Powered by chatwoo.com

PUBLICZNE I PRYWATNE EGZEKWOWANIE PRAWA KONKURENCJI W POLSCE

Najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo, praktyczne rozwiązania

Data rozpoczęcia:
13.09.2017
Data zakończenia:
14.09.2017

Opis

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznymi zmianami w prawie konkurencji z jednej strony oraz zaostrzonymi kontrolami UOKiK-u z drugiej, zapraszamy Państwa do udziału w praktycznych warsztatach dotyczących najważniejszych zmian w obszarze prawa konkurencji. Przygotowany program zapewni Państwu zdobycie kompletnej i wartościowej wiedzy w obszarze:

  • nowych mechanizmów w zakresie dochodzenia roszczeń wobec sprawców naruszenia prawa konkurencji
  • najnowszych tendencji i priorytetów w egzekwowaniu prawa konkurencji w Polsce i w wybranych krajach UE
  • zmów cenowych wykrywanych w Polsce i UE
  • stosowania prawa konkurencji w praktyce orzeczniczej UOKiK oraz Komisji Europejskiej
  • działań prewencyjnych zapobiegających łamaniu obowiązujących przepisów

Na wydarzenie zaprasza

Tomasz Jakubiak