ESG - Raportowanie w praktyce

Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju VI Edycja

Start date:
28.03.2024
End date:
13.06.2024

7 800 zł per person + 23% VAT

order before 15 March

8 500 zł per person + 23% VAT

order after 15 March


No. of participants

+ 23% VAT

Timeline

Day I
Thursday
28 march 2024

Temat dnia: Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju

09:15

Czas na logowanie

09:30

Wprowadzenie

Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Przywitanie
•    Kwestie techniczne
•    Kwestie organizacyjne

09:55

Od CSR do CSRD/ESRS – ewolucja raportowania niefinansowego w Polsce

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Najważniejsze etapy ewolucji raportowania zrównoważonego rozwoju na rynku polskim
•    Implikacje biznesowe wynikające z początków społecznej odpowiedzialności biznesu
•    ESG jako część strategii firmy

11:05

Przerwa

11:25

Dotychczasowe i obecne wymogi regulacyjne

Małgorzata Szewc, Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Dyrektywa NFRD i jej implementacja do polskich przepisów
•    Dyrektywa CSRD - wstęp

12:15

Kogo interesują dane niefinansowe

dr hab. Robert Sroka, Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

•    Krąg odbiorców danych niefinansowych
•    Zasady odpowiedzialnego inwestowania

13:00

Przerwa

13:30

Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG – część I

Małgorzata Szewc, Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Jakość raportowania na polskim rynku kapitałowym na podstawie dostępnych badań
•    Najważniejsze obszary do poprawy
•    Statystyki raportowania

14:20

Przegląd badań i analiz dotyczących tematyki ESG – część II

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

•    Jakość raportowania europejskich spółek na podstawie dostępnych badań
•    Najważniejsze obszary do poprawy

15:05

Zakończenie

Day II
Thursday
4 april 2024

Temat dnia: Otoczenie regulacyjne

09:15

Czas na logowanie

09:30

Porozumienie Paryskie i Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030

Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting

•    Wpływ Porozumienia Paryskiego na rozwój zrównoważonego rozwoju
•    Dobór SDG’s do działalności firmy

10:20

Standardy raportowania i wytyczne

Artur Gazda, ESG Reporting Specialist w MATERIALITY

•    Przegląd standardów raportowania ESG i czynniki decydujące o wyborze standardu
•    Wytyczne Komisji Europejskiej dot. raportowania niefinansowego

11:05

Przerwa

11:25

Rozporządzenie w Sprawie Taksonomii

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

•    Nowe wymogi w zakresie Taksonomii SF
•    Finansowe wskaźniki dotyczące Taksonomii

12:15

Wymogi dla emitentów wynikające z Rozporządzenia 2019/2088 SFDR

dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Wymogi dla instytucji finansowych wnikające z SFDR
•    Pośrednie obowiązki dla klientów

13:00

Przerwa

13:30

Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive

Małgorzata Szewc, Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Najważniejsze założenia dyrektywy
•    Podmioty zobowiązane do raportowania
•    Stan prac legislacyjnych nad implementacją dyrektywy CSRD
 

14:20

Audyt danych niefinansowych

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

•    Obecne zasady wykonywania audytów niefinansowych
•    Limited assurance vs reasonable assurance

15:05

Zakończenie

Day III
Thursday
11 april 2024

Temat Dnia: Jak się przygotować do raportowania?

09:15

Czas na logowanie

09:30

Rodzaje kapitału w firmie

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

•    Jakie rodzaje kapitału są wykorzystywane w firmie
•    Działania budujące i uszczuplające kapitały

10:20

Organizacja procesu raportowania w firmie

Monika Kulik, Ekspertka ds. Komunikacji i CSR, Orange Polska, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

•    Harmonogram przygotowań do raportowania 
•    Kto powinien uczestniczyć w procesie raportowania

11:05

Przerwa

11:25

Zaangażowanie interesariuszy pod ESRS

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

•    Określenie różnych grup interesariuszy
•    Sposoby dialogu z interesariuszami

12:15

Badanie istotności pod ESRS

•    Metody ustalenia istotności
•    Proces przeprowadzania badania istotności
•    Wytyczne EFRAG ws. badania istotności

