Shared & Business Services Congress 2020

Jedyna w Polsce platforma wymiany doświadczeń między TOP MANAGEMENTEM a LEADERAMI OPERACYJNYMI

Data rozpoczęcia:
25.11.2020
Data zakończenia:
26.11.2020

1 550 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Program

Dzień I
Środa
25 listopada 2020
09:00

Czas na logowanie

09:30

Oficjalne rozpoczęcie. Powitanie uczestników i prelegentów. Informacje techniczne dot. korzystania z platformy

Agnieszka Spychała, Project Manager Dziennik „Rzeczpospolita”

09:35

WPŁYW TECHNOLOGII NA ROZWÓJ SEKTORA NOWOWCZESNYCH USŁUG DLA BUSINESSU

09:35

PANEL DYSKUSYJNY: JAK WEJŚĆ NA KOLEJNY POZIOM – GŁÓWNE WYZWANIA SEKTORA SSC/GDS W DOBIE ROBOTYZACJI – PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ

Mariusz Szałaj, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions, CEO

Moderator:
Mariusz Szałaj, CEO, 4Synchronicity
Uczestnicy:
Tatiana Oszmiańska, SSC Sector Head, SpencerStuart
Magdalena Rodzeń, Magdalena Rodzeń, EMEA HR Lead, Alight Solutions
Sebastian Schyck, Director, GBS Gates Corporation
Anna Urbańska, Conduct & Financial Crime Compliance Site Lead, Standard Chartered
Bartłomiej Zagrodnik – Managing Partner, CEO, Walter Herz
Paweł Płocki, Head of Trumpf SSC

10:45

Przerwa

11:05

Czy dalej będziemy mogli budować sektor S&BSC w oparciu o tańsze koszty pracy?

Malwina Raducka-Sakwerda, MS Careers Analytical Solutions Leader, Mercer

•    Opowiemy jak wynagradzają firmy z sektora S&BSC w Polsce, jakich podwyżek możemy się spodziewać
•    Porównamy polskie wynagrodzenia do innych w regionie 
•    Postaramy się odpowiedzieć jak rosnące koszty wynagrodzeń w Polsce wpływają na atrakcyjność inwestycyjną sektora
•    Podpowiemy jak porównać poziom wynagrodzeń w Polsce do innych krajów i jakich błędów unikać podczas przygotowania „business case”
 

12:05

Transformacja businessowa SSC/GBS w praktyce

Mariusz Szałaj, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions, CEO


•    Kultura, struktura, narzędzia jako główne czynniki transformacji
•    Budowa przewagi konkurencyjnej SSC/GBS przez pryzmat kultury innowacji
•    Robotyka w funkcjach wsparcia businessu – jak wybrać optymalne rozwiązania i przygotować się do ich wdrożenia?
 

13:05

Przerwa

13:45

Cyfryzacja w SSC/BPO – na jakim etapie jesteśmy, co przed nami?

Katarzyna Bartoszewska, HR Operations Manager, Alight Solutions

•    Case study pokazujące jak zorganizowany jest dział HR w Alight Solutions
•    Pozytywy – czyli obszary, w których cyfryzacja i automatyzacja działa
•    Wyzwania – czyli obszary, w których nie zrealizowaliśmy założonych celów
•    Prognoza na lata 2020-2021 – nasze plany i ryzyka

14:45

Przerwa

14:45

MACHINE LEARNING & AI W BPO

Tomasz Tuszyński, Head of BPO Global Exellence, Rödl & Partner

1. CASE STUDY – wdrożenie end-to-end Sztucznej Inteligencji w zakresie optymalizacji procesu kategoryzowania zdarzeń gospodarczych – użycie AI do rekomendacji konta księgowego. Technologie i metody, które wykorzystujemy w tym projekcie to:
•    algorytmy ML
•     sieci neuronowe
•    natural language processing
•    word embedding
•    computer vision
•    analiza ontologiczna
•    data enrichment multi-looping
 

