IT LEGAL

– prawne aspekty umów IT

Start date:
27.08.2024
End date:
27.08.2024

1 290 zł per person + 23% VAT

order before 20 August

1 490 zł per person + 23% VAT

order after 20 August


No. of participants

+ 23% VAT

Monika Lasota

radca prawny, wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Kancelaria Radcy Prawnego Monika Lasota

Radca prawny z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w obsłudze prawnej przedsiębiorców. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla dużych organizacji w zakresie prawa gospodarczego, prawa IT i prawa umów. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotu gospodarczego z sektora e-commerce.

Wykładowca studiów podyplomowych "Cyberbezpieczeństwo w transporcie kolejowym" na Politechnice Warszawskiej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, stypendystka Regionu Ile-de-France na kierunku Master 2 Prawo przedsiębiorstw na Université Paris-Sud (Francja). Ukończyła Centrum Prawa Francuskiego na kierunku Master 2 Prawo biznesowe na Uniwersytecie Warszawskim. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W 2023 r. ukończyła studia podyplomowe Prawo nowych technologii w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Biegle posługuje się językiem francuskim.

Artur Piechocki

radca prawny, APLAW

Założyciel kancelarii APLAW. Radca prawny wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych w zakresie Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej, prawie technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), ochronie danych i prywatności oraz cyberbezpieczeństwie. Posiada 20-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytów prawnych i doradztwie prawnym na rzecz spółek polskich i międzynarodowych, głównie z sektora IT, telekomunikacji i mediów.

Przez wiele lat pracował jako prawnik, szef Działu Domen, a następnie Doradca ds. prawnych i polityki domenowej rejestru PL w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), reprezentując Rejestr w Polsce i w organizacjach międzynarodowych.

Ekspert Ministerstwa Cyfryzacji przy KPRM w pracach legislacyjnych trzech grup roboczych: ds. Internetu Rzeczy (IoT), Cyberbezpieczeństwa oraz Sztucznej Inteligencji (AI). Współzałożyciel Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), którego pracom przewodniczył, a obecnie jest członkiem jego Rady, oraz współtwórca orzecznictwa domenowego w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG).

Jest ekspertem Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (European Network and Information Security Agency (ENISA) w zakresie doradztwa regulacyjnego, ochrony prywatności i danych osobowych. Należy do grona ekspertów EU CyberNet w zakresie cyberbezpieczeństwa. Współpracuje również z Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) oraz Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO), a w przeszłości Council of European National Top Level Domain Registries (CENTR). Był także uczestnikiem spotkań Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU). Jest członkiem International Association of Privacy Professionals (IAPP) oraz Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii (SPNT). Pełni rolę Chapter Chair na rynek polski z ramienia PrivacyConnect by OneTrust, członek kolegium redakcyjnego kwartalnika Prawo Nowych Technologii wydawnictwa CH Beck.

Prelegent podczas wielu konferencji dotyczących ochrony danych osobowych i RODO oraz cyberbezpieczeństwa. Autor kilkuset artykułów prasowych na łamach Rzeczpospolitej, Dziennika Gazety Prawnej, Magazynu ODO Ochrona Danych Osobowych i innych. Współautor książki „Domeny internetowe. Teoria i praktyka” wydanej przez Wolters Kluwer w 2020 r.

Wykładowca w Szkole IT/TMT Centrum IP im. H. Grocjusza w Warszawie.

Prawnik rekomendowany corocznie przez międzynarodowe rankingi prawnicze Media Law International oraz Legal 500 EMEA w dziedzinie TMT oraz Data Protection & Privacy Protection.

Renata W. Lewicka

Radca prawny w Kancelarii GSW i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni, C-level manager, szkoleniowiec, mówca

Specjalizuje się w prawie związanym z technologiami, w tym prawie autorskim, usług zaufania, legal compliance. Uczestniczyła w tworzeniu i negocjowaniu umów w ponad 300 projektach wdrożeniowych systemów informatycznych, w tym systemów typu ERP i CRM. W tym dla sektorów bankowego, telekomunikacyjnego, ubezpieczeniowego, energetycznego i gazowego.

Od lat działa w środowisku międzynarodowym. Jest jednym z dyrektorów i prezeską Zarządu Warwick Legal Network (WLN) międzynarodowej sieci kancelarii prawniczych zrzeszających ponad 600 prawników z 30 krajów świata. Z ramienia zarządu koordynuje pracę technologicznej grupy roboczej WLN TECHgroup.

