Sankcje Gospodarcze w Praktyce

obowiązki regulacyjne i odpowiedzialność za ich naruszenie

Start date:
27.08.2024
End date:
27.08.2024

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 5 August

1 350 zł per person + 23% VAT

order after 5 August


No. of participants

+ 23% VAT

Anna Olejniczak-Michalska

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

Reprezentuje klientów w sporach dotyczących prawa właściwego, jurysdykcji i międzynarodowego wykonywania orzeczeń. Doradza w kwestiach dotyczących handlu transgranicznego i dystrybucji, w szczególności w zakresie kontroli obrotu i międzynarodowych sankcji handlowych.
Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przeprowadza oceny ryzyka w zakresie przestrzegania praw człowieka, audyty i dochodzenia wewnętrzne.
Klientom indywidualnym doradza we wszystkich obszarach krajowego i międzynarodowego prawa rodzinnego. Reprezentuje rodziców w sprawach o powrót dziecka na podstawie Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę.
Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączyła w 2020 r.

Łukasz Lasek

Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Zajmuje się międzynarodowymi sporami gospodarczymi oraz sprawami karnymi dotyczącymi poważnych oszustw, korupcji i prania pieniędzy.
Jest certyfikowanym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.
Posiada, obok polskich, angielskie kwalifikacje zawodowe (solicitor Anglii i Walii, niepraktykujący).
Do kancelarii Wardyński i Wspólnicy dołączył w 2012 r.