AGILE LEADERSHIP

Rozwijaj się i pobudzaj do rozwoju Twój zespół!

Start date:
19.03.2019
End date:
20.03.2019

Bartosz Janowski

Szef zespołu Agile Coach w mBanku, wspiera zespoły, departamenty, większe obszary w zwinności. Pracuje z liderami różnych szczebli. Czasem odradza zwinność

Od wielu lat związany z IT. Pracował dla branży energetycznej i liderów telekomunikacji. Posiada szerokie, inżynierskie doświadczenie w obszarze systemów uniksowych, czasu rzeczywistego, programowania i jakości.
Rozwijał oprogramowanie sposobami predykcyjnymi, ale najlepiej czuje się w zwinnych sposobach pracy (Scrum, Kanban), zarówno na poziomie zespołu, jak i całej firmy – praktyk jako Scrum Master, Product Owner, Agile Coach (z dwóch pierwszych certyfikowany). Był odpowiedzialny z rozwój innowacyjności (edukacja, analiza, prowadzenie warsztatów, budowanie postaw).
Aktualnie w bankowości, związany z mBankiem, gdzie jako Agile Coach, wspiera transformacje organizacji. W obszarze jego obowiązków jest praca nad rozwojem ludzi, wpływ na kulturę firmy, wprowadzanie, utrzymywanie oraz ciągłe usprawnianie nowych sposobów pracy. Wspiera łódzkie community Zwinną Łódź

Katarzyna Orzeszek

LOve in BUSINESS, doradca biznesu w zakresie budowania zdrowych relacji, zaufania i zaangażowania, trener Master of Business Relations

Z wykształcenia jest ekonomistą i magistrem zarządzania, mówi, że z zawodu jest Dyrektorem :). Posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie i biznesowe. Biznes, który współtworzyła, zawsze oparty był o pracę zespołową. W jej rozumieniu lider, to nie tylko osoba stojąca na czele firmy czy zespołu, zatem pełniona funkcja czy określony status. Liderem jest każdy, kto gotów jest wykazać się wielką odwagą i przewodzić, każdy, kto uważa się za odpowiedzialnego za znajdowanie potencjału w sobie, w innych ludziach i w procesach, w naturalny sposób dąży do rozwoju siebie, innych i wszystkiego co go otacza.
"Nie przeprowadzisz nikogo dalej niż sam jesteś”, w tym sensie, dla niej, definicją przewodzenia jest przeistaczaniem siebie do nowego sposobu bycia, a przywództwo autentyczną postawą życiową, odpowiedzialnością za bycie sobą i budowanie relacji z ludźmi, lubienie siebie i innych ludzi, bycie z ludźmi bez potrzeby manifestacji swojej wiedzy, pozycji i władzy, to dojrzałe stawanie na czele z szacunkiem do siebie i do innych.
Dzisiejszy świat biznesu potrzebuje liderów dojrzałych w miejsce liderów dominujących.
Jako Coach ma za sobą tysiące godzin spotkań indywidualnych i grupowych. Z radością doradza, uczy i towarzyszy liderom w lepszym rozumieniu i poznawaniu siebie oraz rozumieniu zachowańinnych ludzi, budowaniu zaangażowanych i skutecznych zespołów, tworzeniuzdrowych biznesów, opartych o kulturę zaufania, szacunku, życzliwości iwzajemnej troski.

Kuba Szczepanik

202 Procent, Konsultant agile ceniony za dziesiątki przykładów praktycznych i profesjonalizm w przekazywaniu wiedzy

Pomaga przejść przez zmianę firmom, które chcą dobrze wykorzystać zwinność. Jest konsultantem i doradcą, który czerpie w swoich działaniach z doświadczenia wprowadzania Scruma w Allegro i inicjowania zwinnej transformacji w mBanku. Łączy perspektywy Kierownika Projektów, Scrum Mastera, Agile Coacha i menedżera zespołów, ponieważ pracował kolejno we wszystkich tych funkcjach. Lubi to, że może pogodzić poprawę efektywności biznesu z tworzeniem lepszego środowiska pracy dla pracowników. Jest współzałożycielem i autorem na największym polskim portalu o zwinności agile247.pl. Chętnie dzieli się swoim doświadczeniem na konferencjach branżowych i spotkaniach społeczności lokalnych.

Przemysław Witka

Intel / Agile Brains - Agile Coach, który uwalnia ukryty potencjał drzemiący w organizacjach i ludziach

Doświadczony Agile Coach, posiadacz dyplomu Executive MBA, certyfikowany mentor i life coach. Od wielu lat wspiera liderów w gdańskim oddziale Intel’a, gdzie współpracuje z kilkoma grupami biznesowymi przy adaptacji zwinnych metodyk. Pomaga budować efektywne zespoły oraz wspiera Scrum Masterów, Product Ownerów i managerów w budowaniu kluczowych kompetencji. Jest częścią międzynarodowej grupy Agile Coachów oraz członkiem Agile Alliance. Razem z Lechem Wypychowskim prowadzi firmę consultingową Agile Brains. Jest autorem kilku szkoleń oraz pomysłodawcą gry symulacyjnej Scrumtale. Mówią o nim, że jest tym rodzajem Agile Coacha, który posiada umiejętność pobudzania uczestników szkoleń do przemyśleń i pokazywania nowej perspektywy, a jego szkolenia pracują jeszcze długo po zakończeniu.