Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

niebezpieczeństwa, zagrożenia i ryzyka

Start date:
27.02.2024
End date:
27.02.2024

Robert Gawałkiewicz

Starszy partner, radca prawny

Z SK&S związany od 1994 r., a od 2000 r. partner kancelarii. W swojej praktyce prawniczej koncentruje się na doradztwie w zakresie szeroko pojętego prawa handlowego, prawa spółek i M&A. Doradza klientom w sprawach dotyczących krajowego i międzynarodowego obrotu handlowego, jak i w transakcjach i restrukturyzacjach obejmujących różne dziedziny biznesu, w tym przemysł, sektor FMCG i media, a także w sporach sądowych i arbitrażowych. Kieruje również zespołem prawników SK&S obsługujących transakcje i sprawy niemieckojęzyczne. Ponadto jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz autorem licznych publikacji z dziedziny prawa handlowego.

Katarzyna Juralewicz

Prawnik, radca prawny

Z SK&S związana od 2018 roku. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie spółek. Uczestniczy między innymi w projektach reorganizacyjnych grup kapitałowych, transakcjach M&A, postępowaniach podatkowych oraz w bieżącym doradztwie podatkowym.

Przed dołączeniem do SK&S zdobywała doświadczenie m.in. w kancelarii prawnej stowarzyszonej z jedną z firm tzw. „Wielkiej Czwórki”, gdzie zajmowała się m.in. bieżącym doradztwem korporacyjnym, sporządzaniem opinii prawnych z zakresu prawa spółek oraz projektami związanymi z wdrażaniem w spółkach struktur wynagrodzeń opartych o tzw. „koszty autorskie”.

Adam Grzelak

Senior Counsel, adwokat, doradca restrukturyzacyjny,

Do SK&S dołączył w 2012 roku. Jest ekspertem w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Reprezentuje klientów w skomplikowanych krajowych i transgranicznych upadłościach oraz postępowaniach restrukturyzacyjnych. Doradza i przygotowuje strategie restrukturyzacyjne wraz z pełną dokumentacją układową. Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym w sprawach dotyczących budowy dróg i autostrad oraz w wielu innych sporach gospodarczych.

Jest członkiem Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych oraz członkiem INSOL Europe, europejskiej organizacji zrzeszającej ekspertów w dziedzinie upadłości i restrukturyzacji.

Joanna Marek

Senior Counsel, radca prawny

Do kancelarii SK&S dołączyła w 2011 roku. Specjalizuje się w prawie ochrony konsumentów oraz prawie antymonopolowym. Reprezentuje klientów kancelarii w postępowaniach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów i praktyk ograniczających konkurencję przed Prezesem UOKiK, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Apelacyjnym. Specjalizuje się również w bieżącym doradztwie z zakresu regulacji ochrony konsumentów i antymonopolowych na rzecz szeregu klientów.

W swojej dotychczasowej praktyce doradzała przedsiębiorcom działającym w różnych sektorach gospodarki, w tym w sektorze finansowym, FMCG, logistycznym, AGD i kosmetycznym. Była zaangażowana w prace grupy roboczej zgłaszającej uwagi do projektów aktów prawnych dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

dr Piotr Moskała

Senior Counsel, radca prawny

Specjalizuje się w prawie spółek, fuzji i przejęć oraz rynku kapitałowego. Pracę w SK&S rozpoczął w 2020 roku. Do jego specjalizacji należą transakcje M&A i VC. Posiada także szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu corporate governance dla spółek prywatnych i publicznych. Dotychczasową praktykę zawodową rozwijał w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych w Warszawie jako członek zespołu prawa spółek, fuzji i przejęć oraz rynku kapitałowego.

Michał Opala

Senior Counsel, adwokat

Dołączył do zespołu White Collar Crime kancelarii SK&S w 2011 roku. Przez ponad 10 lat zajmował się zagadnieniami związanymi z przestępczością gospodarczą i komputerową. Prowadzi dochodzenia w organizacjach oraz w procesach e-discovery, a także doradza w zakresie zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem IT. Reprezentuje osoby poszkodowane na wszystkich etapach postępowania karnego w sprawach dotyczących m.in. przestępczości komputerowej, korupcji, oszustw, działania na szkodę spółki oraz przestępstw karnych skarbowych.

