SSC/GBS Leadership Program 2023

Zarządzanie zespołem i efektywnością centrum nowoczesnych usług biznesowych

Start date:
30.03.2023
End date:
16.06.2023

Timeline

Day I
Thursday
30 march 2023

Informacja ogólna

Tematy dnia:

Wprowadzenie do programu: Sektor nowoczesnych usług biznesowych -  trendy w sektorze i atrakcyjność Polski w regionie i na świecie

Strategiczne decyzje o budowie modelu biznesowego z uwzględnieniem outsourcing’u procesów biznesowych do SSC/GBS (model operacyjny, wybór procesów, lokalizacja) 

Efektywne zarządzanie strukturą organizacyjną i zespołem

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Agnieszka Spychała, project manager, dział konferencji i szkoleń, dziennik "Rzeczpospolita"

09:30

Wprowadzenie do szkolenia

Violetta Małek, MBA, Współzałożycielka i partnerka zarządzająca, Gekko advisoryNOW

1.    Wprowadzenie do programu szkoleniowego i ogólne trendy w sektorze nowoczesnych usług  
2.    Strategiczne decyzje o budowie modelu biznesowego z uwzględnieniem outsourcing’u procesów biznesowych do SSC/GBS (model operacyjny, wybór procesów, lokalizacja).

10:15

Przerwa

10:30

Jak nie przenosić procesów do SSC – na co zwrócić uwagę

Paweł Płocki, Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

Studium przypadku.

12:00

Przerwa

12:30

Budowanie efektywnych zespołów w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

1.    Potencjał różnorodności i dopasowanie kompetencji do ról jako podstawa do zbudowania dobrego zespołu  
2.    Empowerment jako sposób zarówno na motywację jak i na dobrze działający zespół  
3.    Plany rozwoju i sukcesji poszczególnych członków zespołu
4.    Zaufanie jako klucz do zespołu przyszłości.

14:00

Przerwa

14:15

Zarządzanie zespołem hybrydowym w świetle niezbędnych kompetencji przywódcy

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

1.    Produktywność i chęć do współpracy jako główne wyzwania w pracy hybrydowej  
2.    Moc rytuałów biznesowych jako konieczne zasady w pracy z zespołem hybrydowym
3.    Zarządzanie Zespołem w kryzysie – praktyczne wskazówkiGBS (model operacyjny, wybór procesów, lokalizacja).

15:00

Zakończenie

Day II
Friday
31 march 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Zarządzanie talentem w centrum nowoczesnych usług biznesowych

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Właściwy Leadership jako wstęp do zarządzania talentami

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

1.    Przywództwo transakcyjne czy transformacyjne - które właściwe w centrum nowoczesnych usług?
2.    Leadership oparty na neuro przywództwie jako odpowiedź na wyzwania świata VUCA 3.0
3.    Monitoring otoczenia i szybkie działanie jako niezbędne narzędzia w efektywnym Leadershipie  
4.    Inspiracja Pracowników jako nieprzerwany proces zapewaniający stabilność zatrudnienia i motywacji.

10:15

Przerwa

10:30

Talent jako dobro rzadkie

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

1.    Tradycyjne metody identyfikacji talentów jako idealny sposób na utratę wartościowych pracowników
2.    Crowdsourcing jako efektywny sposób na identyfikację utalentowanych pracowników  
3.    Metody selekcji utalentowanych pracowników
4.    Mapa kompetencji jako narzędzie pomocne w eliminacji luk kompetencyjnych.

12:00

Przerwa

12:30

Rozwój i motywacja utalentowanych pracowników

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

1.    Neuro przywództwo jako niezastąpiony sposób motywacji i rozwoju talentów
2.    Budowanie planów rozwoju jako odpowiedź na zaangażowanie utalentowanych pracowników
3.    Mentoring i Coaching jako narzędzia przydatne w identyfikacji potrzeb utalentowanych pracowników.

