odpowiedzialność karna członków zarządu

Jak uniknąć nadmiernego ryzyka i zminimalizować skutki błędów?

Data rozpoczęcia:
30.01.2020
Data zakończenia:
31.01.2020

Prelegenci

Michał Babicz

adwokat, partner zarządzający, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Prawnik procesualista z ponad 10-letnimi doświadczeniem.
Założyciel FILIPIAKBABICZ Kancelaria Prawna.
Szef praktyki postępowań spornych. Nadzoruje i prowadzi interdyscyplinarne, międzynarodowe projekty obejmujące swoim zakresem prawo karne gospodarcze, karne skarbowe, a także regulacje prawne dotyczące przestępstw rynków finansowych (Forex), obrotu papierami wartościowymi (GPW, New Connect), przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, jak również cyberprzestępczości.
Reprezentuje i zabezpiecza interesy korporacji, instytucji finansowych, przedsiębiorców, kadry zarządzającej (managerów), profesjonalistów rynków regulowanych (maklerów, brokerów, doradców finansowych), inwestorów, członków zarządu, dyrektorów zarządzających - występujących w postępowaniach karnych jako świadkowie, a często także jako pokrzywdzeni (następnie oskarżyciele posiłkowi).
Osobiście staje po stronie Klientów w tego rodzaju sprawach również jako obrońca.
Ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackie. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył także roczne studia prawnicze na Uniwersytecie we Florencji. Posługuje się językiem angielskim i włoskim.
Prawnik Lider w PL w kategorii „Prawo karne dla biznesu” wg Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2019

dr Piotr Karlik

adwokat, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalista z szeroko rozumianego prawa karnego, tj. postępowania karnego, skarbowego, gospodarczego oraz wykroczeniowego. W obrębie jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia dotyczące stosowania środków zapobiegawczych, pozycji ofiary w procesie karnym, postępowań konsensualnych oraz wpływu Konstytucji na proces karny.
W zakresie praktyki zawodowej zajmuje się przede wszystkim sprawami z zakresu odpowiedzialności karnej członków zarządu, odpowiedzialności karnoskarbowej, karalnej manipulacji na rynkach finansowych. Zajmuje się także wdrażaniem wewnętrznych procedur antykorupcyjnych, AML oraz compliance. Trener i wykładowca podczas licznych szkoleń, warsztatów i prelekcji.
Autor ponad kilkudziesięciu opracowań naukowych z prawa karnego i konstytucyjnego w tym 3 monografii; współautor (wspólnie z prof. dr hab. Pawłem Wilińskim) komentarza do Konstytucji pod red. M. Safjana i L. Boska oraz 3 opracowań dydaktycznych. Uczestnik i koordynator międzynarodowych (DG Justice) i krajowych projektów naukowych. Prowadzi zajęcia na podyplomowym studium mediacji oraz Uniwersytecie SWPS z zakresu mediacji w sprawach karnych. Wykładowca Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (Collegium Polonicum).
Stypendysta Fundacji UAM dla najlepszych absolwentów. Realizował staże naukowe m.in. na Uniwersytecie Cambridge (2018 r.) w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law in Freiburg i. Br. (2017 r.); Institute of Advanced Legal Studies w Londynie oraz London School of Economics (2016 r.).

dr Łukasz Pilarczyk

Prawnik Kancelaria, Filipiak Babicz

Specjalizuje się w prawie karnym i karnym skarbowym oraz prawie i postępowaniu administracyjnym. W ramach swojej praktyki zajmował się m.in. prowadzeniem spraw karnych, w szczególności w zakresie prawa karnego gospodarczego i prawa karnego skarbowego oraz obsługą prawną projektów z zakresu audytu prawnego nieruchomości i prawa budowlanego.
Umiejętnie łączy pracę naukową z praktyką prawniczą. Jest członkiem działającego przy Zakładzie Postępowania Karnego UAM Koła Nauk Penalnych "Iure Et Facto". Autor publikacji z zakresu prawa karnego.

