ESG - Raportowanie w praktyce

Przygotowanie firmy do raportowania zrównoważonego rozwoju VI Edycja

Start date:
28.03.2024
End date:
13.06.2024

7 800 zł per person + 23% VAT

order before 15 March

8 500 zł per person + 23% VAT

order after 15 March


No. of participants

+ 23% VAT

Magdalena Raczek – Kołodyńska

Wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Polsko-Niemieckiego Forum Akademickiego oraz London School of Public Relations; Stypendystka Johannes Gutenberg-Universität w Mainz.
Od 2008 roku związana ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych. Od 2011 roku zajmuje się w SEG m.in. tematem raportowania niefinansowego. W latach 2012-2017 współtworzyła i koordynowała projekt „Analiza ESG spółek w Polsce”.
Członek grup roboczych i inicjatyw mających na celu popularyzację raportowania niefinansowego m.in. Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji; Rady Ekspertów w konkursie Liderzy Odpowiedzialnego Biznesu; Jury Konkursu Raporty Społeczne; Grupy ds. raportowania niefinansowego; Zespołu Redakcyjnego Standardu Informacji Niefinansowej (SIN).
Od 2017 roku koordynator projektu „AKADEMIA PARKIETU dla zaawansowanych inwestorów i emitentów”. Współautorka publikacji oraz artykułów na temat komunikacji korporacyjnej on-line spółek giełdowych oraz raportowania niefinansowego. Od ponad 10 lat aktywnie zaangażowana w projekty edukacyjne z zakresu zrównoważonego rozwoju.

dr Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Przed dołączeniem do SEG pracował w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, gdzie koordynował współpracę międzynarodową, prace analityczne oraz politykę informacyjną i edukacyjną. Wcześniej był Doradcą Ministra Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za negocjacje członkostwa Polski w OECD w obszarze bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Były pracownik Katedry Finansów Międzynarodowych SGH, absolwent Wydziały Handlu Zagranicznego tej uczelni. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekonomicznej, dotyczących głównie takich obszarów, jak: funkcjonowanie rynków kapitałowych, liberalizacja przepływów kapitałowych, liberalizacja form świadczenia usług, integracja rynku finansowego UE.

Zasiada we władzach Europejskiego Stowarzyszenia Spółek Giełdowych (EuropeanIssuers). Pełnił wiele istotnych funkcji międzynarodowej organizacji zrzeszającej organy nadzoru nad rynkiem kapitałowym - IOSCO.

Małgorzata Szewc

Wiceprezes zarządu, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Absolwentka filologii germańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (stypendystka programu Tempus – Uniwersytet w Heidelbergu). Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowość i finanse publiczne oraz Administracja Europejska. Absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie.
W latach 2006-2022 urzędnik mianowany w Ministerstwie Finansów – zajmowała się współpracą międzynarodową (KE, EFRAG, IASB) i unijnymi regulacjami w obszarze rachunkowości, rewizji finansowej i raportowania niefinansowego. Przez 16 lat reprezentowała Polskę w Komitecie Regulacyjnym ds. Rachunkowości (ARC działającym przy KE) odpowiedzialnym m.in. za opiniowanie standardów MSR/MSSF przyjmowanych do prawa UE, oraz w Grupie Roboczej Rady UE ds. prawa spółek (prace legislacyjne nad dyrektywą ws. sprawozdawczości mikroprzedsiębiorstw, rewizją dyrektyw ws. rachunkowości, dyrektywą ws. ujawniania informacji niefinansowych NFRD i ostatnio nad dyrektywą ws. sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju CSRD).

dr hab. Robert Sroka

Partner w Abris Capital Partners, Członek ESG Committee Invest Europe oraz członek zarządu POLSIF

Wcześniej pracował w Zespole Zarządzania Ryzykiem Nadużyć oraz Zespole Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju EY. W latach 2009–2014 stał na czele Grupy Roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji w Zespole opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów ds. CSR. Przewodniczył również pracom Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju. Autor i współautor licznych raportów poświęconych ESG, które można pobrać ze strony www.robertsroka.pl oraz książek „Nieodkryci przywódcy współczesnej etyki biznesu” oraz „Etyka i prawa człowieka w biznesie”.

