odpowiedzialność karna członków zarządu

Jak uniknąć nadmiernego ryzyka i zminimalizować skutki błędów?

Data rozpoczęcia:
30.01.2020
Data zakończenia:
31.01.2020

Opis

Sankcje i kary za nieprzestrzeganie prawa mogą znacząco wpłynąć na sytuację firmy jak i indywidualnie  na każdą z osób zasiadających w jej organach. Kadra zarządzająca za niewywiązanie się ze swoich obowiązków naraża się poza karami finansowymi na zarzuty karne. Są one dla przedsiębiorców bardziej dotkliwe gdyż wiążą się z ograniczeniem lub pozbawieniem wolności oraz z zakazem pełnienia funkcji w organach spółek prawa handlowego.
Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom zbioru dobrych zmierzających do zabezpieczenia interesów spółki oraz interesów osób nią zarządzających. 


Odpowiemy na pytania:
- jakie są nowe zagrożenia dla członków zarządów i jak się przed nimi bronić?
- jak unikać kar i mandatów nakładanych przez sądy i inne organy?
- jak są nowe możliwości ochrony członków zarządów?
- jak ograniczyć odpowiedzialność karną, aby nie płacić kary grzywny, ograniczenia albo pozbawienia wolności?
- czy wierzyciel zajmie Twój majątek na poczet zobowiązań spółki?
- czy odpowiadasz za niezawinione przez Ciebie szkody?
- czy wiesz, że możesz odpowiadać za cudze błędy?
- czy Criminal compliance to lek na całe zło?
- odpowiedzialność podmiotów zbiorowych - co nas czeka?

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:
- Prezesów zarządu
- Członków zarządu i rad nadzorczych
- Dyrektorów finansowych
-  Prokurentów
- Compliance officer
 

Na wydarzenie zaprasza

Agnieszka Spychała