INNOVATION BOX

Jak skorzystać z nowej ulgi podatkowej od innowacji i praw własności intelektualnej?

Start date:
27.02.2019
End date:
27.02.2019

Barbara Brzezińska

PwC | Manager, State Aid Team

Barbara jest absolwentką Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie Innowacjami. Ukończyła kursy i szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy europejskich, a także rozliczania projektów dofinansowanych. Posiada certyfikat audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością ISO 9001.
Barbara ukończyła również podyplomowe studia o kierunku Audyt, kontrola wewnętrzna i rachunkowość na SGH w Warszawie.
Barbara dołączyła do Zespołu PwC w 2013 roku. Zajmuje się doradztwem w zakresie możliwości współfinansowania planowanych projektów przedsiębiorców ze środków unijnych, grantów krajowych oraz ulg podatkowych. Kierunkowe wykształcenie Zarządzania i Inżynierii Produkcji, pozwala Barbarze na uczestnictwo w projektach z zakresu wdrażania nowoczesnych i innowacyjnych technologii w przedsiębiorstwach. Ponadto uczestniczy w projektach pro-środowiskowych oraz z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań IT. Barbara specjalizuje się również w rozliczaniu projektów, audytach weryfikujących prawidłowość wykorzystania środków unijnych oraz przygotowuje Beneficjentów do kontroli przez Instytucje Wdrażające programy.
Dotychczas uczestniczyła w wielu projektach, których realizacja otrzymała dofinansowanie ze środków krajowych oraz zagranicznych. Wśród nich znalazły się m.in. obejmujące utworzenie centrum badawczo-rozwojowego i centrum usług wspólnych, projekty z branży budowlanej, transportowej, odnawialnych źródeł energii, dystrybucji gazu.
Ponadto Barbara uczestniczy w projektach z zakresu opracowania strategii rozwoju obszaru B+R i innowacji w przedsiębiorstwach, w tym np. dla branży energetycznej czy chemicznej. W ramach tego typu projektów Barbara wspiera przedsiębiorców w zakresie wyboru kierunków rozwoju, opracowania metod i narzędzi wykorzystywanych przy ocenie i wyborze projektów B+R do realizacji.

Beata Cichocka-Tylman

Dyrektor, Innowacje i B+R, Dotacje i Ulgi

Od ponad 11 lat zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie na ich działalność innowacyjną i B+R. Nie jest jej obca perspektywy drugiej strony stołu, gdy na zlecenie różnych instytucji polskich i europejskich ocenia i kontroluje dofinansowane projekty.
Nadzoruje opracowywanie strategii innowacyjności i rozwoju B+R, w tym narzędzi do m.in. monitorowania tej działalności, oceny i wyboru projektów do realizacji, przeprowadzania mapowania procesów B+R, kwalifikowania kosztów badawczych oraz projektowania procesów i systemów raportowania w tym obszarze w przedsiębiorstwie. Angażuje się w prace nad wprowadzeniem ulg podatkowych na B+R w Polsce. Jest liderem Grupy podatkowej w ramach Koalicji na Rzecz Polskich Innowacji, w ramach której PwC jest m.in. obok NCBR jednym z członków założycieli.
Beata pomogła swoim klientom w pozyskaniu ponad 600 mln PLN dotacji, w tym niemal 40 mln PLN tylko na projekty B+R . W ramach projektów B+R zajmuje się różnego rodzaju branżami związanymi z rozwojem technologii i produktów. Połączenie tych różnorodnych doświadczeń pozwala jej obsługiwać najbardziej złożone i nietypowe projekty, wymagające dużej wiedzy i praktycznych doświadczeń.
Wśród Jej klientów są zarówno średnie i duże przedsiębiorstwa oraz korporacje międzynarodowe. Beata w dużym zakresie pracuje także z instytutami naukowymi i uczelniami, bardzo często kojarząc i motywując współpracę nauki i przemysłu. Nadzoruje prace na każdym etapie współpracy z klientem – od koncepcji projektu aż po końcowe rozliczenie. Z PwC jest związana od 2012 roku, wcześniej rozwijała ten obszar w Deloitte.

