INNOVATION BOX

Jak skorzystać z nowej ulgi podatkowej od innowacji i praw własności intelektualnej?

Start date:
27.02.2019
End date:
27.02.2019

Timeline

Day I
Wednesday
27 february 2019
09:00

Rejestracja uczestników

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów

Anna Kowalkowska, Project Manager, dziennik „Rzeczpospolita”

09:35

Wprowadzenie do tematyki ulg na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną

Beata Cichocka-Tylman, Dyrektor, Innowacje i B+R, Dotacje i Ulgi

09:45

Ulga B+R

Grzegorz Kuś, Dyrektor, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc , Barbara Brzezińska, PwC | Manager, State Aid Team

 • Zasady działania mechanizmu.
 • Definicje działalności B+R i praktyczne przykłady.
 • Kluczowe kwestie dla podatników w związku z wdrożeniem ulgi B+R
 • Analiza wybranych interpretacji podatkowych
11:00

Przerwa kawowa

11:10

Wprowadzenie do IP Box

Beata Cichocka-Tylman, Dyrektor, Innowacje i B+R, Dotacje i Ulgi , Konrad Dobrowolski, Counsel, adwokat, PwC Legal , Dagmara Jaskulak, Radca prawny w praktyce TMT/IP i Ochrony Danych Osobowych w PwC Legal

 • Kluczowe kwestie i składaniki IP Box.
 • Kwalifikowane prawa własności intelektualnej - czym są i jakie warunki muszą być spełnione, aby podlegały ochronie prawnej.
 • Autorskie prawo do programu komputerowego w kontekście kwalifikowanych praw własności intelektualnej.
 • Prawidłowe przygotowanie do skorzystania z IP Box (identyfikacja kwalifikowanych praw własności intelektualnej w organizacji, wykazanie związku kwalifikowanych praw z działalnością B+R i przyporządkowanie ich do strumieni przychodów).
12:25

Zasady wyliczania dochodu kwalifikowanego, w tym omówienie wskaźnika korekcyjnego

Grzegorz Kuś, Dyrektor, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc

 • Jak ustalić dochód z kwalifikowanego IP?
 • Wg jakiego wzoru wyliczyć wskaźnik nexus?
13:15

Przerwa lunchowa

14:15

Zasady Transfer Pricing - jak i kiedy stosować w ramach IP Box

Piotr Niewiadomski, Starszy Menedżer w Zespole Cen Transferowych PwC, licencjonowany doradca podatkowy , Mariusz Sobota, Starszy Konsultant w Zespole Cen Transferowych PwC, licencjonowany doradca podatkowy

 • Jak i kiedy stosować w ramach IP Box
15:00

Podsumowanie IP Box, obowiązki dokumentacyjne, pytania i odpowiedzi

Beata Cichocka-Tylman, Dyrektor, Innowacje i B+R, Dotacje i Ulgi , Grzegorz Kuś, Dyrektor, Ekspert podatkowy, B+R, Pwc

16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów uczestnikom