16:05

Zakończenie I dnia kongresu

Dzień II
Czwartek
26 listopada 2020
09:00

Czas na logowanie

09:15

CZŁOWIEK W CYFROWYM ŚWIECIE

09:15

II DZIEŃ CONGRESU DLA WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ – SESJA RÓWNOLEGŁA

Meet & Greet Wyzwanie to … poznanie się

09:30

Dlaczego mam Ci zaufać – czyli jak odbudować zaufanie do Centrum Usług Wspólnych

II DZIEŃ CONGRESU DLA WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ – SESJA RÓWNOLEGŁA

Krzysztof Herdzik, Niezależny doradca Zarządów, pomagający w odzyskaniu firmom kontroli w trudnych czasach

•    Osiągasz „zielone” wskaźniki, a klient i tak dalej jest niezadowolony?
•    Przyczyną może być zaufanie, a właściwie jego brak. 
•    Zaufanie to waluta XXIw. Inna niż wszystkie , bo trudno ją zewidencjonować i zmierzyć. 
 

09:30

Efektywne zarządzanie obszarami operacyjnymi i rozwojem talentów w środowisku SSC/GBS

WARSZTAT DLA LIDERÓW I MANAGERÓW OPERACYJNYCH – SESJA RÓWNOLEGŁA

Mariusz Szałaj, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions, CEO

•    Mierzalne i niemierzalne miary efektywności operacyjnej - definiowanie efektywnych miar oceny zarządzania obszarami operacyjnymi
•    Model operacyjny a dojrzałość i kultura organizacji
•    Matryca kompetencji posiadanych vs pożądanych
•    Kompetencje twarde vs miękkie; 
•    Motywacja i zaangażowanie
•    Kultura, struktura narzędzia jako główne czynniki zarzadzania obszarami operacyjnymi


Celem warsztatów dla managerów operacyjnych to rozwój kompetencji w zakresie „efektywnego zarządzanie obszarami operacyjnymi i rozwojem talentów w środowisku SSC /GBS”
 

10:30

Wspieranie rozwoju pracowników w zespołach o powtarzalnych zadaniach

II DZIEŃ CONGRESU DLA WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ – SESJA RÓWNOLEGŁA

Anna Urbańska, Conduct & Financial Crime Compliance Site Lead, Poland

•    Zarządzanie oczekiwaniami
•    Migracja wewnętrzna

 

11:30

Przerwa

II DZIEŃ CONGRESU DLA WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ – SESJA RÓWNOLEGŁA

11:45

Biuro jako środowisko pracy i akcelerator zmian i oszczędności

II DZIEŃ CONGRESU DLA WYŻSZEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ – SESJA RÓWNOLEGŁA

Bartłomiej Zagrodnik, Prezes Zarządu, Walter Herz

•    Jak środowisko pracy wpływa na organizacje?
•    Jakie są realne koszty najmu biur?
•    Co można zyskać a co stracić poprzez zmianę biura?
•    Rozwój w jednej lokalizacji czy ekspansja do 2-3 miast?
 

12:45

Przerwa

13:30

Oczekiwania leaderów operacyjnych od Top Managament SSC/GBS

Mariusz Szałaj, 4Synchronicity Customized Outsourcing Solutions, CEO

14:30

Przerwa

14:45

Myśl globalnie działaj lokalnie – rola przywódców polskich SSC/BPO w globalnych strukturach korporacyjnych

Magdalena Rodzeń, Global HR Business Partner

•    Profil przywódcy SSC/BPO w Polsce, zakres odpowiedzialności i zadania, które realizuje
•    Interesariusze i ich oczekiwania względem przywódcy
•    Prognoza celów na lata 2020 -2025
•    Jak uniknąć samotności na szczycie?

15:45

Zakończenie kongresu, wręczenie certyfikatów