Korekty finansowe

UWAGA! Masz możliwość wyboru w ilu dniach Akademii chcesz wziąć udział. Cena za każdy dzień kursu to tylko 1 200 zł netto. (Cena obowiązuje do 12 lutego, po 12 lutego cena wynosi 1350 zł netto). Kurs łącznie trwa 3 dni.

Odbiorcy szkolenia:
• Przedsiębiorcy i Przedsiębiorstwa.
• Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie wniosków o dofinansowanie.
• Konsultanci i eksperci ds. funduszy europejskich.
• Osoby pracujące w departamentach odpowiedzialnych za absorpcję środków unijnych.
• Pracownicy zajmujący się zarządzaniem projektami publicznymi.
• Organizacje Pozarządowe.
• Osoby zainteresowane karierą w sektorze zarządzania projektami unijnymi.
• Osoby związane z sektorem naukowym i badawczym.
• Innowatorzy dążący do finansowania projektów z obszarów nowych technologii i innowacji

Organizacja szkolenia:
• wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym
• bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia
• dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej (ZOOM).
Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej

 

Invited by

Anita Marszałek