IT LEGAL

– prawne aspekty umów IT

Start date:
27.08.2024
End date:
27.08.2024

1 290 zł per person + 23% VAT

order before 20 August

1 490 zł per person + 23% VAT

order after 20 August


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Tuesday
27 august 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Magdalena Ziółkowska, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Umowy IT - kwestie problematyczne

Monika Lasota, radca prawny, wykładowca na Politechnice Warszawskiej, Kancelaria Radcy Prawnego Monika Lasota

 • Umowy wdrożeniowe, umowy serwisowe  - umowa o dzieło czy usługa? Orzecznictwo
 • Możliwość samodzielnego rozwoju oprogramowania - problematyka kodów źródłowych do oprogramowania, vendor lock-in – problem uzależnienia od wykonawcy. Określenie pól eksploatacji. Orzecznictwo
 • Czy można zdekompilować oprogramowanie na potrzeby naprawy błędów – orzecznictwo
 • Odpowiedzialność i kary umowne wykonawcy w umowach IT

 Sesja pytań i odpowiedzi

10:50

Przerwa

11:00

Outsourcing cyberbezpieczeństwa

Artur Piechocki, radca prawny, APLAW

 • Cyberbezpieczeństwo – wprowadzenie oraz omówienie podstawowych pojęć. Co powinniśmy wiedzieć, aby zapewnić skuteczną obronę swoich danych i organizacji?
 • Aktualne obowiązki podmiotów objętych przepisami prawa z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego. 
 • Co nas czeka w zakresie cyberbezpieczeństwa - planowane zmiany w przepisach (NIS 2, KSC2), rozszerzenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego obowiązków. 
 • Zarządzanie ryzykiem z pogranicza RODO i cyberbezpieczeństwa, wzajemne przenikanie się przedmiotu ochrony. 
 • Ciekawe incydenty z zakresu cyberbezpieczeństwa. 
 • Outssourcing cyberbezpieczeństwa vs. rozwiązanie własne.
 • Konstruowanie umów outsourcingowych z zakresu cyberbezpieczeństwa.
 • Rodzaje usług, które mogą być świadczone przez dostawców usług cyberbezpieczeństwa.
 • Zagrożenia cybernetyczne wynikające z korzystania ze sztucznej inteligencji.
 • Odpowiedzialność za AI.

Sesja pytań i odpowiedzi

12:40

Zarządzanie strategicznymi wartościami niematerialnymi i prawnymi w umowach IT (prawa autorskie, znaki towarowe, dane, poufne dane, know-how) – ujęcie transgraniczne

Renata W. Lewicka, Radca prawny w Kancelarii GSW i Partnerzy adwokaci i radcowie prawni, C-level manager, szkoleniowiec, mówca

 • Najważniejsze różnice pomiędzy umowami IT na systemy on-premise i cloud.
 • Kluczowe ryzyka prawne związane z wartościami niematerialnymi i prawnymi w różnych typach umów IT z uwzględnieniem ich specyfiki, różnic pomiędzy sobą oraz aspektów transgranicznych.
 • Sposoby mitygacji ryzyk prawnych oraz najlepsze praktyki dotyczące ochrony tych wartości w umowach zewnętrznych: wdrożeniowych, umowach SaaS, umowach z dostawcami rozwiązań chmurowych, umowach z dostawcami AI i umowach resellerskich oraz wewnętrznych: z kontraktorami B2B. 

Sesja pytań i odpowiedzi

14:00

Przerwa

14:15

Umowy IT w obrocie międzynarodowym - praktyczne aspekty formułowania i negocjowania kontraktów

Łukasz Wieczorek, radca prawny, KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy S.K.A.

 •  Metodologia pracy z umową IT w obrocie międzynarodowym 
  1. rozplanowanie architektury kontraktu (kontekst prawno-biznesowy)
  2. generyczne kwestie wyjściowe
 • Kluczowe klauzule w kontraktach IT w obrocie międzynarodowym
  1. omówienie najistotniejszych klauzul (wspólnych niezależnie od rodzaju kontraktu IT)
   1. o czym nie można zapomnieć
   2. forma czynności prawnych
   3. praktyczne wskazówki negocjacyjne / jak przełamywać impas negocjacyjny
 • Specyfika instytucji prawnych pod prawem anglosaskim
  1. odmienności w podejściu do uzgadniania kontraktu IT
  2. typowe błędy i pułapki
  3. dobre praktyki
 • Co przyniesie przyszłość w dobie AI?
  1. perspektywa zmian treści kontraktów IT w obrocie międzynarodowym pod wpływem AI
  2. wpływ regulacji dot. AI na formułowanie kontraktów IT
   1. globalna dywergencja regulacyjna
   2. kwestie, które mogą wymagać zmiany podejścia/przeformułowania
15:25

Przerwa

15:35

Personel w branży IT – kontraktowe wyzwania z perspektywy usługodawcy

Aleksandra Berner, radczyni prawna, Kancelaria Stanek

 • Formowanie postanowień umownych w zależności od modelu współpracy z personelem (JDG, UOP, spółka z o.o.) – omówienie zagadnienia na przykładach,
 • Zakaz konkurencji dla programisty – analiza orzecznictwa oraz najczęściej popełnianych błędów w zapisach umownych,
 • Umowy na body leasing  IT: omówienie charakteru prawnego umowy, oraz wybranych postanowień razem z analizą orzecznictwa; case study z procesów negocjacyjnych.

Sesja pytań i odpowiedzi                           

16:50

Przerwa

17:00

Negocjowanie umów IT - perspektywa biznesu: elementy wspierające sukces projektu

Dr Maciej Madziński, Strategy & Digital Transformation Consultant, MBA IT Programme Director

 •  Krytyczne interesy zamawiających realizację wdrożeń IT
 • Precyzyjna definicja zakresu lub pojemności pracy w projekcie i wynikające z niej następstwa
 • Zasady komunikacji i prowadzenia projektu, sposób zarządzania projektem i zmianą
 • Kiedy gotowe znaczy gotowe w projekcie IT i co z tego wynika? Kryteria akceptacji i pokrewne
 • Wdrożenie, a utrzymanie
 • Prawa własności intelektualnej i dostęp do kodu oprogramowania - perspektywa zamawiającego
 • Zabezpieczanie kontraktów na wypadek wyzwań w trakcie realizacji

 Sesja pytań i odpowiedzi

18:00

Zakończenie szkolenia