ESG W NIERUCHOMOŚCIACH

kluczowe problemy i ryzyka ESG stojące przed branżą nieruchomości

Start date:
26.03.2024
End date:
26.03.2024

1 390 zł per person + 23% VAT

order before 10 March

1 490 zł per person + 23% VAT

order after 10 March


No. of participants

+ 23% VAT

Description

ESG dotyka każdej części cyklu życia nieruchomości, a inwestorzy, pracownicy, klienci, dostawcy i najemcy zwracają na to uwagę i domagają się dalszego podnoszenia standardów. W branży nieruchomości inicjatywy ESG stają się głównym czynnikiem ograniczającym ryzyko w tworzeniu wartości nieruchomości, a także krytycznym elementem inwestycji w nieruchomości.

Co zatem dalej z ESG na rynku nieruchomości? Czy to wystarczy dla firm, które opracowały swój plan działania w zakresie ESG? Czy przepisy będą nadal ewoluować i wywierać jeszcze większy nacisk na wytyczne dotyczące ujawniania informacji i raportowania? Na co muszą zwrócić uwagę właściciele, menedżerowie, programiści i konstruktorzy, aby wprowadzić poważne zmiany? Czego oczekują inwestorzy instytucjonalni w swoich obecnych i przyszłych inwestycjach?

Eksperci, praktycy z Kancelarii Kochański & Partners oraz Savills omówią podczas szkolenia m.in. następujące kwestie:
•    wpływ działań proekologicznych, społecznych i związanych z zarządzaniem na wartość nieruchomości,
•    prawne aspekty raportowania niefinansowego – wymogi Dyrektywy CSRD dla firm działających w sektorze nieruchomości,
•    unijne standardy raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju ESRS,
•    kluczowe aspekty prawne związanych z zawieraniem zielonych umów najmu,
•    konsekwencje prawne dla podmiotów zaangażowanych w greenwashing,
•    międzynarodowe oraz krajowe regulacje dotyczące dekarbonizacji nieruchomości,
•    metody oceny wpływu środowiskowego na nieruchomości,
•    korzyści dla przedsiębiorstw i inwestorów wynikające z zastosowania zrównoważonych praktyk finansowych,
•    korzyści biznesowe płynące z zastosowania zrównoważonych praktyk ESG w branży nieruchomościowej.

Na szkolenie zapraszamy:
•    prezesów i właścicieli, 
•    dyrektorów generalnych, finansowych, administracyjnych, ds. compliance, 
•    dyrektorów ds. strategii i rozwoju biznesu, zrównoważonego rozwoju,
•    kierowników obiektów, administracyjnych,
•    zarządców nieruchomości,
•    wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Organizacja szkolenia:
•    wydarzenie prowadzone w czasie rzeczywistym,
•    bieżący kontakt z trenerem i pozostałymi uczestnikami szkolenia,
•    dyskusja, burza mózgów, praktyczna wiedza oraz aktualne case'y.
Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej (ZOOM). Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.