Ukończył studia podyplomowe na Uczelni Łazarskiego w zakresie Cyberbezpieczeństwa i Informatyki Śledczej oraz posiada tytuł Approved Compliance Officer (ACO). Jest członkiem stowarzyszenia Certyfikowanych Specjalistów ds. Badania Nadużyć (ACFE).
Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Łazarskiego w ramach studiów podyplomowych z zakresu Cyberbezpieczeństwa i Informatyki Śledczej.

Katarzyna Randzio-Sajkowska

Partner, adwokat

Do zespołu SK&S dołączyła w 2006 roku, a w 2020 roku została nominowana partnerem w kancelarii. Ma doświadczenie w reprezentowaniu klientów na wszystkich etapach postępowań karnych dotyczących przestępstw gospodarczych, m.in. korupcji, unikania opodatkowania, prania pieniędzy i oszustw księgowych. Zarządza zespołami w dużych i skomplikowanych dochodzeniach wewnętrznych, w tym związanych z naruszeniami FCPA. Wspiera klientów we wdrażaniu systemów zgodności.

Jest członkiem Komitetu Zarządzającego International Association of Young Lawyers (AIJA) oraz komisji Commercial Fraud tej organizacji. Oprócz wystąpień na wielu konferencjach i szkoleniach (organizowanych między innymi przez Związek Banków Polskich) prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu audytu śledczego w Szkole Głównej Handlowej.

Filip Sodulski

Senior Cousel, adwokat

Do zespołu kancelarii SK&S dołączył w 2016 roku. Wcześniej pracował w dziale prawa pracy jednej z największych polskich kancelarii. Posiada doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmujących zwolnienia grupowe oraz przejście zakładu pracy. Uczestniczy w badaniach prawnych spółek oraz w przygotowywaniu dokumentacji transakcyjnej. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych, których przedmiotem są roszczenia wynikające ze stosunku pracy. Jest autorem publikacji z zakresu prawa pracy.

Julia Trzmielewska

Starszy prawnik, adwokat

Specjalizuje się w prawie handlowym i prawie rynku kapitałowego. Na co dzień zajmuje się bieżącą obsługą spółek publicznych, w szczególności doradzam w wypełnianiu obowiązków informacyjnych, emisjach i umorzeniach akcji, programach motywacyjnych, skupach akcji własnych. Wspiera ponadto spółki przy przeprowadzaniu ofert publicznych, w tym pierwszych i wtórnych ofert publicznych oraz delistingów. Doradza również akcjonariuszom spółek publicznych i inwestorom przy wypełnianiu obowiązków związanych z wezwaniami, przymusowymi wykupami, obejmowaniem/nabywaniem i zbywaniem znacznych pakietów akcji, w tym w ramach transakcji ABB, OTC. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed KNF, KDPW i GPW. Uczestniczy w transakcjach M&A i restrukturyzacyjnych, w szczególności dotyczących spółek publicznych.

Z SK&S współpracuje od 2022 r. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w zespole rynków kapitałowych, renomowanej kancelarii prawnej w Warszawie oraz jako in-house lawyer w spółkach publicznych z siedzibą w Warszawie i Poznaniu.

Piotr Andrzejak

Partner, radca prawny, doradca podatkowy

Jest partnerem w kancelarii SK&S od 2012 roku. Specjalizuje się w polskim i europejskim prawie podatkowym, w szczególności w zakresie podatku VAT, usługach doradztwa celnego, prawa dewizowego, transakcjach M&A oraz transgranicznej optymalizacji podatkowej. Reprezentuje klientów przed polskimi organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniach z zakresu prawa podatkowego oraz w sporach związanych z interpretacją przepisów podatkowych. Często występuje w roli wykładowcy na konferencjach i warsztatach dotyczących zagadnień podatkowych istotnych dla rynku polskiego.