Bartosz Kwiatkowski

Dyrektor/Director of the Branch, Fundacja Frank Bold.

Prawnik z 12 letnim doświadczeniem zawodowym specjalizujący się w prawie ochrony środowiska, prawie antykorupcyjnym i przejrzystości życia publicznego. Dyrektor Fundacji Frank Bold, wiceprezes Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, członek Rady Programowej Fundacji Rozwój Tak – Odkrywki Nie oraz wspólnik w kancelarii radców prawnych Frank Bold.
Ekspert prawny polskich i międzynarodowych organizacji pozarządowych.
Autor licznych opracowań, analiz prawnych i poradników dla obywateli i obrońców praw obywatelskich z zakresu przejrzystości życia publicznego, odpowiedzialności przedsiębiorców, raportowania niefinansowego oraz ochrony środowiska, w tym m.in. autor polskiego rozdziału w przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej opracowaniu Study on due diligence requirements through the supply chain. Part III, country reports (2020), współautor The state of sustainability reporting in the Visegrad Region (2020) oraz redaktor Podstawowej analizy obecnej sytuacji w Polsce dotyczącej dostępu do środków zaradczych w sprawach nadużyć związanych z działalnością przedsiębiorstw (2020). Lider w Europie Środkowo-Wschodniej projektu Improving climate and sustainability corporate disclosure policies to enable sustainable finance finansowanego przez Europejską Inicjatywę Klimatyczną.
Wykładowca podczas warsztatów z zakresu zagadnień prawnych dotyczących jakości powietrza dla urzędników oraz Wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych i Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka dla pracowników KPK OECD z krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Autor zawiadomień w ramach procedury KPK OECD dotyczących naruszenia wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych w zakresie praw człowieka i ochrony środowiska, w tym zagadnień związanych z jakością powietrza, zmianami klimatycznymi oraz raportowaniem niefinansowym.

Małgorzata Greszta

Partner Zarządzająca CSR Consulting

Ekspertka w zakresie zrównoważonego rozwoju i Agendy 2030 - zawodowo związana z tematem od ponad 20 lat. Znalazła się na liście 25 polskich liderek zrównoważonego rozwoju ogłoszonej przez ForbesWomen. Posiada ogromne doświadczenie w tworzeniu strategii i budowania kontekstu biznesowego dla aktywności ESG firm w Polsce. Pomysłodawczyni Kampanii 17 Celów i entuzjastka wspólnych projektów biznesu na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju. Inicjatorka Polskiego Paktu Plastikowego. Propagatorka nowych trendów i innowacyjnych rozwiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju. Uwielbia nowe modele i rozwiązania systemowe.

Artur Gazda

ESG Reporting Specialist w MATERIALITY

Specjalizuje się w zakresie praw człowieka, etyki w biznesie oraz monitorowania przestrzegania przepisów prawa. Tworzy raporty ESG dla spółek notowanych na GPW, współpracuje przy identyfikacji ryzyk niefinansowych oraz tworzeniu strategii zrównoważonego rozwoju. Od 2020 roku bada świadomość klimatyczną spółek w badaniu CCA – Corporate Climate Crisis Awareness Study, realizowanym przez Fundację Standardów Raportowania, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Bureau Veritas.