Od ponad 15 lat prowadzi szkolenia i warsztaty z umów IT, prawa nowych technologii i negocjowania umów IT.

Łukasz Wieczorek

radca prawny, KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

Specjalizuje się w prawie nowych technologii (IT), prawie własności intelektualnej, prawie nieuczciwej konkurencji i prawie gospodarczym, pracując na co dzień w środowisku międzynarodowym. Doradza w szczególności klientom zagranicznym inwestującym w Polsce oraz podmiotom prowadzącym biznes poza granicami Polski.

Posiada kompleksowe, wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących sektora IT. Brał udział w dziesiątkach projektów przygotowując i negocjując umowy IT m.in. z kontrahentami z USA, Europy i Azji (w tym w metodykach zwinnych/Agile, w modelu SaaS, itd.), w tym firmami o statusie tzw. jednorożca – z branży bankowej, finansowej, ubezpieczeniowej, hazardowej, e-commerce, hotelowej czy muzycznej.

Ekspert w sprawach dotyczących aspektów prawnych sztucznej inteligencji (AI) i cyberbezpieczeństwa, członek Grupy Roboczej ds. AI (GRAI) przy Ministerstwie Cyfryzacji RP.

Dr Maciej Madziński

Strategy & Digital Transformation Consultant, MBA IT Programme Director

Praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego i cyfrowych transformacjach organizacji współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym jak i akademickim. Trener, wykładowca akademicki, mentor przyszłych liderów.

Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA, szkolenia otwarte, zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Specjalizuje się w obszarze zarządzania i informatyzacji. Wspiera również firmy w kreacji i egzekucji strategii wykorzystując przy tym narzędzia zarządzania projektami.

Zawodowo COO w polskiej spółce specjalizującej się w zaawansowanej analityce danych i tzw.
„Generatywnej AI” - Laurens Coster. Wcześniej Wiceprezes Escola S.A. - spółki technologicznej tworzącej aplikacje mobilne i webowe, świadczącej usługi konsultingu z zakresu transformacji cyfrowej i AI oraz rozwijającej własne produkty w ramach venture building. Odpowiadał za doskonałość operacyjną, egzekucję strategii oraz budowanie partnerstw międzynarodowych w firmie. Był również Dyrektorem Zarządzającym ds. Cyfrowej Transformacji i Funkcji Wsparcia w KROSS S.A. Odpowiadał za transformację cyfrową i funkcje z nią powiązane, administrację oraz dział prawny. W swojej karierze pełnił również funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora IT Akademii Leona Koźmińskiego. Z Akademią Leona Koźmińskiego związany od 2007 roku.

Zasiadał również w dwóch radach nadzorczych. Najpierw w radzie nadzorczej spółki Koźmiński Business Hub, a kolejno, do czasu objęcia funkcji Wiceprezesa, w radzie ESCOLA S.A. Jest również partnerem Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. oraz dyrektorem programu MBA IT w Kozminski Executive Business School
Akademii Leona Koźmińskiego, a także współautorem i jednym z liderów programu SPEB – Szkoła Profesjonalnych Ekspertów Biznesu realizowanym w Akademii.

Pasjonat zarządzania strategicznego (w szczególności budowa i egzekucja strategii) i „zwinnego” zarządzania projektami, realizacji zmian organizacyjnych. Od lat realizuje duże, kompleksowe cyfrowe transformacje firm od budowy strategii cyfrowej transformacji przez skuteczną implementację systemów, aż do zarządzenia zmianą w organizacji wynikającą z takiej transformacji. Projekty realizował zarówno w funkcji menedżera zatrudnionego w organizacji jak i konsultanta strategicznego – wspierał w cyfrowej transformacji firmy z branży szkolnictwa wyższego, firmy ed-tech, ale również produkcyjne i handlowe.

W ramach obowiązków Dyrektora Zarządzającego KROSS koordynował duże wdrożenia w obszarze zarządzania operacyjnego organizacją, analityki danych, budowania relacji z klientem (CRM) oraz sprzedaży e-commerce B2B wykorzystując technologie SAP i Salesforce. Odpowiadał również za koordynację procesu powstawania strategii całej spółki KROSS S.A. do roku 2026. Realizowane w KROSS projekty zarówno w technologii SAP jak i Salesforce stały się referencyjnymi projektami prezentowanymi jako tzw. „dobre praktyki” zarówno na konferencjach w Polsce jak i zagranicą (Salesforce Live, SAP NOW, etc.).