Konrad Dobrowolski

Counsel, adwokat, PwC Legal

Konrad specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie nowych technologii i prawie Internetu. Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z prawem autorskim, wdrożeniami IT, komunikacją elektroniczną oraz e-commerce.
Uczestniczył w innowacyjnych przedsięwzięciach wynikających m.in. z wprowadzania inteligentnych liczników oraz inteligentnych sieci energetycznych w Polsce. Zajmował się wdrażaniem umów typu SaaS i PaaS dla przedsiębiorców z branży usługowo-handlowej. Ma na swoim koncie współpracę z firmami dostarczającymi nowatorskie oprogramowanie sprzedażowe oraz systemy informatyczne. Doradzał polskim i zagranicznym przedsiębiorcom przy dostosowaniu ich działalności handlowo-usługowej do nowych wymogów stawianych przez prawo ochrony konsumentów oraz prawo telekomunikacyjne. Brał także udział w projektach związanych z komercjalizacją wizerunku, a także organizacją konkursów i przedsięwzięć medialnych. Specjalizuje się również w ochronie dóbr osobistych oraz renomy w Internecie.
Obecnie Konrad jest zaangażowany w projekty przygotowania polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców do wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
Przed dołączeniem do zespołu PwC Legal doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach prawniczych świadczących usługi dla krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych oraz renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej.

Dagmara Jaskulak

Radca prawny w praktyce TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych w PwC Legal

Dagmara Jaskulak jest radcą prawnym. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz na Northwestern University, School of Law w Stanach Zjednoczonych gdzie otrzymała tytuł LL. M. Dagmara Jaskulak ukończyła również Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda, Levin College of Law.
Dagmara Jaskulak specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie ochrony danych osobowych, praw autorskich, praw własności przemysłowej, umów IT, praw konsumentów, prawa telekomunikacyjnego oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
Przed dołączeniem do PwC Legal Dagmara pracowała w warszawskim biurze renomowanej międzynarodowej kancelarii prawnej w zespole prawa własności intelektualnej i nowych technologii oraz jako prawnik wewnętrzny w grupie medialnej.

Grzegorz Kuś

Dyrektor, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Amerykańskiego The CUA Columbus School of Law, Washington D.C. W 2008 roku rozpoczął pracę w Dziale Prawno-Podatkowym PwC i obecnie zajmuje stanowisko Starszego Menedżera.
Grzegorz zaangażowany był w projekty obejmujące przeprowadzanie kompleksowej restrukturyzacji przedsiębiorstw, bieżące doradztwo podatkowe oraz przeglądy podatkowe w wiodących polskich i międzynarodowych przedsiębiorstwach. Ponadto Grzegorz zaangażowany był w szereg projektów związanych z przygotowaniem strategii B+R, w tym od strony podatkowej, w największych polskich podmiotach prowadzących działalność badawczo-rozwojową.
Specjalizuje się w podatkowych i prawnych aspektach działalności w sektorach innowacyjnych.

Piotr Niewiadomski

Starszy Menedżer w Zespole Cen Transferowych PwC, licencjonowany doradca podatkowy

Piotr jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (prawo). W 2007 roku dołączył do zespołu PwC i od tego czasu specjalizuje się w zagadnieniach związanych z cenami transferowymi.
Piotr realizował dla międzynarodowych grup kapitałowych liczne projekty związane z (i) analizami i kalkulacjami finansowymi, (ii) ustalaniem opłat licencyjnych z tytułu wykorzystywania wartości niematerialnych i prawnych, (iii) restrukturyzacjami biznesowymi, fuzjami i przejęciami; (iv) planowaniem modeli rozliczeń w ramach międzynarodowych grup kapitałowych oraz (v) przygotowaniem studiów porównawczych i dokumentacji cen transferowych. W toku swojej pracy, wielokrotnie wspierał również klientów w kontrolach podatkowych, w tym w szczególności, w zakresie cen transferowych.

Piotr prowadził również liczne szkolenia i konferencje w zakresie cen transferowych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Ponadto, jest autorem artykułów i komentarzy w prasie branżowej. Jego teksty były publikowane m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazeta Prawna, Gazecie Wyborczej, BNA Transfer Pricing International Journal oraz Przeglądzie Podatkowym i Monitorze Podatkowym.

Mariusz Sobota

Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych PwC, licencjonowany doradca podatkowy

Mariusz ukończył studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Rachunkowość). Pracę w PwC rozpoczął w 2014 roku.
Mariusz zdobył doświadczenie w realizacji projektów z zakresu cen transferowych obejmujących przygotowywanie dokumentacji cen transferowych dla różnego rodzaju transakcji oraz przeprowadzanie studiów porównawczych.
Mariusz brał również udział w postępowaniach o zawarcie uprzednich porozumień cenowych z Ministerstwem Finansów, tworzył polityki cen transferowych oraz współpracował przy planowaniu struktur i restrukturyzacjach. Służył także pomocą klientom w sporach z organami podatkowymi.
Dodatkowo, Mariusz prowadził liczne szkolenia i konferencje dotyczące tematyki cen transferowych.