Paweł Zaczyński

Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

Posiada wieloletnie doświadczenie w audycie na stanowiskach menedżerskich zdobyte w PwC i Deloitte. Od 2013 roku pracuje w Zespole Audytu Grant Thornton. Nadzoruje prace zespołów realizujących usługi w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych w tym spółek giełdowych i Banków.
Tytuł magistra Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i marketingu zdobył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom ACCA – The ACCA Diploma in International Financial Reporting. Reprezentował KIBR w Komitecie ds. Sektora Publicznego przy Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Członka Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, od 2022 jest Członkiem Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN. Jest autorem publikacji i komentarzy prasowych dotyczących m.in. badania sprawozdań finansowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, ustawy o NBP.
Wybrani klienci: Shoper, Ipopema Securities, Bank Polskiej Spółdzielczości, Plus Bank, Getin Noble Bank, Skarbiec TFI, SGB Bank, Indykpol, Circle K Polska, Najwyższa Izba Kontroli, United Beverages, Interia.

Magdalena Obłoza

Ekspertka ds. CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska

Odpowiedzialna m.in. za raportowanie niefinansowe, współpracę międzysektorową i partnerstwa banku w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju oraz komunikację.
Wcześniej związana z firmą szkoleniowo-doradczą, gdzie prowadziła projekty doradcze w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu dla największych firm w Polsce m.in. w firmach ubezpieczeniowych, paliwowo-gazowych, budowlanych, produkcyjnych, finansowych oraz z branży odzieżowej. Prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu CSR, komunikacji i raportowania niefinansowego.
Karierę zawodową rozpoczynała w największej agencji PR na polskim rynku gdzie była odpowiedzialna za projekty komunikacyjne zarówno dla klientów komercyjnych jak
i instytucji publicznych.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, podyplomowych studiów Manager CSR na Collegium Civitas. Stypendystka Ecole Supérieure du Commerce Extérieur w Paryżu. Doktorantka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania, gdzie prowadzi badania w obszarze raportowania ESG.

Monika Kulik

Ekspertka ds. Komunikacji i CSR, Orange Polska, Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od kilkunastu lat w praktyce i teorii zajmuje się tematami CSR, zrównoważonego rozwoju i ESG.
W Orange Polska, firmie będącej liderem CSR w Polsce, jest zaangażowana w tworzenie i realizację strategii społecznej odpowiedzialności firmy, raportowanie pozafinansowe, proces dialogu z interesariuszami oraz realizację programów z zakresu integracji cyfrowej i zarządzania różnorodnością.
Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu, najdłużej działającej w Polsce organizacji w kompleksowy sposób zajmującej się zrównoważonym rozwojem.

dr Paweł Kaczmarczyk

Wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Chief Sustainability Officer w ABC-Czepczyński sp. z o.o. sp.k., Doradca Zarządu i Dyrektor Rozwoju w Czepczyński Family Foundation.

Współpracuje z DNV Business Assurance Poland Sp. z o.o. w obszarach społecznej odpowiedzialności biznesu.
Jest koordynatorem projektu współfinansowanego z środków NCBiR w obszarze zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w zarządzaniu transportem i redukcją emisji CO2 i NOx do atmosfery.
Wcześniejsze doświadczenie:
Dyrektor Zarządzający w Grupie ECDP, największej polskiej grupie doradczo-konsultingowej;
Dyrektor ds. Rozwoju w Konfederacji Lewiatan, największej polskiej organizacji pracodawców prywatnego biznesu, przedstawiciel Konfederacji Lewiatan w pracach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze Innowacji i Rozwoju
Pierwszy Sekretarz Kongresu Przedsiębiorczości reprezentującego 7 największych organizacji pracodawców w Polsce.
Doświadczenie zawodowe w doradztwie w zarządzaniu, rozwoju organizacji, realizacji strategii CSR, komunikacji dla takich firm jak: ABC-Czepczyński, Czepczyński Family Foundation, ECDP Group, Instal-Projekt, The Coca-Cola Company, JW Construction, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Opera Software ASA, Stabilo, Corex, Inwenta.
W swojej pracy naukowej i badawczej koncentruje się na nowoczesnych strategiach zarządzania, zarządzaniu organizacjami poprzez kulturę organizacyjną, zarządzaniu przez wartości.

