AGILE LEADERSHIP

Rozwijaj się i pobudzaj do rozwoju Twój zespół!

Start date:
19.03.2019
End date:
20.03.2019

Timeline

Day I
Tuesday
19 march 2019
09:00

Rejestracja uczestników. Powitalna kawa

09:30

Wprowadzenie do warsztatu: czym jest zwinne zarządzanie projektami i jak zbudować kulturę organizacyjną, wykorzystując dobre wzorce?

Kuba Szczepanik, 202 Procent, Konsultant agile ceniony za dziesiątki przykładów praktycznych i profesjonalizm w przekazywaniu wiedzy

10:00

Jak osiągnąć zwinność i stać się liderem, za którym zespół będzie podążał z entuzjazmem?

Kuba Szczepanik, 202 Procent, Konsultant agile ceniony za dziesiątki przykładów praktycznych i profesjonalizm w przekazywaniu wiedzy

 • Rola lidera w zwinnym środowisku - co się zmienia na liście obowiązków w porównaniu do tradycyjnego zarządzania ?
 • Jak przewodzić zespołowi w zwinny sposób?
 • Praktyczne historie z życia liderów zespołów zwinnych
10:45

Przerwa na kawę

10:55

Duże zmiany zaczynają się od tych mniejszych. Case study Intel.

Przemysław Witka, Intel / Agile Brains - Agile Coach, który uwalnia ukryty potencjał drzemiący w organizacjach i ludziach

 • Historia zmiany organizacji od jednego zespołu do zmiany całej grupy biznesowej
11:40

Zwinność - kiedy warto? O czym dobrze jest pamiętać przy pracy nad zmianą w organizacji

Bartosz Janowski, Szef zespołu Agile Coach w mBanku, wspiera zespoły, departamenty, większe obszary w zwinności. Pracuje z liderami różnych szczebli. Czasem odradza zwinność

 • Czym jest a czym nie jest Agile?
 • Agile jako narzędzie oraz jako sposób myślenia.
 • Co ma wpływ na zmianę, jakie aspekty brać pod uwagę, co może pomóc, a co może dawać złudne poczucie sukcesu?
 • Model zmiany według Kottera. Jak wybrać osoby, z którymi zaczniemy pracować (krzywa adopcji zmiany), a co na ten temat mówi Cynefin framework.
12:25

Sesja Q&A

12:40

Przerwa na lunch

13:25

Dlaczego samoorganizacja znacząco zwiększa efektywność zespołów i zadowolenie pracowników?

Przemysław Witka, Intel / Agile Brains - Agile Coach, który uwalnia ukryty potencjał drzemiący w organizacjach i ludziach

 • Czy samoorganizacja jest chaosem, którego boją się managerowie, czy może po prostu innym sposobem zarządzania?
 • Jakimi elementami powinno się wspierać i rozwijać samoorganizację?
 • Jakie są anty-wzorce, których zastosowanie może skutecznie zabić samoorganizację i efektywność zespołów?
14:10

Jak osiągać współbrzmienie w niestabilnym otoczeniu?

Katarzyna Orzeszek, LOve in BUSINESS, doradca biznesu w zakresie budowania zdrowych relacji, zaufania i zaangażowania, trener Master of Business Relations

 • Modele postaw i zachowań lidera
 • Możliwości i pułapki w rozwoju lidera
 • Wpływ dysfunkcji lidera na zespół i organizację
 • Umiejętności lidera budujące współbrzmienie z otoczeniem
 • Autorefleksja w rozwoju osobistym lidera (uczestnicy będą mogli dokonać autodiagnozy oraz określić bariery i perspektywy rozwojowe)
14:55

Przerwa na kawę

15:05

Skuteczna transformacja Agile na przykładzie mBanku.

Bartosz Janowski, Szef zespołu Agile Coach w mBanku, wspiera zespoły, departamenty, większe obszary w zwinności. Pracuje z liderami różnych szczebli. Czasem odradza zwinność

 • Banki są postrzegane, jako wielkie, ociężałe, monolityczne organizacje, które spętane więzami regulatorów genetycznie nie nadają się na zmiany i zwinność. Podczas prezentacji uczestnicy zweryfikują teorię z praktyką i dowiedzą się: jak zespół mBanku podszedł do zmiany, jakie były plany, jakie popełniono błędy.
15:55

Sesja Q&A

16:30

Zakończenie I dnia spotkania

Day II
Wednesday
20 march 2019

Autorski warsztat ScrumTale*.

Warsztat poprowadzi

Przemysław Witka, Intel / Agile Brains - Agile Coach, który uwalnia ukryty potencjał drzemiący w organizacjach i ludziach

ScrumTale to gra symulacyjna, w której celem zespołów jest napisanie (pod dużą presją czasu) bestselerowej opowieści kryminalnej. Zespoły będą pracować w Scrumie, zwinnie planować, reagować na zmieniające się wymagania klienta oraz iteracyjnie dostarczać produkt.

Uczestnicy zostaną podzieleni na kilkuosobowe zespoły, które będą miały trzy przedziały czasowe (tzw. sprinty) na napisanie opowieści kryminalnej. W każdym sprincie zespół będzie miał dwa „dni” (dzień = 7 minut) na pracę nad produktem. Po każdym sprincie zespół będzie prezentować swoje opowiadanie klientowi (zostanie wyświetlone i przeczytane każde opowiadanie). Po trzecim sprincie zespoły zaprezentują finalny produkt. Czy w 42 minutach poświęconych na pisanie uda się zespołowo stworzyć wciągające, zaskakujące i gotowe do druku opowiadanie kryminalne?

Warsztat doskonale symuluje codzienne sytuacje w projekcie: zmieniające się wymagania, pracę pod dużą presją czasu, problemy z jakością produktu, potrzebę szybkiego podejmowania decyzji.

Dzięki tej symulacji managerowie będą mieli okazję doświadczyć pracy w zespole, który wytwarza produkt w Scrum'ie. Będą też mieli okazję doświadczyć wszystkich 12 zasad zwinności. Z nabytym doświadczeniem Scrum’a, na poziomie codziennej pracy zespołów, łatwiej będzie wprowadzać skuteczne zmiany, które zwiększą efektywność na poziomie całej organizacji.

* Pisanie opowiadania odbywa się z wykorzystaniem współdzielonego dokumentu w Google Docs, dlatego prosimy uczestników o zabranie własnego laptopa oraz ładowarki.

** Karty do gry i materiały są w języku angielskim. Samo opowiadanie będzie pisane w języku polskim.

Harmonogram dnia:

09.00-09.30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09.30-09.50

wprowadzenie, podział na grupy

09:50-11:30

Definicja produktu i pierwszy sprint

11:30-11:40

Przerwa na kawę i herbatę

11:40-13:10

Praca w sprintach

13:10-13:50

Przerwa na lunch

13:50-15:20

Praca w sprintach. Finalne demo produktu. Podsumowanie i wnioski z warsztatu

15:20-15:30

Przerwa na kawę i herbatę

15:30- 16:00

Podsumowanie i wnioski z warsztatu

16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie dyplomów