W ramach obowiązków Dyrektora Operacyjnego ALK specjalizował się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informatycznych. Zarządzał również Biurem Projektów w ALK i odpowiadał za portfel projektów uczelni. Wraz z zespołem zarządzał portfelami projektów i koordynował kluczowe inicjatywy strategiczne Akademii Leona Koźmińskiego.

W 2020 roku uzyskał tytuł doktora, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości pt.: „Zarządzanie projektami w turkusowych organizacjach”. Dysertacja poświęcona jest działaniu przedsiębiorstw samoorganizujących się, w tym w szczególności w zakresie sposobu zarządzania projektami. Obecnie swoje zainteresowania badawcze związane z samoorganizującymi się firmami przesuwa również w kierunku tzw. „Przywództwa Pozytywnego” osadzonego mocno w koncepcji tzw. „Psychologii Pozytywnej”.

Jako doradca, trener i wykładowca specjalizuje się w programach z obszarów:
• Cyfrowej transformacji organizacji;
• Strategii oraz strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem;
• Zarządzania projektami, w tym strategicznego zarządzania projektami;
• Negocjacji, w tym strategiczne negocjacje związane z realizacją projektów, szczególnie IT;
• Nowoczesnych trendów zarządzania, w tym współczesnych trendów w zakresie przywództwa.

Prowadził również programy w obszarze zarządzania sobą w czasie / efektywności osobistej i zarządzania procesami / zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem. W ostatnich latach rozwija również działalność w zakresie mentoringu młodych liderów – mentoring osób typu „HIPO” w przygotowaniu do pozycji wymagających zarządzania dużym zespołem / dużą organizacją. W w/w obszarach prowadzi również wystąpienia i mowy motywacyjne, szczególnie w zakresie nowoczesnych trendów zarządzania.

W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera wspierał zarówno instytucje państwowe jak i wiele firm prywatnych – między innymi: Najwyższą Izbę Kontroli, Pocztę Polską, Stock Polska, Janssen-Cilag, Lasy Państwowe, Otis, Topex, Kongsberg Automotive, Mitsubishi, MyGiftDna.pl, Teltech, PESA Bydgoszcz, PZU, Jeronimo Martins, PCG Academia, Adamed Pharma, KROSS S.A., EcoEnergia Polska, Novascon Pharmaceuticals, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Reynaers Aluminium, ATUS Group, HAP Armatura, Euro Holding, WOMAK, IPMA, ERGO HESTIA, PKP Intercity, Boehringer Ingelheim, WISS, Interlogis, Icotera, Veolia, GTV, Cisco i innych.

W wolnych chwilach stara się również angażować w rozwój młodych ludzi wierząc w to, że wszyscy powinni mieć równy dostęp do wiedzy. Chętnie angażuje się w wykłady, prezentacje czy gości w komisjach projektów realizowanych przez młodzież.

Pasjonuje się nowoczesnymi technikami zarządzania organizacjami ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości ich wdrażania („walk the talk”), a także inwestycjami giełdowymi i sytuacją makroekonomiczną w gospodarce. W tym zakresie, na jednym z tzw. „Discordów” dla inwestorów, prowadzi portfel inwestycyjny. Uwielbia również długie wędrówki górskie, długie wycieczki rowerowe i krótsze bieganie miejskie.

Jego pasją jest również nauka, w szczególności w ujęciu globalnym, pozwalającym na „zderzanie się” różnego rodzaju koncepcji i poglądów. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, IESE Business School, miał również przyjemność studiować w London Business School.

Aleksandra Berner

radczyni prawna, Kancelaria Stanek

Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zbierała w działach prawnych spółek z branży IT. Zawodowo oraz z perspektywy zainteresowań najwięcej czasu poświęca szeroko rozumianemu prawu cywilnemu, prawu handlowemu, kontraktom IT i ich negocjowaniem, danym osobowym oraz prawem własności intelektualnej. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego w bieżącej działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych oraz opracowywaniu dokumentacji korporacyjnej. W czerwcu 2022 roku ukończyła studia podyplomowe z Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.