14:00

Przerwa

14:15

Wdrożenie programu rozwoju talentów w centrum nowoczesnych usług, oparte o Case Studies

Anna Boguszewska, Dyrektor Finansowy na Europę i Bliski Wschód w Costa Coffee (The Coca-Cola Company)

1.    Przygotowanie planu wdrożenia programu
2.    Kluczowa faza implementacji w całej organizacji i w poszczególnych działach
3.    Elastyczność programu jako wskaźnik sukcesu
4.    Najczęściej popełniane błędy i ich eliminacja.

15:00

Zakończenie

Day III
Thursday
20 april 2023

Informacja ogólna

 

Temat dnia: Skuteczne zarządzanie zmianą, wielo-kulturowością, wielo-pokoleniowością – część 1

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Człowiek a zmiana

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

1.    Skąd się biorą zmiany?
2.    Czy można ich uniknąć lub przeczekać?
3.    Rodzaje i charakterystyka zmian
 

10:15

Przerwa

10:30

Organizacja a zmiana

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

1.    Połączenie strony technicznej i ludzkiej zmian w organizacji,
2.    Specyfika procesu zarządzania zmianą.

12:00

Przerwa

12:30

Kryteria sukcesu zmian – cz. 1

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

1.    Rola lidera i menedżerów średniego szczebla,
2.    Co ma zrobić Project Manager? 

14:00

Przerwa

14:15

Kryteria sukcesu zmian – cz. 2

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

1.    Co zrobić, gdy pojawia się opór wobec zmian?

15:00

Zakończenie

Day IV
Friday
21 april 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Efektywność procesowa (optymalizacja procesów z punktu widzenia workflow, systemów i kompetencji)

 

 

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Optymalizacja procesów

Paweł Płocki, Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

1.    Od czego zacząć optymalizację procesów?
2.    Czemu ma służyć optymalizacja? 
3.    Dlaczego usprawniamy?

10:15

Przerwa

10:30

Usprawnianie

Paweł Płocki, Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

1.    Kto usprawnia w organizacji?
2.    Jakich kompetencji potrzeba? 
3.    Polowanie na pomysły 
4.    Dane -> informacje -> wiedza.

12:00

Przerwa

12:30

Upraszczanie

Paweł Płocki, Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

1.    Upraszczanie procesów a tworzenie potworów 
2.    Prewencja i kontrole w procesach
3.    Dlaczego wolimy reaktywność? Przykłady.

14:00

Przerwa

14:15

Efektywność procesowa

Paweł Płocki, Dyrektor GBS Europe, TRUMPF

1.    Jak technologie wpływają na efektywność procesową?
2.    #lowcode, #nocode, Machine Learning.

 

15:00

Zakończenie

Day V
Thursday
11 may 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Robotyzacja i automatyzacja procesów w SSC/GBS/BPO/IT/R&D

 

 

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Robotics

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

Technologia, Możliwości, Ograniczenia.

10:15

Przerwa

10:30

Robotyzacja i automatyzacja procesów – jak zacząć cz. 1

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

1.    Procesy – mapowanie, modelowanie, optymalizacja 
2.    Od pomysłu do wdrożenia – wybór procesu, analiza, wskaźniki.

12:00

Przerwa

12:30

Robotyzacja i automatyzacja procesów – jak zacząć cz. 2

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

1.    Zasoby własne vs dostawca zewnętrzny - kompetencje 
2.    Robotyzacja na przykładach w konkretnych obszarach.

14:00

Przerwa

14:15

Robotyzacja i automatyzacja procesów – jak zacząć cz. 3

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

1.    Dobre praktyki robotyzacji
2.    Sposoby na skalowanie.

15:00

Zakończenie

Day VI
Friday
12 may 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Nowoczesne technologie - Machine Learning, Large Language Models oraz AI 
Analiza potencjału robotycznego procesów

 

 

 

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Nowoczesne technologie cz. 1

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

Czym tak naprawdę są 
1.    Artificial intelligence (AI)
2.    Machine Learning (ML)
3.    Deep Learning.
 

