Odpowiedzialność członków zarządu i rad nadzorczych

niebezpieczeństwa, zagrożenia i ryzyka

Start date:
27.02.2024
End date:
27.02.2024

Timeline

Day I
Tuesday
27 february 2024
09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Odpowiedzialność cywilna członków zarządu i rad nadzorczych

Robert Gawałkiewicz, Starszy partner, radca prawny , dr Piotr Moskała, Senior Counsel, radca prawny , Adam Grzelak, Senior Counsel, adwokat, doradca restrukturyzacyjny,

•    Podstawy odpowiedzialności członków organów po nowelizacji z 2022 r. 
•    Business judgment rule 
•    Specyfika odpowiedzialności członków rad nadzorczych 
•    Ubezpieczenia D&O
•    Obowiązki i odpowiedzialność członków zarządów w prawie upadłościowym

10:45

Przerwa

11:00

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w prawie karnym, antymonopolowym oraz prawie pracy

Robert Gawałkiewicz, Starszy partner, radca prawny , Katarzyna Randzio-Sajkowska, Partner, adwokat , Michał Opala, Senior Counsel, adwokat , Joanna Marek, Senior Counsel, radca prawny , Filip Sodulski, Senior Cousel, adwokat

•    Zasady odpowiedzialności karnej członków zarządu oraz rady nadzorczej
•    Najczęstsze przestępstwa w biznesie, w tym działanie na szkodę spółki
•    Uprawnienie UOKiK do nakładania kar finansowych w przypadku naruszenia prawa konkurencji lub ochrony konsumentów
•    Zakres i podział odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej za sprawy HR
•    Dyrektor HR jako tarcza zarządu
•    Odpowiedzialność członka organu za szkodę wyrządzoną spółce-pracodawcy

12:45

Przerwa

13:00

Odpowiedzialność członków zarządu i rady nadzorczej w prawie podatkowym

Piotr Andrzejak, Partner, radca prawny, doradca podatkowy , Katarzyna Juralewicz, Prawnik, radca prawny

•    Zakres podmiotowy i przedmiotowy odpowiedzialności w związku z rozliczeniami podatkowymi spółki oraz związane z tym sankcje 
•    Możliwości wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności
•    Procedury wspierające organy spółki, kontrola wewnętrzna i organizacja obiegu dokumentów
•    Praktyka organów podatkowych i jej wpływ na postępowanie w sprawach podatkowych  

14:15

Przerwa

14:30

Specyfika odpowiedzialności członków zarządu i rad nadzorczych w spółkach publicznych

Julia Trzmielewska, Starszy prawnik, adwokat

•    Zasady odpowiedzialności w spółkach publicznych, w tym odpowiedzialność za przepływ informacji w grupie kapitałowej
•    Sankcje administracyjne i karne dla członków organów spółek publicznych

15:00

Sesja Q&A

15:30

Zakończenie szkolenia