Autor publikacji naukowych:
2017 Gwarancja ubezpieczeniowa w procedurze upadłościowej
2018 Rola wartości w przedsiębiorstwie – wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem
2020 Dysertacja doktorska: Wartości organizacji a zaangażowanie pracowników i sukces przedsiębiorstwa, promotor: prof. Bolesław Rok

Danuta Kędzierska

SA8000 Global Scheme Manager, TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Certyfikowany audytor standardów odpowiedzialności społecznej. W TUV Rheinland odpowiada za usługi certyfikacji wg wymagań standardu SA8000. Recenzentka polskiego tłumaczenia normy SA800. Członkini KT PKN nr 305 ds. Społecznej Odpowiedzialności oraz Grupy roboczej ds. relacji z osobami świadczącymi pracę działającej przy zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw.

Magdalena Sułek-Domańska

Managerka ds. zrównoważonego rozwoju i relacji społecznych w Global Cosmed S.A. (produkcja kosmetyków i chemii gospodarczej, export na 40 rynków, spółka giełdowa)

Wdraża zasady odpowiedzialności biznesu, odpowiadając za raportowanie zasad zrównoważonego rozwoju na polską Giełdę Papierów Wartościowych, wdrażając ideę odpowiedzialnej produkcji i produktu. Jest liderką Rady ds. ESG - ciało doradczo-wykonawcze przy Zarządzie firmy, prowadzi Grupy Robocze (m.in. ds. Polityki klimatycznej, Kodeksu etyki, łańcucha dostaw, bioróżnorodność etc.) i jednocześnie szeroko promuje idee związane z odpowiedzialnością biznesu w środowisku biznesowym.
Od lat zarządza także obszarem komunikacji korporacyjnej, lokalnej, wewnętrznej, kryzysowej, prowadzi konsultacje społeczne inwestycji oraz liczne programy zaangażowania społecznego i gospodarki obiegu zamkniętego. Tworzyła międzysektorowe inicjatywy tj. Koalicja 5 frakcji (5frakcji.pl), koalicja BHP, rozwiązania z obszaru innowacji społecznych. Laureatka wielu nagród w tym EFFIE, IPRA Golden World Award, Sustainable Award i Ludzie, którzy zmieniają biznes. Angażuje się w działania z obszaru zrównoważonego marketingu.
Skuteczna, praktyczna i kreatywna, doświadczenie zdobywała w pracy w m.in. w firmie doradczej PwC, UNDP, Danone i ENERIS (największej polskiej firmie ochrony środowiska) tworząc produkty łączące cele biznesowe i społeczne.

Justyna Biernacka

Sustainability Managing Partner w MATERIALITY

Zajmuje się wpływem działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne i otoczenie społeczne oraz włączaniem aspektów zrównoważonych do strategii rozwoju ich biznesu. Specjalizuje się w zagadnieniach transformacji cyrkularnej i wdrażaniu modeli biznesowych zgodnych z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym. Pomaga także spółkom z branży real estate, deweloperom i przedsiębiorstwom budowlanym w dostosowaniu do wymogów unijnej Taksonomii działalności zrównoważonej środowiskowo. Współautorka metodologii badań istotności i ryzyk stosowanych w MATERIALITY oraz SIN – Standardu Informacji Niefinansowych.