13:00

Przerwa

13:30

Zbieranie i agregacja danych w procesie raportowania

•    Sposoby organizacji zbierania danych w firmie i grupie kapitałowej
•    Najczęściej popełniane błędy przy zbieraniu danych

14:20

Case study

•    Omówienie przygotowania do procesu raportowania 
•    Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie

15:05

Zakończenie

Day IV
Thursday
18 april 2024

Temat dnia: Identyfikacja łańcucha wartości

09:15

Czas na logowanie

09:30

Identyfikacja łańcucha wartości pod ESRS - kluczowe kwestie.

dr Paweł Kaczmarczyk, Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Chief Sustainability Officer w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp.k., Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation.

•    Definicja łańcucha wartości i metody identyfikacji
•    Korzyści dla firmy płynące z identyfikacji łańcucha wartości
•    Proces identyfikacji łańcucha wartości w praktyce
•    Etapy analizy łańcucha wartości
•    Harmonogram badania łańcucha wartości
•    Łańcuch wartości – upstream – jak powstaje produkt?
•    Wytyczne EFRAG ws. łańcucha wartości

11:05

Przerwa

11:25

Audyty podwykonawców

Danuta Kędzierska, SA8000 Global Scheme Manager, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

•    Metodyka przeprowadzania audytu
•    Korzyści z dokonywania audytu

12:15

Downstream – co się dzieje z produktem? Identyfikacja pod ESRS

Magdalena Sułek-Domańska, Managerka ds. zrównoważonego rozwoju i relacji społecznych w Global Cosmed S.A. (produkcja kosmetyków i chemii gospodarczej, export na 40 rynków, spółka giełdowa)

•    Odpowiedzialność za produkt
•    Możliwości zarządzania niższym szczeblem łańcucha wartości

13:00

Przerwa

13:30

Aktualne wyzwania w Gospodarce Obiegu Zamkniętego w kontekście ESRS E5

Justyna Biernacka, Sustainability Managing Partner w MATERIALITY

•    Modele biznesowe oparte o gospodarkę obiegu zamkniętego
•    Korzyści płynące w wdrożenia GOZ
•    Sposoby na zmierzenie efektywności GOZ
•    Jak zarządzać GOZ na podstawie wskaźników
•    Różnice w modelach GOZ w zależności od rodzaju działalności
•    Czynniki, które należy wziąć pod uwagę w zależności od branży
•    Case study
•    Najważniejsze postanowienia ESRS E5

15:05

Zakończenie

Day V
Thursday
25 april 2024

Temat dnia: Obszar środowiskowy

09:15

Czas na logowanie

09:30

Ryzyka środowiskowe w kontekście ESRS

Robert Pochyluk, Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000

•    Rodzaje ryzyk środowiskowych i sposoby ich identyfikacji
•    Sposoby zarzadzania ryzykami środowiskowymi

10:20

Omówienie wskaźników i ich interpretacja

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

•    Najważniejsze wskaźniki z obszaru środowiskowego
•    Metody liczenia wybranych wskaźników

11:05

Przerwa

11:25

Pożądane wartości wskaźników

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

•    Omówienie wartości wybranych wskaźników
•    Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników

12:15

Liczenie emisji gazów cieplarnianych – cz. 1

•    Zakres 1, 2, 3 w emisji GHG
•    Sposoby liczenia emisji gazów cieplarnianych

13:00

Przerwa

13:30

Liczenie emisji gazów cieplarnianych – cz.2

•    Zakres 1, 2, 3 w emisji GHG
•    Sposoby liczenia emisji gazów cieplarnianych

14:20

Case study

Patrycja Żupa-Marczuk, Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

•    Najlepsze praktyki raportowania środowiskowego na przykładach 
•    Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie

15:05

Zakończenie

Day VI
Thursday
9 may 2024

Temat dnia: Obszar pracowniczy

09:15

Czas na logowanie

09:30

Prawa pracownicze

Katarzyna Sarek-Sadurska, Radca prawny, kieruje działem prawa HR w Deloitte Legal

•    Prawa pracownicze a prawa człowieka
•    Praktyka ochrony praw pracowniczych

