Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

niebezpieczeństwa, zagrożenia i ryzyka

Start date:
27.02.2024
End date:
27.02.2024

Description

Jak zminimalizować ryzyko związane z wykonywaniem obowiązków i podejmowaniem decyzji?

Jak podołać wyzwaniom stojącym przed członkami zarządu i rad nadzorczych oraz uchronić się przed dotkliwymi konsekwencjami naruszeń? 

Rzeczpospolita Konferencje razem z Kancelarią Sołtysiński Kawecki Szlęzak mają przyjemność zaprosić na szkolenie uwzględniające najnowsze regulacje prawne, obecne warunki rynkowe i aktualną sytuację spółek kapitałowych. Szkolenie obejmuje najistotniejsze z praktycznego punktu widzenia przypadki odpowiedzialności – od odpowiedzialności cywilnej, przez karną, po wybrane zagadnienia odpowiedzialności publicznoprawnej.

Podczas szkolenia omówione zostaną:
•    zapisy precyzujące odpowiedzialność prawnokarną członków zarządów i rad nadzorczych,
•    praktyka stosowania zapisów dotyczących odpowiedzialności prawnokarnej organów spółki,
•    najczęstsze przestępstwa w biznesie, w tym działanie na szkodę spółki,
•    praktyka orzecznicza w zakresie stosowania zasady biznesowej oceny ryzyka,
•    uprawnienia UOKiK do nakładania kar finansowych w przypadku naruszenia prawa konkurencji lub ochrony konsumentów,
•    zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności w związku z rozliczeniami podatkowymi spółki oraz związane z tym sankcje 
•    procedury wspierające organy spółki, kontrola wewnętrzna i organizacja obiegu dokumentów
•    sankcje administracyjne i karne dla członków organów spółek publicznych

Korzyści:
•    poszerzenie zakresu wiedzy na temat aktualnych zapisów dotyczących funkcjonowania organów spółki,
•    zestawienie przepisów prawa z praktyką, czyli poznanie praktycznych aspektów stosowania znowelizowanych przepisów,
•    uświadomienie ryzyk wynikających z uchwalonych i obowiązujących zapisów,
•    poznanie sposobów na radzenie sobie z istniejącymi zagrożeniami.

Na szkolenie zapraszamy:
•    członków zarządów i rad nadzorczych spółek z o.o. i spółek akcyjnych
•    adwokatów i radców prawnych
•    pracowników biur zarządów oraz biur rad nadzorczych
•    pracowników biur (departamentów) nadzoru właścicielskiego
•    pracowników biur (departamentów) compliance

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej, wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.
•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii – na koniec szkolenia przewidziana jest sesja pytań i odpowiedzi
•    Pracujemy w oparciu o praktyczną wiedzę oraz aktualne case’y i doświadczenia prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.
Każdy z uczestników wydarzenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w wersji elektronicznej.
Wystawiamy zaświadczenie o liczbie godzin szkoleniowych –
na prośbę uczestnika.

Invited by

Agnieszka Spychała