Robert Pochyluk

Wiceprezes Zarządu Polskiego Forum ISO14000

Ekspert ds. ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zarządzania energią z ponad 25 letnim doświadczeniem. W latach 1995 – 2005 pracownik naukowy Politechniki Gdańskiej (Centrum Ochrony Środowiska) a następnie właściciel i dyrektor firmy doradczej eko-net.pl dostarczającej usługi w zakresie obsługi przedsiębiorstw w zakresie zarządzania środowiskowego, zarządzania energią i bezpieczeństwem pracy. Pomysłodawca i właściciel platformy do tworzenia dedykowanych rejestrów wymagań prawnych regulis.pl. Ponadto:
• przedstawiciel Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Komitecie Technicznym 207 (Zarządzanie Środowiskowe) Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO.org).
• członek zespołu do spraw regulacji związanych z emisjami przemysłowymi (Zarządzenie Ministra Środowiska nr 64 z 17 czerwca 2008 r.).
• koordynator prac technicznych grup roboczych przy Ministerstwie Środowiska w realizacji projektów „Pomoc Polsce we wdrożeniu Dyrektywy IPPC”
• ekspert kluczowy w projektach pomocy technicznej UE dla Ministerstwa Środowiska i Urbanizacji Republiki Turcji w zakresie ocen oddziaływania na środowisko i wdrażania dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej budynków.

Patrycja Żupa-Marczuk

Ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w firmie „Energopomiar” Sp. z o.o.

Od 14 lat związana z Energopomiarem. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w zakresie zagadnień emisyjnych, jak również dostosowania obiektów energetycznych i przemysłowych do wymogów dyrektywy IED i konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP. Współautorka wielu koncepcji dla modernizacji i budowy instalacji oczyszczania spalin dla sektora energetycznego. Autorka raportów oraz sprawozdań z pomiarów eksploatacyjnych instalacji ochrony środowiska. Współautorka specyfikacji technicznych, studiów techniczno-ekonomicznych oraz programów funkcjonalno-użytkowych dla budowy i modernizacji instalacji oczyszczania spalin w energetyce. Współautorka opracowań w zakresie udzielania odstępstw od wymagań konkluzji BAT. Zajmuje się doradztwem w zakresie taksonomii UE.
Prowadzi prelekcje i szkolenia w tematyce wymogów prawnych i technicznych w zakresie ochrony środowiska, w tym kwestii środowiskowych i technicznych w obszarze taksonomii UE, dostosowania przedsiębiorstw do dyrektywy IED, konkluzji BAT oraz dyrektywy MCP. Autorka publikacji w ww. tematyce.
Absolwentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

Katarzyna Sarek-Sadurska

Radca prawny, kieruje działem prawa HR w Deloitte Legal

Ma ponad 14 letnie doświadczenie w wiodącej kancelarii prawa HR w Polsce. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie HR. Doradza pracodawcom we wszystkich aspektach związanych z zasobami ludzkimi w organizacji. Prowadzi bieżące doradztwo, procesy sądowe w zakresie prawa pracy, wspiera pracodawców m.in. w zakresie relacji ze związkami zawodowymi, restrukturyzacjach oraz przejęciach. Jest propagatorką idei paperless w obszarach HR. Doradza pracodawcom z sektora regulowanego (banki domy maklerskie, TFI, ubezpieczyciele, spółki giełdowe) w zakresie polityk wynagradzania oraz relacji z tzw. Risk-takerami i wyższą kadrą menadżerską. Doradza radom nadzorczym w zakresie relacji z członkami zarządów.
Katarzyna ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2006 r. oraz aplikację radcowską w 2011 r. Jest także absolwentką Uniwersytetu Paris Assass w 2012 r. (Diplôme supérieur d'université de Droit international privé).
Współpracuje z wieloma organizacjami branżowymi (Związek Banków Polskich, Izba Domów Maklerskich, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych). Jest autorką licznych publikacji w czasopismach branżowych oraz publicystycznych (Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy).