10:20

Zagadnienia różnorodności

Milena Olszewska-Miszuris, Prezeska Zarząd WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

•    Różnorodność papierowa v. rzeczywista
•    Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy

11:05

Przerwa

11:25

Ryzyka pracownicze w kontekście ESRS

dr Weronika Papucewicz, Adwokatka, Senior Associate w zespole Prawa Pracy Kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

•    Rodzaje ryzyk i sposoby ich identyfikacji
•    Sposoby zarzadzania ryzykami 
•    Najważniejsze postanowienia ESRS S1
•    Zakres raportowania pod ESRS S2

12:15

Obszar pracowniczy - analiza przypadków

dr Weronika Papucewicz, Adwokatka, Senior Associate w zespole Prawa Pracy Kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

•    Omówienie dobrych praktyk raportowania obszaru pracowniczego 
•    Najczęściej popełniane błędy

13:00

Przerwa

13:30

Wskaźniki dot. obszaru pracowniczego i ich znaczenie – cz.1

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

•    Omówienie wartości wybranych wskaźników
•    Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
•    Wybór wskaźników w zależności od branży
•    Interpretacja wartości wskaźników

14:20

Wskaźniki dot. obszaru pracowniczego i ich znaczenie – cz. 2

Magdalena Obłoza, Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

•    Omówienie wartości wybranych wskaźników
•    Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
•    Wybór wskaźników w zależności od branży
•    Interpretacja wartości wskaźników

15:05

Zakończenie

Day VII
Thursday
16 may 2024

Temat dnia: Obszar społeczny i ładu korporacyjnego

09:15

Czas na logowanie

09:30

Prawa człowieka

Beata Faracik, Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Ekspertka ds. biznesu i praw człowieka

•    Katalog Praw Człowieka
•    Minimum Safeguards

10:20

Zagadnienia z obszaru G i ich rola dla firmy

•    Istota ładu korporacyjnego
•    Znaczenie ładu korporacyjnego dla zarządzania przedsiębiorstwem
•    Obszar G w kontekście ESRS-ów

11:05

Przerwa

11:25

Ryzyka dotyczące obszaru społecznego i ładu korporacyjnego w kontekście ESRS

Agnieszka Skorupińska, Partnerka w Kancelarii Rymarz Zdort Maruta, Szefowa Praktyki Prawa Ochrony Środowiska i ESG”.

•    Rodzaje ryzyk i sposoby ich identyfikacji
•    Sposoby zarzadzania ryzykami 
•    Najważniejsze postanowienia ESRS w tych obszarach

12:25

Omówienie wskaźników i ich interpretacja – cz. 1

dr hab. Robert Sroka, Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

•    Omówienie wartości wybranych wskaźników
•    Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
•    Wybór wskaźników w zależności od branży
•    Interpretacja wartości wskaźników

13:00

Przerwa

13:30

Omówienie wskaźników i ich interpretacja – cz. 2

dr hab. Robert Sroka, Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

•    Omówienie wartości wybranych wskaźników
•    Ocena wpływu firmy na bazie wskaźników
•    Wybór wskaźników w zależności od branży
•    Interpretacja wartości wskaźników

14:20

Case study

Milena Olszewska-Miszuris, Prezeska Zarząd WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

•    Omówienie dobrych i złych przykładów raportowania w Polsce i na świecie
•    Wskazówki dla osób rozpoczynających raportowanie

15:05

Zakończenie

Day VIII
Thursday
23 may 2024

Temat dnia: Dobre praktyki raportowania, a wymogi inwestorów

09:15

Czas na logowanie

09:30

Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

•    Raportowanie niefinansowe za rok 2022/2023 – analiza przypadku
•    Mocne i słabe strony raportów z rynku polskiego

10:20

Wybrane zagadnienia z poszczególnych raportów

Bartosz Kwiatkowski, Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

•    Raportowanie niefinansowe za rok 2022/2023 – analiza przypadku
•    Mocne i słabe strony raportów z rynku polskiego