10:15

Przerwa

10:30

Nowoczesne technologie cz. 2

Kamil Czerniak, Business Development Team Manager, SAIO (powered by ING)

Zastosowanie w biznesie
1.    Artificial intelligence (AI)
2.    Machine Learning (ML)
3.    Deep Learning.

12:00

Przerwa

12:30

Potencjał robotyczny procesów – cz. 1

Paweł Młyński, Partner Gekko advisoryNOW

1.    Czym jest potencjał robotyczny procesów? 
2.    Jakie są kryteria robotyzacji procesów? 
3.    Jak określić potencjał robotyczny procesów?

14:00

Przerwa

14:15

Potencjał robotyczny procesów – cz. 2

Paweł Młyński, Partner Gekko advisoryNOW

Analiza potencjału robotycznego procesów na przykładach - warsztaty.

15:00

Zakończenie

Day VII
Thursday
25 may 2023

Informacja ogólna

Tematy dnia: Skuteczne zarządzanie zmianą, wielo-kulturowością, wielo-pokoleniowością – część 2
                       Rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do pracy w SSC/GBS/BPO/IT/R&D 

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Skuteczne zarządzanie zmianą

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

1.    Wielo-kulturowość, 
2.    Wielo-pokoleniowość, 
3.    Wielo-lokalizacyjność (rozproszenie geograficzne).

10:15

Przerwa

10:30

Skuteczne zarządzanie zmianą – c.d.

Paweł Dudek, Ekspert Gekko advisoryNOW, Silfra Consulting oraz Thoriana w zakresie zarządzania zmianami w organizacjach i rozwoju biznesu

1.    Jak zaangażować pracowników na wszystkich szczeblach i we wszystkich lokalizacjach?
2.    Wybrane narzędzia metodyki zarządzania zmianą Prosci®.

12:00

Przerwa

12:30

Przyszłość jest hybrydą, czyli co do lamusa, a co rozwijać

Monika Reszko, Psycholog biznesu, autorka książek „Mindset szefa” oraz „Mindf*ck szefa”

1.    Praca zdalna jako nowa rzeczywistość - case study 
2.    Idea smart working - kluczowe zasady (rezultaty, efektywność, kreatywność, work-life-balance)
3.    Hybryda dla dojrzałych – na ile moja firma/ zespół jesteśmy gotowi oddać odpowiedzialność
4.    Synergia zespołu rozproszonego 

14:00

Przerwa

14:15

Życie na miękko, czyli po co komu soft skills

Monika Reszko, Psycholog biznesu, autorka książek „Mindset szefa” oraz „Mindf*ck szefa”

1.    Mity i kity o kompetencjach miękkich
2.    Motywacja a zaangażowanie 
3.    5 top kompetencji – autodiagnoza i plan rozwoju
4.    Co do tego mają emocje i odporność psychiczna

15:00

Zakończenie

Day VIII
Friday
26 may 2023

Informacja ogólna

Tematy dnia: Rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do pracy w SSC/GBS/BPO/IT/R&D – cz. 2
Zarządzanie celami, systemy motywacyjne i premiowe 

 

 

09:15

Zarządzanie celami, systemy motywacyjne i premiowe

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Zarządzanie przez cele

Katarzyna Derdzińska, Ekspertka Gekko AdvisoryNow, Menedżer, doradca, trener, coach, mentor, facyllitator

1.    Zarządzanie przez cele – od idei do skutecznego wdrożenia,
2.    Narzędziownik - mapa strategii, zrównoważona karta wyników, metodyka SMARTER.

11:00

Przerwa

11:15

Systemy motywacyjne

Katarzyna Derdzińska, Ekspertka Gekko AdvisoryNow, Menedżer, doradca, trener, coach, mentor, facyllitator

1.    Rodzaje, 
2.    Charakterystyka, 
3.    Wady i zalety

12:00

Przerwa

12:30

Życie na miękko, czyli po co komu soft skills

Monika Reszko, Psycholog biznesu, autorka książek „Mindset szefa” oraz „Mindf*ck szefa”

1.    Mity i kity o kompetencjach miękkich
2.    Motywacja a zaangażowanie 
3.    5 top kompetencji – autodiagnoza i plan rozwoju
4.    Co do tego mają emocje i odporność psychiczna

13:15

Przerwa

13:30

Lider w hybrydzie – kto to, dlaczego i po co?