Milena Olszewska-Miszuris

Prezeska Zarząd WM Advisory Sp. z o.o., Co-Chair 30% Club Poland

Praktyczka wycen, storytellingu, analizy oraz sprawozdawczości finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: FCCA (Association of Chartered Certified Accountants), CFA (Chartered Financial Analyst) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez International Sustainability Standards Board (poprzednio Sustainability Accounting Standards Board).
Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i zrównoważonego rozwoju, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. Jest członkinią zarówno Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych jak i jego Komisji Rewizyjnej. Jest aktywną członkinią rad nadzorczych – przewodniczy pracom Komitetu Audytu STS Holding S.A. oraz zasiada w radzie nadzorczej 11 bit studios S.A. Prowadzi gościnne wykłady na studiach podyplomowych m.in. na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie czy Uczelni Łazarskiego – w tej ostatniej pełni również funkcję ekspertki w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska. Aktywnie działa na polu ESG: jest Ambasadorką Chapter Zero Poland i zasiada w Radzie Ekspertów Klubu Inwestorek Indywidualnych. Milena jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek.
Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dekadę była analityczką spółek giełdowych. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych).

dr Weronika Papucewicz

Adwokatka, Senior Associate w zespole Prawa Pracy Kancelarii Rymarz Zdort Maruta.

Jest ekspertką w zakresie prawa pracy, specjalizuje się w indywidualnych i zbiorowych stosunkach pracy, ochronie danych osobowych oraz sporach sądowych z zakresu prawa pracy. Współpracowała z firmami z sektora BPO i SSC, ale ma również doświadczenie w pracy dla przedsiębiorstw państwowych, m.in. w procesach restrukturyzacji zatrudnienia i relacjach ze związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, w szczególności dla międzynarodowych pracodawców, jest autorką wielu publikacji z tego zakresu.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 roku oraz kurs prawa amerykańskiego w Centrum Prawa Amerykańskiego współorganizowany przez Uniwersytet Warszawski i University of Florida Levin College of Law. W 2017 roku uzyskała uprawnienia adwokackie. Weronika ukończyła studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie w 2019 r. obroniła tytuł doktora nauk prawnych. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Beata Faracik

Prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu, Ekspertka ds. biznesu i praw człowieka

Prawniczka, ekspertka ds. praw człowieka i biznesu. Współzałożycielka i aktualna prezeska Polskiego Instytutu Praw Człowieka i Biznesu. Advisor for CEE region w Global Business Initiative for Human Rights. Łączy doświadczenie z pracy w administracji publicznej na stanowiskach eksperckich z zakresu praw człowieka (Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych), z doświadczeniem w sektorze prywatnym i w organizacjach pozarządowych w Polsce i Wielkiej Brytanii, oraz działalności doradczej skierowanej na wsparcie firm w prowadzeniu działalności w sposób zgodny z Wytycznymi ONZ dot. biznesu i praw człowieka, w tym wdrażaniu procesów należytej staranności dot. praw człowieka.

Swoim doświadczeniem eksperckim dzieli się często na forum międzynarodowym. Współpracowała m.in.: z Parlamentem Europejskim (PE) - przygotowując analizy na jego zlecenie oraz występując na posiedzeniach różnych (pod)Komisji; z Komisją Europejską, dla której konsultowała Wytyczne w zakresie praw człowieka i biznesu dla sektora Agencji Rekrutacyjnych i Pośrednictwa Pracy; z UNDP (jest współautorką analizy Scoping study 18 państw regionu ECIS); z Duńskim Instytutem Praw Człowieka, Heuni, czy Global Witness. Wielokrotnie zabierała także głos jako panelistka na Regionalnym Forum ONZ dla Europy Wschodniej i Azji Centralnej oraz na Forum ONZ ds. biznesu i praw człowieka w Genewie, największym wydarzeniu poświęconemu tej tematyce na świecie, oraz organizowała na nim sesje tematyczne we współpracy z Grupą Roboczą ONZ ds. biznesu i praw człowieka.
Regularnie współpracuje przy projektach badawczych na zagranicznych uczelniach wyższych jak m.in. Uniwersytet w Oslo czy Adam Smith Business School na University of Glasgow. Aktualnie jest badaczką w projekcie dot. implementacji Wytycznych ONZ dot. biznesu i praw człowieka realizowanym przez School of Management na University of St. Andrew’s.

