Powered by chatwoo.com

Zarządzanie reklamacjami w sektorze ubezpieczeń

Reklamacja jako zysk, a nie koszt

Data rozpoczęcia:
11.12.2017
Data zakończenia:
12.12.2017

Opis

Obszar szczegółowych regulacji prawnych dotyczących rozpatrywania reklamacji  stawia firmy z branży ubezpieczeniowej przed ogromnym wyzwaniem. Zmuszone są one bowiem do dokonania zmian administracyjno-prawnych, szkolenia personelu, prowadzenia dodatkowej sprawozdawczości w związku z szeregiem obowiązków, jakie nakłada na te podmioty obowiązujące prawo.

Zapraszamy na warsztaty, w ramach których wspólnie z ekspertami odpowiemy na szereg pytań o to:

  • jakie są najczęstsze skargi klientów towarzystw ubezpieczeniowych i jak dostosować się do rekomendacji Rzecznik Finansowego
  • jaka jest odpowiedzialność odszkodowawcza towarzystw ubezpieczeniowych
  •  jak w praktyce stosować przepisy prawa służące zabezpieczeniu interesów klientów, zarówno konsumentów jak i klientów indywidualnych
  • jak usprawniać procesy reklamacji, skarg i odwołań i sprawić, by stały  się wyznacznikiem wysokiej jakości obsługi klienta
  • jak wykorzystywać kanały  Digital w obsłudze reklamacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak tworzyć standardy obsługi reklamacji i skutecznie stosować ich egzekwowanie w dedykowanych zespołach-nasz warsztat będzie doskonałą wskazówką.

Udowodnimy, że reklamacje to doskonała baza wiedzy, którą można wykorzystać w celu ulepszania oferty!

Na wydarzenie zaprasza

Bartosz Kaczmarczyk