Monika Reszko, Psycholog biznesu, autorka książek „Mindset szefa” oraz „Mindf*ck szefa”

1.    Samoświadomość i organizacja hybrydowego lidera
2.    Model odwróconej odpowiedzialności by Reszko 

15:00

Zakończenie

Day IX
Thursday
15 june 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Niezawodne zarządzanie projektami w zespołach wielo-pokoleniowych i wielo-kulturowych

 

 

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Przemęczenie, czy wypalenie zawodowe

Joanna Karpeta, Ekspertka profilaktyki wypalenia zawodowego

1.    Czego potrzebują pracownicy, by angażować się w pracę?
2.    Czym jest wypalenie zawodowe i z czego się bierze?
3.    Po czym poznać, że ludzie się wypalają?

10:15

Przerwa

10:30

Rola lidera w budowaniu dobrostanu pracowników

Joanna Karpeta, Ekspertka profilaktyki wypalenia zawodowego

1.    Kompetencje liderskie budujące zaufanie w zespole,
2.    Postawy lidera budujące dobrostan w zespole,
3.    Zachowania i rytuały budujące bezpieczeństwo w zespole.

12:00

Przerwa

12:30

Profilaktyka wypalenia zawodowego – cz. 1

Joanna Karpeta, Ekspertka profilaktyki wypalenia zawodowego

1.    Granice odpowiedzialności
2.    Dobór zadań do talentów pracownika
3.    Angażowanie zespołu
4.    Więcej feedbacku
5.    Profesjonalne wsparcie

14:00

Przerwa

14:15

Profilaktyka wypalenia zawodowego – cz. 2

Joanna Karpeta, Ekspertka profilaktyki wypalenia zawodowego

1.    Menedżer też człowiek  - jak zadbać o siebie, by się nie wypalić.

15:00

Zakończenie

Day X
Friday
16 june 2023

Informacja ogólna

Temat dnia: Niezawodne zarządzanie projektami w zespołach wielo-pokoleniowych i wielo-kulturowych 

 

09:15

Czas na logowanie

09:25

Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, Project manager, dział Konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

09:30

Zarządzanie projektami – cz. 1

Katarzyna Myszkowska, Ekspertka w dziedzinie zarządzania projektami, produktami i procesami skarbowymi oraz pozyskiwania finansowania

1.    Definicja projektu, 
2.    Kluczowi uczestnicy, 
3.    Elementy i etapy projektu, 
4.    Przykłady metodyk i narzędzi.

10:15

Przerwa

10:30

Zarządzanie projektami – cz. 2

Katarzyna Myszkowska, Ekspertka w dziedzinie zarządzania projektami, produktami i procesami skarbowymi oraz pozyskiwania finansowania

1.    Specyfika zarządzania projektami, 
2.    Rola zespołu projektowego 
3.    Rola lidera projektu

12:00

Przerwa

12:30

Zespół projektowy – cz. 1

Katarzyna Myszkowska, Ekspertka w dziedzinie zarządzania projektami, produktami i procesami skarbowymi oraz pozyskiwania finansowania

1.    Granice odpowiedzialności
2.    Dobór zadań do talentów pracownika
3.    Angażowanie zespołu
4.    Więcej feedbacku
5.    Profesjonalne wsparcie.

14:00

Przerwa

14:15

Zespół projektowy – cz. 2

Katarzyna Myszkowska, Ekspertka w dziedzinie zarządzania projektami, produktami i procesami skarbowymi oraz pozyskiwania finansowania

1.    Skuteczność w projekcie

15:00

Zakończenie