Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji

Konferencja Naukowa – Kongres Restrukturyzacyjny

Start date:
09.12.2021
End date:
09.12.2021

Description

REJESTRACJA NA WYDARZENIE ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM OBOSTRZEŃ SANITARNYCH, ROZSZERZAMY FORMUŁĘ KONGRESU O UDZIAŁ ONLINE, Z ZACHOWANIEM CERTYFIKACJI UCZESTNICTWA.

O SZCZEGÓŁACH POINFORMUJEMY PAŃSTWA W OSOBNYCH WIADOMOŚCIACH MAILOWYCH.

 

Dziennik "Rzeczpospolita" ma zaszczyt zaprosić na Konferencję Naukową – Kongres Restrukturyzacyjny "Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji", organizowaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z okazji obchodów 30-lecia istnienia. Celem Konferencji jest stworzenie płaszczyzny do wymiany poglądów środowiska naukowego, praktyków prawa restrukturyzacyjnego i przedstawicieli biznesu.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja odbędzie się 9.12.2021 r. w godz. 10.00-17.00 w Auli im. Roberta Schumana Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podczas Konferencji o charakterze naukowym uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość wymiany doświadczeń związanych z restrukturyzacją i finansowaniem przedsiębiorstw z punktu widzenia przedstawicieli nauki i praktyki prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego: sędziów, radców prawnych, adwokatów,  doradców restrukturyzacyjnych, przedsiębiorców, w tym beneficjentów pomocy publicznej oraz sektora bankowego.

Wybitne grono prelegentów w osobach min. dr hab. Jacka Jastrzębskiego (prof. UW), Przewodniczącego KNF, dr hab. Anna Hrycaj (prof. UŁ), prof. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska (prof. UG), dr Piotr Kędzierski - SSR dla m. st. Warszawy,  prof. dr hab. Rafał Adamus (prof. UO), r.pr. Karol Tatara, poruszy tematykę związaną z restrukturyzacją banków, wejściem w życie Krajowego Rejestru Zadłużonych, doświadczeń z związanych z uproszczonym postępowaniem restrukturyzacyjnym, wykorzystywanie procedur restrukturyzacyjnych w praktyce przez przedsiębiorców, a także finansowania przedsiębiorstw w restrukturyzacji sądowej. 

Udział w Konferencji jest bezpłatny. Udział w Konferencji jest punktowany w ramach doskonalenia zawodowego dla radców prawnych i adwokatów.

Konferencja została objęta Patronatem min. Krajowej Izby Radców Prawnych, Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych, Instytutu Allerhanda i INSO – Sekcji prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego IA.

 

Członkowie Rady Naukowej

 1. prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej UKSW.
 2. dr hab. Anna Hrycaj (Prof. UŁa),  Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością.
 3. dr hab. Jacek Jastrzębski (Prof. UW), Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów.
 4. dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska (Prof. UG), Kierownik Katedry Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 5. dr hab. Rafał Adamus (prof. UO), Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego i Upadłościowego UO.
 6. dr hab. Arkadiusz Radwan (Prof. VMU), Dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Prezes Instytutu Allerhanda, Współdyrektor Centrum Prawa Spółek i Ładu Korporacyjnego na Uniwersytecie Babeşa i Bolyaiego w Klużu (Cluj-Napoca).
 7. dr Konrad Trzonkowski (Prof. WSHiU), Dyrektor Zarządzający, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 8. dr Kamil Mroczka, Dyrektor Generalny w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
 9. dr Rafał Kos, LL.M., Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie. Powołany na Stałego Arbitra i Koncyliatora Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP.
 10. dr hab. Roman Sobiecki (Prof. SGH), Prorektor ds. rozwoju SGH, Dyrektor Instytutu Rynków i Konkurencji.
 11. dr hab. Aleksander Jerzy Witosz (prof. UE Katowice), Kierownik Katedry Prawa i Ubezpieczeń na Wydziale Finansów, radca prawny.

 

Korzyści

•Możliwość pozyskania i ugruntowania wiedzy praktycznej i merytorycznej

•Wybitne grono prelegentów - praktyków sądowych, restrukturyzacyjnych, finansowych i akademickich

•Wymiana doświadczeń, możliwość konsultacji stosowanych metod i działań z opiniami uznanych praktyków ekspertów

•Omówienie najnowszych zmian legislacyjnych

•Networking

•Certyfikat uczestnictwa

 

Organizator Konferencji – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od 30 lat wspiera polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu.

W dobie transformacji ustrojowej i gospodarczej ARP S.A. kładła nacisk na procesy modernizacji, restrukturyzacji i konsolidacji przedsiębiorstw przemysłowych. Dziś oferta jest bardziej wielowymiarowa i dostosowana do wymagań nowoczesnej gospodarki.

ARP S.A. udziela pożyczek na sfinansowanie inwestycji i kapitału obrotowego, realizację kontraktów, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej działalności gospodarczej oraz restrukturyzację. Ponadto ARP S.A. jest operatorem w imieniu ministra właściwego ds. gospodarki programu pomocy publicznej pn. Polityka Nowej Szansy w ramach którego udziela finansowania dla przedsiębiorców w restrukturyzacji. Oferta jest kierowana zarówno do dużych firm jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Na wsparcie ze strony ARP S.A. mogą liczyć przedsiębiorcy z całej Polski. Dzięki Centrom Obsługi Przedsiębiorców funkcjonującym w siedmiu miastach w różnych regionach kraju każdy może z łatwością zapoznać się ze ofertą pożyczkową, leasingową, faktoringową i pomocy publicznej.

ARP S.A. zarządza także dwiema specjalnymi strefami ekonomicznymi, w ramach których działają europarki: EURO-PARK MIELEC, EURO-PARK WISŁOSAN oraz EURO-PARK KOBIERZYCE.