Raportowanie zrównoważonego

rozwoju - CSRD/ESRS w praktyce

Start date:
26.09.2024
End date:
05.12.2024

7 800 zł per person + 23% VAT

order before 15 September

8 500 zł per person + 23% VAT

order after 15 September


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Wejście w życie Dyrektywy CSRD zmienia całkowicie krajobraz ujawnień dotyczących zrównoważonego rozwoju:
•    Ujawnienia firm przygotowane zgodnie z ESRS’sami będą kompleksowe  (dane za całą grupę kapitałową, a niekiedy też za łańcuch wartości), porównywalne (opracowane wg jednolitych standardów) i wiarygodne (ze względu na obowiązkowy audyt).
•    Krąg podmiotów zobowiązanych prawem do raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się systematycznie zwiększał – największy wzrost nastąpi w raportowaniu za 2025 rok, gdyż obowiązkowo zaraportuje około 3,5 tys. dużych spółek nienotowanych. 
•    Firmy będą raportować informacje o swoim łańcuchu wartości co oznacza, że klienci będą wymagać od dostawców i poddostawców konkretnych informacji dot. obszaru ESG.
•    Bazując na dostępnych wiarygodnych danych inwestorzy będą brać pod uwagę nie tylko sytuację finansową, ale również wpływ firmy w obszarze środowiskowym, społecznym i pracowniczym. 

Warto przed 2025 rokiem dobrze się przygotować m.in. w kwestii analizy podwójnej istotności zanim od 1 stycznia 2025 r. firma zacznie zbierać w szerokim zakresie dane ESG. Im szybciej firma zacznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swoją codzienność biznesową, tym większe odniesie korzyści i lepiej przygotuje się do planowanych zmian prawnych. 

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG zgodnie z ESRS oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu identyfikacji koniecznych ujawnień, zbierania danych i raportowania w firmie. W ramach szkolenia zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów (CSRD, ESRS, Taksonomia Sustainable Finance, SFDR) jak również toczących się procesów legislacyjnych (kwestia implementacji dyrektywy CSRD, dyrektywa CSDDD). 

Podczas szkolenia uczestnicy:
•    poznają od podstaw filozofię raportowania zrównoważonego rozwoju,
•    dowiedzą się jak wdrożyć proces raportowania w swojej firmie pod kątem raportowania zgodnie z ESRS,
•    nauczą się jak ułożyć proces zbierania wymaganych danych z firmy i łańcucha wartości,
•    poznają obowiązujące i nadchodzące wymogi prawne (w tym standardy bazowe ESRS, przyszłe uproszczone ESRS, wytyczne do ESRS opracowane przez EFRAG),
•    poznają praktyczne casy firm, które już zaraportowały pod ESRS.
Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci i praktycy od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju pod kątem prawnym oraz praktycznym.

Na szkolenie zapraszamy:
•    zarządy firm i kadrę zarządzającą,
•    osoby budujące strategię firm,
•    osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych, odpowiedzialne za przygotowywanie raportów,
•    osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania,
•    wszystkie osoby zainteresowane tematyką.

Czas trwania szkolenia to 10 dni szkoleniowych, 60 godzin, formuła online.
Istnieje możliwość zakupienia pojedynczych dni szkolenia - w zależności od preferencji. Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu.
1 dzień 26.09.2024: Regulacyjna mapa ESG 
2 dzień 03.10.2024: Taksonomia Sustainable Finance 
3 dzień 10.10.2024: ESRS-y 
4 dzień 17.10.2024: Ocena istotności
5 dzień 24.10.2024: Łańcuch wartości
6 dzień 07.11.2024: Organizacja procesu zbierania danych i raportowania 
7 dzień 14.11.2024: Standardy środowiskowe E1 do E5
8 dzień 21.11.2024: ESRS E1-Zmiana klimatu- E1-6 Liczenie emisji GHG 
9 dzień 28.11.2024: Standardy pracownicze i społeczne S 
10 dzień 05.12.2024: Kwestie zarządcze w ESRS, standard G1 i przykłady raportowania

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym.
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom odnosząc się do omawianych przez nich kwestii.
•    Pracujemy bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Po każdym dniu zajęć prześlemy Uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów.
Po zakończeniu całego szkolenia każdy z uczestników otrzyma elektronicznie certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektem zachęcamy do zarezerwowania czasu na szkolenie już teraz.

Invited by

Agnieszka Spychała