11:05

Przerwa

11:25

Najważniejsze niedostatki w raportowaniu środowiskowym

Katarzyna Polikowska, Sustainability Consultant w Bureau Veritas Polska

•    Największe błędy w raportowaniu na podstawie trzech edycji •    Badania Corporate Climate Crisis Awareness study
•    Liderzy raportowania środowiskowego

12:15

Najciekawsze przykłady raportowania

Magdalena Raczek – Kołodyńska, Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Czynniki decydujące o jakości raportowania
•    Najciekawsze przykłady raportowania z rynków światowych
•    Przykłady dobrowolnych raportów ESG pod ESRS za 2023 rok

13:00

Przerwa

13:30

Rozporządzenie 2019/2088 SFDR oczami inwestorów

Piotr Kowalik, Of Counsel w polskim biurze Eversheds Sutherland, ESG, rynki kapitałowe, M&A

•    Omówienie wskaźników wyliczanych przez instytucje finansowe
•    Niezbędne źródła danych
•    Powiązanie z CSRD/ESRS

15:05

Zakończenie

Day IX
Thursday
6 june 2024

Temat dnia: Raportowanie Taksonomii w praktyce

09:15

Czas na logowanie

09:30

Raportowanie zgodności z Taksonomią SF

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

•    Obliczanie obrotów, nakładów inwestycyjnych (CapEx), wydatków operacyjne (OpEx) zgodnie z taksonomią
•    Najczęstsze błędy w raportowaniu za rok 2022/2023

11:00

Przerwa

11:20

Zgodność nakładów inwestycyjnych z Taksonomią

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

•    Metodyka wyliczania zgodności wydatków inwestycyjnych z Taksonomią
•    Najważniejsze problemy

13:05

Przerwa

13:35

Zgodność wydatków operacyjnych z Taksonomią

Paweł Zaczyński, Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

•    Metodyka wyliczania zgodności wydatków inwestycyjnych z Taksonomią
•    Najważniejsze problemy

14:20

CSRD –zakres raportowania i harmonogram wdrażania

Małgorzata Szewc, Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

•    Zakres podmiotowy i przedmiotowy dyrektywy
•    Raportowanie grup kapitałowych i zwolnienie z raportowania
•    Powiązanie z art. 8 rozporządzenia ws. taksonomii SF

15:05

Zakończenie

Day X
Thursday
13 june 2024
09:15

Czas na logowanie

Temat dnia: Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju

09:30

ESRS 1 – Zasady raportowania

•    Podwójna istotność
•    Łańcuch wartości
•    Przepisy przejściowe

10:20

ESRS 2 – Ujawnienia ogólne

•    Badanie istotności
•    Obowiązkowe ujawnienia
•    Powiązanie z ujawnieniami w tematycznych ESRS

11:05

Przerwa

11:25

ESRS E1 – zmiana klimatu

Patrycja Żupa-Marczuk, Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

•    Ujawnienia obowiązkowe powiązane z ESRS 2
•    Ujawnienia na podstawie badania istotności 
•    Emisje CO2 – zakres 1, 2 i 3
•    Inne mierniki

12:15

ESRS E2-4 – pozostałe środowiskowe

Patrycja Żupa-Marczuk, Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

•    E2 – Zanieczyszczenia
•    E3 – Woda i zasoby morskie
•    E4 – Bioróżnorodność i ekosystemy
•    E5 – Wykorzystanie zasobów i GOZ

13:00

Przerwa

13:30

ESRS S1 - zatrudnienie

Agnieszka Skorupińska, Partnerka w Kancelarii Rymarz Zdort Maruta, Szefowa Praktyki Prawa Ochrony Środowiska i ESG”.

•    Ujawnienia obowiązkowe powiązane z ESRS 2
•    Ujawnienia na podstawie badania istotności 
•    Ujawnienia dotyczące różnych form zatrudnienia

14:20

ESRS S2-4 i G1 – pozostałe społeczne i business conduct

Paweł Lasota, Senior Associate w zespole prawa pracy, Eversheds Sutherland

•    S2- Pracownicy w łańcuchu wartości
•    S3- Społeczności dotknięte wpływem przedsiębiorstwa
•    S4 – Konsumenci i użytkownicy końcowi
•    G1 – Praktyki biznesowe

15:05

Zakończenie