Sankcje Gospodarcze w Praktyce

obowiązki regulacyjne i odpowiedzialność za ich naruszenie

Start date:
27.08.2024
End date:
27.08.2024

1 250 zł per person + 23% VAT

order before 5 August

1 350 zł per person + 23% VAT

order after 5 August


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Tuesday
27 august 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy.

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Reżimy sankcyjne – jakie wyzwania stoją przed przedsiębiorcami?

Anna Olejniczak-Michalska, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy , Łukasz Lasek, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 • Czym różnią się najważniejsze reżimy sankcyjne?
 • Czy jesteśmy zobowiązani do przestrzegania reżimów sankcyjnych innych państw? 
 • Czy sankcje UE mają eksterytorialny charakter?
 • Polska ustawa sankcyjna a unijny reżim sankcji przeciwko Rosji
   
10:30

Praktyczne zarządzanie ryzykiem sankcyjnym

Anna Olejniczak-Michalska, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy , Łukasz Lasek, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 • Jak zachować należytą staranność w zakresie sankcji?
 • Ownership and control, czyli kogo, co, gdzie i jak często sprawdzać?
 • Jak zachować zgodność z sankcjami sektorowymi?
11:45

Przerwa

12:00

Obchodzenie sankcji

Anna Olejniczak-Michalska, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy , Łukasz Lasek, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 • Na czym polega obchodzenie sankcji?
 • Jakie są przykładowe techniki obchodzenia sankcji?
 • Jak kształtuje się zakres należytej staranności w zapobieganiu obchodzeniu sankcji?
13:00

Konsekwencje nieprzestrzegania sankcji

Anna Olejniczak-Michalska, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy , Łukasz Lasek, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 • Czy i jakie kary są przewidziane za naruszenie krajowych i unijnych środków ograniczających Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1226 z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia przestępstw związanych z naruszeniem unijnych środków ograniczających i sankcji za takie naruszenia? 
 • Czy istnieją okoliczności zaostrzające lub ograniczające naszą odpowiedzialność?
 • Jakie są ryzyka związane z nieprzestrzeganiem sankcji innych państw? 
14:15

Przerwa

14:30

Sankcje a transakcje. Jak zarządzać ryzykiem sankcyjnym w transgranicznych umowach z kontrahentami z państw lub sektorów podwyższonego ryzyka?

Anna Olejniczak-Michalska, Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy , Łukasz Lasek, Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 • Klauzule sankcyjne, klauzule eksportowe, jurysdykcja, prawo właściwe
 • Czy można wykonywać umowę pomimo objęcia kontrahenta sankcjami?
 • Czy można/warto nabyć udziały spółki objętej sankcjami?
15:30

Zakończenie szkolenia