W latach 2018-2022 Koordynatorka Grupy Roboczej ds. Osób Świadczących Pracę w ramach Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i CSR przy Ministrze ds. Funduszy i Rozwoju Regionalnego (wcześniej: ds. Innowacji i Rozwoju) oraz członkini Grupy Roboczej ds. rozwoju raportowania niefinansowego. Członkini Grupy Roboczej ds. Zrównoważonych Finansów powołanej przez Ministerstwo Finansów.

Autorka wielu publikacji z zakresu praw człowieka, CSR oraz praw człowieka w biznesie w języku polskim i angielskim. Guest editor wydania specjalnego Business & Human Rights Journal (Cambridge University Press) poświęconego sytuacji w EŚW. Posiada doświadczenie w nauczaniu oraz prowadzeniu szkoleń dla odbiorców ze wszystkich trzech sektorów.
Członkini Rady Doradczej Amnesty International Polska oraz Rady Społeczno-Biznesowej przy Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Wymieniona w rankingu Forum Odpowiedzialnego Biznesu jako jedna z „50 Kobiet Polskiego CSR 2013” oraz na liście 25 polskich liderek zrównoważonego rozwoju wg. magazynu „Forbes Women” w 2021 r.

Ukończyła studia magisterskie w zakresie Prawa (UAM), Europeistyki (UAM), studia podyplomowe LL.M. z zakresu Praw Człowieka i Własności Intelektualnej (Raoul Wallenberg Institute, Uniwersytet w Lund i World Intellectual Property Organization Worldwide Academy; WIPO WA Fellow) a także podyplomowe studia badawcze. Jest instruktorką jazdy konnej.

Agnieszka Skorupińska

Partnerka w Kancelarii Rymarz Zdort Maruta, Szefowa Praktyki Prawa Ochrony Środowiska i ESG”.

Adwokatka i partnerka prowadząca praktykę prawa ochrony środowiska i ESG kancelarii Rymarz Zdort Maruta. Przez wiele lat prawniczka i partnerka w kancelariach międzynarodowych w Departamentach Energetyki i Projektów.
Jest adwokatem z ponad piętnastoletnim doświadczeniem zawodowym. Doradza przedsiębiorstwom w aspektach regulacyjnych, postępowaniach sądowych, projektach inwestycyjnych oraz w aspektach środowiskowych transakcji nieruchomościowych, transakcji fuzji i przejęć oraz procesów finansowania. Specjalizuje się w polskim i unijnym prawie ochrony środowiska, zasobów naturalnych, regulacjach procesu inwestycyjnego, regulacjach z zakresu ESG oraz pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Jako doradca skutecznie doradzała m.in. spółkom z sektora energetycznego, chemicznego, przemysłu ciężkiego, budowlanego, gospodarki odpadami, FMCG, wodociągowego i kanalizacyjnego, odnawialnych źródeł energii, górniczego, samochodowego, odzieżowego, nieruchomościowego oraz spożywczego.
Koordynowała doradztwo prawne przy realizacji wielu skompilowanych projektów inwestycyjnych.
Agnieszka jest także przewodniczącą Grupy roboczej ds. stosowania Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii oraz wiceprzewodniczącą Komitetu ds. ESG przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Jest również członkiem grupy wspierającej prace nad projektem europejskich standardów zrównoważonego raportowania (ESRS) dla giełdowych małych i średnich przedsiębiorstw przy EFRAG.
Agnieszka jest od wielu lat uznawana w międzynarodowych oraz polskich rankingach rynku prawniczego, takich jak: Chambers and Partners (Band 1), The Legal 500 (Rising Star) oraz Rzeczpospolita (Liderka).

