SSC/GBS Leadership Program 2023

Zarządzanie zespołem i efektywnością centrum nowoczesnych usług biznesowych

Start date:
30.03.2023
End date:
16.06.2023

Organizator

Partner merytoryczny

Partnerzy

Patronat medialny