Compliance MBA

program edukacyjny

Start date:
16.04.2024
End date:
18.06.2024

7 000 zł per person + 23% VAT

order before 1 April

8 000 zł per person + 23% VAT

order after 1 April


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Szanowni Państwo, 

Dziennik Rzeczpospolita oraz Praktycy Compliance Stowarzyszenie zapraszają do udziału w projekcie edukacyjnym COMPLIANCE MBA.

Zapewnienie zgodności w przedsiębiorstwie w sytuacji ryzyka prawnego, regulacyjnego, wizerunkowego czy środowiskowego to codzienność każdej firmy.  We współczesnych realiach lawinowo wzrastającej ilości i szczegółowości regulacji prawnych nie jest łatwo zidentyfikować przepisy prawa wytyczne organów nadzoru i inne normy wiążące się z działalnością firmy. Konsekwencje prawne w przypadku ich nieprzestrzegania mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na jej działalność. Sprawdź, czy wprowadzone unormowania prawne, zasady i rozwiązania wewnętrzne pozwolą zredukować do minimum ryzyko wystąpienia w firmie wszelkich nieprawidłowości.

Program Compliance MBA pozwoli rozwinąć Twoją wiedzę i umiejętności w zakresie:
•    zarządzania ryzykiem zdarzeń,
•    identyfikacji przeszkód na drodze do sukcesu w biznesie,
•    wdrożenia strategii zarządzania ryzykiem,
•    poznania  standardów i narzędzi umożliwiających stworzenie polityki zarządzania ryzykiem w organizacji,
•    oceny bieżącego stanu zarządzania, ryzyka i zgodności w firmie oraz zastosowania odpowiedniej umiejętności do planowania i monitorowania niezbędnych zmian,
•    kompetencji menedżerskich, które skutecznie przyczynią się do kierowania strategicznym kierunkiem organizacji.

Program edukacyjny Compliance MBA to wielowymiarowa formuła wydarzenia:
•    program został stworzony według najwyższych standardów edukacyjnych. To innowacyjny i kompleksowy program edukacyjny, 
•    8 dni szkoleniowych, 48 godzin zajęć,
•    wiedza i praktyka od kluczowych ekspertów w temacie Compliance,
•    konsultacje i dyskusje z Prelegentami,
•    najnowsze trendy i wyzwania,
•    case studies,
•    ćwiczenia i warsztaty,
•    inspiracje i dyskusje,
•    wymiana doświadczeń.

Moduły projektu Compliance MBA
1 dzień 16.04.2024 r. Etyka Oficera Compliance
2 dzień 23.04.2024 r. Systemy zarządzania zgodnością
3 dzień 07.05.2024 r. Normy ISO 27001 i 22301
4 dzień 14.05.2024 r. Criminal Compliance
5 dzień 21.05.2024 r Whisteblowing i analiza inormacji
6 dzień 28.05.2024 r. Wewnętrzne postępowania wyjaśniające
7 dzień 11.06.2024 r. ISO 27301 i antykorupcja
8 dzień 18.06.2024 r. Wywiad i kontrwywiad gospodarczy / komunikacja Compliance i zarządzanie ryzykiem 

Istnieje także możliwość zakupienia pojedynczych dni programu edukacyjnego- w zależności od preferencji. Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu.

Do udziału w programie zapraszamy:
•    Szefów i pracowników Compliance 
•    Menadżerów i specjalistów ds. zgodności
•    Specjalistów ds. AML
•    Prawników
•    Audytorów
•    Kontrolerów wewnętrznych
•    Doradców podatkowych
•    Biegłych rewidentów

Organizacja programu:
Program edukacyjny został zaplanowany w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

  • Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym
  • Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
  • Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w projekcie wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników projektu otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
Wystawiamy zaświadczenie o liczbie godzin szkoleniowych - na prośbę uczestnika.

 

Invited by

Agnieszka Spychała