Maciej Hajewski

Regional Compliance Officer – Willis Tower Watson, współpracuje z Kancelarią FILIPIAKBABICZ

Prawnik z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania ryzykiem prawnym (compliance). Od wielu lat związany z rynkiem finansowym. Współpracował z kancelarią prawną Hogan Lovells, jak również pełnił funkcję prawnika w nadzorze ubezpieczeniowym Komisji Nadzoru Finansowego. Od kilku lat odpowiedzialny za compliance w kilku instytucjach finansowych, nadzorujących region Europy Centralnej. Oprócz zagadnień compliance, zajmuje się także kwestiami ochrony danych osobowych oraz przestępczości finansowej. Członek Stowarzyszenia Compliance Polska.

Marzena Rosler-Borakiewicz

radca prawny, FILIPIAKBABICZ KANCELARIA PRAWNA

Specjalizuje się w prawie cywilnym, postępowaniu cywilnym i prawie pracy. W obszarze jej zainteresowań leży prawo gospodarcze oraz ubezpieczeń społecznych.
Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dawid Korczyński

Adwokat, Kancelaria FilipiakBabicz of counsel

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończone studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Katera Postępowania Karnego, przygotowuje pracę doktorską pod kierunkiem prof. UW dr hab. Marii Rogackiej-Rzewnickiej. Ukończone studia podyplomowe Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Podyplomowe Studium Skarbowości i Podatków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Członek Komisji Legislacyjnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Autor i współautor publikacji naukowych oraz prasowych dotyczących prawa. Prelegent i uczestnik licznych konferencji oraz seminariów naukowych.

Eliza Misiecka

dr nauk humanistycznych, założycielka i szef agencji GENESIS PR

Od 1994 roku w branży PR. Specjalizuje się w PR korporacyjnym, finansowym, zarządzaniu komunikacją kryzysową oraz w relacjach inwestorskich. Prowadziła ponad 500 długoterminowych kampanii PR na rzecz firm prywatnych i instytucji publicznych. Wykłada na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz w Instytucie Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1999-2006 dyrektor działu korporacyjno-finansowego, a następnie dyrektor strategiczny w agencji Rowland Communications. Wcześniej przez 5 lat gromadziła doświadczenie w agencji PR profile.
Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Psychologii UW oraz studia doktoranckie w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskała na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego Olędzkiego.

Sylwia Kozłowska

Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń OC, Willis Towers Watson Polska Sp. z o. o.

Head of Finex oraz broker ubezpieczeniowy od 1998 r. Od 1993 r. związana z rynkiem ubezpieczeniowym, uczestniczka licznych polskich i zagranicznych szkoleń z zakresu ubezpieczeń i prawa. W Willis Towers Watson Polska Sp. z o.o. odpowiedzialna za politykę i plasowanie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej, współpracę z rynkami zagranicznymi oraz aranżowanie programów międzynarodowych.

Tomasz Wójt

adwokat, Szef Praktyki Prawa Karnego Gospodarczego, Kancelaria RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy

Uczestnik (2019/2020) Podyplomowych Studiów w Szkole Głównej Handlowej: Prawo i Ekonomia Rynku Kapitałowego.
Posiada ponad 9-letnie doświadczenie zawodowe w sprawach karnych (w tym karnych gospodarczych), w reprezentacji klientów – pokrzywdzonych (a następnie oskarżycieli posiłkowych), podejrzanych (a następnie oskarżonych) oraz świadków w trybie art. 87 § 2 k.p.k. w postępowaniu przygotowawczym, sądowym obu instancji (oraz przed Sądem Najwyższym a także w postępowaniu wykonawczym po uprawomocnieniu się orzeczenia)
Bierze czynny udział w postępowaniach prowadzonych na etapie śledztwa m.in. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne i Wydziały Przestępczości Gospodarczej jednostek Policji i Prokuratury.
Autor ponad 250 porad prawnych i opinii z zakresu prawa karnego, w tym m.in. licznych opinii oraz aktualizacji zasad i wytycznych prowadzenia czynności wyjaśniających
w sprawach o wykroczenia dla jednej ze służb mundurowych.