Powered by chatwoo.com

Skuteczna Rada Nadzorcza

Data rozpoczęcia:
08.02.2018
Data zakończenia:
18.05.2018

18 000 zł za osobę + 23% VAT


Liczba uczestników

+ 23% VAT

Opis

Skuteczna Rada Nadzorcza to projekt edukacji biznesowej dla elit menedżerskich z różnych branż i sektorów. To platforma kompetencji dla członków rad nadzorczych, właścicieli przedsiębiorstw oraz członków rad nadzorczych firm rodzinnych stworzona przez Executive Education Center w Warszawie, wyłącznego partnera IESE Business School w Polsce.

Zajęcia odbywają się w pięciu dwudniowych modułach i prowadzone są metodą case studies.

Uczestnik zajęć konfrontuje się z realnymi dylematami tworzenia strategii biznesowych. Metoda studium przypadku wymaga przeprowadzenia analizy a następnie dyskusji, w trakcie której uczestnicy testują scenariusze biznesowe, odkrywają nowe perspektywy, udzielają rekomendacji i stają przed koniecznością podjęcia decyzji.

 

PARTNERZY: