Finansowanie przedsiębiorstw w restrukturyzacji

Konferencja Naukowa – Kongres Restrukturyzacyjny

Start date:
09.12.2021
End date:
09.12.2021

Timeline

Day I
Thursday
9 december 2021
10:00

Otwarcie Konferencji (Duża Aula)

 • Minister Rozwoju i Technologii
 • r. pr. Paweł Kolczyński, Wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Wykład inauguracyjny
 • Prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Dyrektor Centrum Gospodarki Światowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
10:45

Referat (Duża Aula)

Przymusowa restrukturyzacja banków – analiza doświadczeń polskiego nadzoru nad rynkiem finansowym

 • Dr hab. Jacek Jastrzębski, prof. UW – Przymusowa restrukturyzacja banków – analiza doświadczeń polskiego nadzoru nad rynkiem finansowym.
11:15

Panel (Duża Aula)

Finansowanie restrukturyzacji

 • dr Beata Lubos, Dyrektor Departamentu Innowacji i Polityki Przemysłowej, Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • dr hab. Anna Hrycaj, (Prof. UŁa), Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością
 • r.pr. Marzena Zalewska, Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku SP, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • dr Konrad Trzonkowski (Prof. WSHiU), Dyrektor Zarządzający ds. rozwoju biznesu, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • adw. Maciej Geromin, doradca restrukturyzacyjny
 • Cezary Kaźmierczak - Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
12:00

Przerwa kawowa

12:30

Podział na dwie sale

12:30

Referaty (Duża Aula)

 • dr hab. Anna Hrycaj (Prof. UŁa), r.pr. Bartosz Sierakowski, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny Test prywatnego wierzyciela i prywatnego inwestora w planie restrukturyzacyjnym – wyniki badań aktowych.
 • dr Piotr Kędzierski, Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzach Potrzeba restrukturyzacji vs. potrzeba likwidacji. O przesłankach wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. 
 • r.pr. Karol Tatara, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie Prezentacja Raportu z działania Uproszczonego Postępowania Restrukturyzacyjnego
12:30

Referaty (Mała Aula)

 • Anna Stankiewicz, Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Przewodnicząca
  VI Wydziału Gospodarczego
   Przedsiębiorstwo w kryzysie. Dopuszczalność układu częściowego w uproszczonym postępowaniu restrukturyzacyjnym.
 • dr Piotr Stanisławiszyn, Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego
  i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego 
  Należności publicznoprawne w postępowaniu restrukturyzacyjnym - rzeczywistość znana i nieznana.
 • Jerzy Sławek, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych Warianty pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację w poszczególnych rodzajach i etapach postępowań restrukturyzacyjnych.
13:30

Panel (Duża Aula)

Krajowy Rejestr Zadłużonych

 • Zbigniew Wiśniewski – Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Grzegorz Mróz – Wicedyrektor Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Emil Szczepanik, Naczelnik – Sędzia Wydział Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi 
  Departament Zawodów Prawniczych, Ministerstwo Sprawiedliwości
 • dr hab. Joanna Kruczalak – Jankowska (Prof. UG), Kierownik Katedry Prawa Handlowego
  i Międzynarodowego Prawa Prywatnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.
 • dr hab. Anna Hrycaj (Prof. UŁa), Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego oraz Badań nad Niewypłacalnością
 • dr Piotr Kędzierski, Sędzia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • r.pr. Karol Tatara, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Wiceprzewodniczący INSO – Sekcji Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego Instytutu Allerhanda w Krakowie
13:30

Referaty (Mała Aula)

 • Zbigniew Miczek, Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy Sporządzanie opinii i wycen w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych
 • Łukasz Kozakiewicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Zastępca Przewodniczącego
  VI Wydziału Gospodarczego Terminy postępowania restrukturyzacyjnego – norma prawna a rzeczywistość
14:15

Przerwa na lunch

15:00

Panel (Duża Aula)

Restrukturyzacja sądowa w dobie pandemii

Moderator – SSR Zbigniew Miczek

Restrukturyzacja sądowa w dobie pandemii:

 • dr Piotr Stanisławiszyn, Sędzia Sądu Rejonowego w Opolu, VI Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych, Kierownik Katedry Prawa Gospodarczego
  i Finansowego INP WPiA Uniwersytetu Opolskiego
 • Łukasz Kozakiewicz, Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, Zastępca Przewodniczącego

VI Wydziału Gospodarczego

 • Anna Stankiewicz, Sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, Przewodnicząca
  VI Wydziału Gospodarczego
 • Jadwiga Dobrowolska, Sędzia Sądu Rejonowego w Kaliszu, VI Wydział Gospodarczy, Sekcja
  ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych
15:00

Referaty (Mała Aula)

 • dr hab. Rafał Adamus (Prof. UO), r.pr., Kierownik Zakładu Prawa Gospodarczego, Handlowego
  i Upadłościowego na Uniwersytecie Opolskim
   
  Kwestia zabezpieczeń rzeczowych w restrukturyzacji - wystąpienie online.
 • Emil Szczepanik, Naczelnik – Sędzia Wydział Nadzoru nad Doradcami Restrukturyzacyjnymi 
  Departament Zawodów Prawniczych, Ministerstwo Sprawiedliwości Zatwierdzanie planu restrukturyzacji wbrew sprzeciwowi grupy wierzycieli - propozycje zmian w prawie krajowym w związku z wdrożeniem dyrektywy o restrukturyzacji i upadłości.
15:45

Przerwa kawowa

16:00

Powrót do jednej sali

16:00

Panel (Duża Aula)

Pomoc publiczna w restrukturyzacji

 • Pomoc publiczna w restrukturyzacji:

 • r.pr. Marzena Zalewska, Dyrektor Biura Zarządzania i Restrukturyzacji Majątku SP, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • r.pr. Bartosz Sierakowski, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny
 • Przedstawiciele beneficjentów pomocy publicznej
 • Jerzy Sławek, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny, Dziekan Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych
16:45

Zamknięcie konferencji

Podsumowanie, podziękowania

17:00

Zakończenie