ESG - Raportowanie w praktyce

Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju VI Edycja

Start date:
28.03.2024
End date:
13.06.2024

7 800 zł per person + 23% VAT

order before 15 March

8 500 zł per person + 23% VAT

order after 15 March


No. of participants

+ 23% VAT

Description

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w VI edycji szkolenia pt.
„ESG - Raportowanie w praktyce 
Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju”

Inwestorzy i klienci, oceniając wiarygodność firmy nie patrzą już też tylko na jej sytuację finansową, ale również na jej wpływ w obszarze środowiskowym, społecznym i pracowniczym. Spółki, które nie analizują ryzyk ESG i nie budują swojej strategii biznesowej w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju stają się mniej atrakcyjnym partnerem do współpracy i gorzej ocenianym obiektem inwestycyjnym. 

Krąg podmiotów zobowiązanych prawem do raportowania w obszarze zrównoważonego rozwoju będzie się systematycznie zwiększał – największy wzrost nastąpi w raportowaniu za 2025 rok, gdyż obowiązkowo zaraportuje około 3,5 tys. dużych spółek nienotowanych (za spółkę lub swoją dużą grupę kapitałową). Warto przed 2025 rokiem dobrze się przygotować m.in. w kwestii analizy podwójnej istotności zanim od 1 stycznia 2025 r. firma zacznie zbierać w szerokim zakresie dane ESG. Im szybciej firma zacznie wdrażać zasady zrównoważonego rozwoju w swoją codzienność biznesową, tym większe odniesie korzyści i lepiej przygotuje się do planowanych zmian prawnych. 

Najważniejszą zmianą w raportowaniu czynników ESG będzie konieczność sporządzania i publikacji wskaźników zdefiniowanych w jednolitych europejskich standardach tj. ESRS. Jako że prace legislacyjne nad bazowymi ESRS zostały zakończone i pod koniec 2023 roku ich oficjalne wersje językowe zostały wydane w Dzienniku Urzędowym UE (korekty językowe KE planuje dopiero w połowie 2024 r.) nowa edycja szkolenia zawierać będzie szczegółowe zagadnienia dotyczące najnowszych regulacji, w tym w szczególności zakresu raportowania i sposobu przygotowania spółki do zbierania wymaganych danych. Więcej zagadnień będzie bezpośrednio uwzględniać wymogi wynikające z bazowych ESRS, w szczególności w kwestii analizy podwójnej istotności oraz łańcucha wartości. Uwzględniono także najnowsze dodatkowe wytyczne do ESRS opracowane przez EFRAG, tak aby uczestnicy kursu mieli dostęp do pełnego i najbardziej aktualnego materiału edukacyjnego wspierającego wdrażanie ESRS.

Podczas szkolenia uczestnicy:
•    od podstaw poznają filozofię raportowania zrównoważonego rozwoju
•    dowiedzą się jak wdrożyć proces raportowania w swojej firmie pod kątem raportowania zgodnie z ESRS
•    poznają obowiązujące i nadchodzące wymogi prawne (w tym standardy bazowe ESRS i przyszłe uproszczone ESRS)

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentów rzetelnego raportowania zagadnień ESG zgodnie z ESRS (ale także w kontekście dotychczasowych najbardziej rozpowszechnionych standardów międzynarodowych GRI, które są pomocne dla stosujących je spółek przy przejściu na obowiązkowe ESRS) oraz wskazanie na istotne zagadnienia praktyczne, które pozwolą na prawidłowe przeprowadzenie procesu zbierania danych i raportowania w firmie. W ramach szkolenia zostanie omówione otoczenie regulacyjne, zarówno pod kątem istniejących wymogów (CSRD, ESRS, Taksonomia Sustainable Finance, SFDR) jak również toczących się procesów legislacyjnych (kwestia implementacji dyrektywy CSRD). Swoją wiedzą i doświadczeniami podzielą się eksperci i praktycy od lat zawodowo zajmujący się zagadnieniami z obszaru zrównoważonego rozwoju pod kątem prawnym i/lub praktycznym.

Na szkolenie zapraszamy:
•    Zarządy firmy i kadrę zarządzającą
•    Osoby budujące strategię firmy
•    Osoby zajmujące się wypełnianiem obowiązków informacyjnych, odpowiedzialne za przygotowywanie raportów
•    Osoby zajmujące się pozyskiwaniem finansowania
•    Wszystkie osoby zainteresowane tematyką 

Czas trwania szkolenia to 10 dni szkoleniowych, 60 godziny, formuła online.

Istnieje także możliwość zakupienia pojedynczych dni szkolenia - w zależności od preferencji. Zapraszamy w tej sprawie do kontaktu.

1 dzień 28.03.2024 r. Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju

2 dzień 04.04.2024 r. Otoczenie regulacyjne

3 dzień 11.04.2024 r. Jak się przygotować do raportowania?

4 dzień 18.04.2024 r. Identyfikacja łańcucha wartości

5 dzień 25.04.2024 r. Obszar środowiskowy

6 dzień 09.05.2024 r. Obszar pracowniczy

7 dzień 26.05.2024 r. Obszar społeczny i ładu korporacyjnego

8 dzień 23.05.2024 r. Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów

9 dzień 06.06.2024 r. Raportowanie Taksonomii w praktyce

10 dzień 13.06.2024 r. Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju 

Organizacja:
Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej. Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome. 

•    Szkolenie prowadzone jest w czasie rzeczywistym
•    Uczestnicy mogą zadać pytania Prelegentom, odnosząc się do omawianych przez nich kwestii 
•    Pracujemy, bazując na praktycznej wiedzy oraz aktualnych case’ach i doświadczeniach prowadzących

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Po każdym dniu zajęć prześlemy uczestnikom w wersji elektronicznej prezentacje omawiane w czasie wykładów. 

Po zakończeniu całego szkolenia każdy z uczestników otrzyma elektronicznie certyfikat potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu.

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem projektem zachęcamy do zarezerwowania czasu na szkolenie już teraz.

Invited by

Agnieszka Spychała