Katarzyna Polikowska

Sustainability Consultant w Bureau Veritas Polska

Absolwentka Inżynierii Ekologicznej w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zaczęła zdobywać w branży rolniczej, kultywując Dobre Praktyki Rolnicze, jako pasjonatka działań prośrodowiskowych. Obecnie, w Bureau Veritas Polska, jako Konsultant ds. Zrównoważonego Rozwoju, wykorzystuje zdobytą wiedzę w obliczeniach śladu węglowego organizacji jak i produktów, działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Piotr Kowalik

Of Counsel w polskim biurze Eversheds Sutherland, ESG, rynki kapitałowe, M&A

Prawnik na stanowisku Of Counsel w zespole rynków kapitałowych i M&A w polskim biurze Eversheds Sutherland.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zrównoważonym finansowaniem i zrównoważonymi inwestycjami, a szerzej ESG (Environmental, Social, Governance). Ten obszar łączy z prawem rynków kapitałowych oraz regulacjami dotyczącymi firm inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym dla biznesu. Przed dołączeniem do Eversheds Sutherland współpracował z wiodącymi międzynarodowymi i krajowymi kancelariami prawnymi oraz globalną firmą konsultingową.

Wspiera klientów we wdrażaniu idei zrównoważonego rozwoju i uwzględniania w działalności aspektów ESG, szczególnie w zakresie wpływu nowych regulacji z obszaru zrównoważonego finansowania i raportowania na projekty inwestycyjne i finansowanie.

Paweł Zaczyński

Associate Partner, Biegły Rewident, Grant Thornton

Posiada wieloletnie doświadczenie w audycie na stanowiskach menedżerskich zdobyte w PwC i Deloitte. Od 2013 roku pracuje w Zespole Audytu Grant Thornton. Nadzoruje prace zespołów realizujących usługi w zakresie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych dla grup kapitałowych w tym spółek giełdowych i Banków.
Tytuł magistra Finansów i Bankowości oraz Zarządzania i marketingu zdobył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dyplom ACCA – The ACCA Diploma in International Financial Reporting. Reprezentował KIBR w Komitecie ds. Sektora Publicznego przy Europejskim Stowarzyszeniu Księgowych. W latach 2016-2021 pełnił funkcję Członka Komisji ds. Licencji Klubowych PZPN, od 2022 jest Członkiem Komisji Odwoławczej ds. Licencji Klubowych PZPN. Jest autorem publikacji i komentarzy prasowych dotyczących m.in. badania sprawozdań finansowych, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Sektora Publicznego, ustawy o NBP.
Wybrani klienci: Shoper, Ipopema Securities, Bank Polskiej Spółdzielczości, Plus Bank, Getin Noble Bank, Skarbiec TFI, SGB Bank, Indykpol, Circle K Polska, Najwyższa Izba Kontroli, United Beverages, Interia.

Paweł Lasota

Senior Associate w zespole prawa pracy, Eversheds Sutherland

Paweł Lasota jest radcą prawnym w zespole prawa pracy w polskim biurze Eversheds Sutherland. Specjalizuje się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy.
Wspiera działy HR we wszystkich bieżących sprawach związanych z zatrudnieniem, jak również doradza w strategicznych kwestiach związanych z nabywaniem, łączeniem i restrukturyzacją przedsiębiorstw. Ma na koncie doradztwo przy licznych transakcjach M&A (w tym VC i PE), w ramach których przeprowadzał procesy due diligence pod kątem prawa pracy i przygotowywał dokumentację transakcyjną.
Doradza zarówno lokalnym firmom, jak i międzynarodowym korporacjom. Ma szczególne doświadczenie w doradztwie dla przedsiębiorstw z sektorów IT, przemysłowego, motoryzacyjnego i centrów usług wspólnych. W szczególności specjalizuje się w doradztwie w zakresie wdrażania nowych form zatrudnienia w organizacji. Jego ekspertyza obejmuje też przygotowanie wewnętrznych regulacji pracowniczych, w tym m.in. regulaminów pracy, wynagradzania, polityk zakładowych i regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz programów i planów emerytalnych. Reprezentuje klientów w sporach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy.