SSC/GBS Leadership Program 2023

Zarządzanie zespołem i efektywnością centrum nowoczesnych usług biznesowych

Start date:
30.03.2023
End date:
16.06.2023

Description

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym projekcie edukacyjnym rozwijającym kompetencje liderskie. Program szkolenia zawiera kompleksowy zestaw tematów, które przygotują zarządzających do wyzwań przyszłości i zbudują kompetencje nowych liderów organizacji z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. To jedyny taki program, który łączy pracę nad twardymi kompetencjami z obszaru zarządzania oraz rozwija umiejętności przywódcze.

Nowoczesne usługi biznesowe to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów gospodarki w Polsce i na świecie. Polska należy do czołówki państw, gdzie od ponad 20 lat świat biznesu inwestuje z wielkim sukcesem. Inwestorów przyciąga atrakcyjna lokalizacja, dobrze przygotowani pracownicy, pożądany poziom życia i prowadzenia biznesu, wsparcie lokalnych władz, korzystne propozycje ulg i dotacji oraz dobrze ekonomicznie stojąca gospodarka. Nadchodzi jednak czas, kiedy organizacje z sektora nowoczesnych usług staną się bardziej dojrzałymi modelami operacyjnymi, funkcjonującymi w innej niż dotychczas dynamice biznesu, z nowoczesnymi technologiami i wciąż zmieniającymi się oczekiwaniami klientów.  Umiejętność zarządzania takimi centrami w zmieniających się wciąż warunkach, wymaga innych, niż do tej pory, kompetencji.

Przygotowując program przyjrzeliśmy się bardzo dokładnie wyzwaniom tego sektora, a także zapytaliśmy osoby pracujące w tej branży o ich potrzeby w zakresie szkoleń. Dzięki temu ustaliliśmy konkretne cele nasze projektu edukacyjnego:

 • budowanie kompetencji liderskich i zwiększenie liczby wysoko wykwalifikowanych menadżerów w sektorze nowoczesnych usług biznesowych w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości;
 • przekazanie zaawansowanej wiedzy oraz rozwój umiejętności obsługi narzędzi potrzebnych do zarządzania centrum nowoczesnych usług biznesowych, zarówno na poziomie strategicznym jak i operacyjnym;
 • wzmocnienie kwalifikacji, a w rezultacie poprawa efektywności i jakości zarządzania centrami usług biznesowych SSC/BPO/IT/R&D.


Udział w szkoleniu pomoże Uczestnikom znaleźć odpowiedzi na pytania:

 • jak zarządzać talentem, aby wyeliminować lukę kompetencyjną i utrzymać stabilność zespołu,
 • jak rozwijać kompetencje i umiejętności zarządzania zespołami hybrydowym,
 • jak wdrażać automatyzację/RPA/AI,
 • jak prowadzić projekty w zespołach wielo-kulturowych i wielo-pokoleniowych,
 • jak osiągać efektywność dzięki optymalizacji procesów;

Wesprze w nauczeniu się jak:

 • skutecznie wdrażać zmianę,
 • identyfikować potencjał robotyczny procesów,
 • budować angażującą strukturę organizacyjną (dopasowanie kompetencji do ról, tworzyć plany rozwoju i sukcesji),
 • zarządzać celami (i tworzyć systemy motywacyjne i premiowe);

Skłoni do zadawania sobie pytań i poszukiwania odpowiedzi:

 • jak zaadresować wellbeing (zapobieganie wypaleniu, utrzymywanie zaangażowania i wysokiego poziomu satysfakcji z pracy).

Przygotowany przez Rzeczpospolitą i Gekko advisoryNOW program będzie szczególnie wartościowy dla osób pracujących lub planujących rozwijać swoją karierę w centrum usług biznesowych SSC/BPO/IT/R&D na stanowiskach:

 • Team leaderów lub osób przygotowujących się do objęcia takich stanowisk,
 • Menadżerów odpowiedzialnych za transformację biznesową, efektywność operacyjną oraz jakość świadczonych usług,
 • Osób biorących udział w zarządzaniu SSC/GBS/BPO/IT/R&D.

Skrócony harmonogram szkolenia:

1. 30 marca 2023
Tematy dnia: Wprowadzenie do programu: Sektor nowoczesnych usług biznesowych -  trendy w sektorze i atrakcyjność Polski w regionie i na świecie. Strategiczne decyzje o budowie modelu biznesowego z uwzględnieniem outsourcing’u procesów biznesowych do SSC/GBS (model operacyjny, wybór procesów, lokalizacja). Efektywne zarządzanie strukturą organizacyjną i zespołem
Wprowadzenie do szkolenia // Jak nie przenosić procesów do SSC – na co zwrócić uwagę // Budowanie efektywnych zespołów w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej // Zarządzanie zespołem hybrydowym w świetle niezbędnych kompetencji przywódcy  

2. 31 marca 2023 r.
Temat dnia: Zarządzanie talentem w centrum nowoczesnych usług biznesowych 
Właściwy Leadership jako wstęp do zarządzania talentami // Talent jako dobro rzadkie // Rozwój i motywacja utalentowanych pracowników // Wdrożenie programu rozwoju talentów w centrum nowoczesnych usług, oparte o Case Studies

3. 20 kwietnia 2023 r.
Temat dnia: Rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do pracy w SSC/GBS/BPO/IT/R&D 
Przyszłość jest hybrydą, czyli co do lamusa, a co rozwijać // Życie na miękko, czyli po co komu soft skills // Lider w hybrydzie – kto to, dlaczego i po co?

4. 21 kwietnia 2023
Temat dnia: Efektywność procesowa (optymalizacja procesów z punktu widzenia workflow, systemów i kompetencji)
Optymalizacja procesów // Usprawnianie //Upraszczanie // Efektywność procesowa

5. 11 maja 2023 r.
Temat dnia: Robotyzacja i automatyzacja procesów w SSC/GBS/BPO/IT/R&D 
Robotics // Robotyzacja i automatyzacja procesów – jak zacząć

6. 12 maja 2023 r.
Tematy dnia: Nowoczesne technologie - Machine Learning, Large Language Models oraz AI. Analiza potencjału robotycznego procesów 
Nowoczesne technologie // Potencjał robotyczny procesów 

7. 25 maja 2023 r.
Temat dnia: Skuteczne zarządzanie zmianą, wielo-kulturowością, wielo-pokoleniowością – część 1
Człowiek a zmiana // Organizacja a zmiana // Kryteria sukcesu zmian 

8. 26 maja 2023 r.
Tematy dnia: Skuteczne zarządzanie zmianą, wielo-kulturowością, wielo-pokoleniowością – część 2. Zarządzanie celami, systemy motywacyjne i premiowe 
Skuteczne zarządzanie zmianą // Zarządzanie przez cele // Systemy motywacyjne

9. 15 czerwca 2023 r. 
Temat dnia Niezawodne zarządzanie projektami w zespołach wielo-pokoleniowych i wielo-kulturowych 
Zarządzanie projektami // Zespół projektowy 

10. 16 czerwca 2023 r.
Temat dnia: Well-being/silne poczucie dobrostanu przez pracowników kluczem do sukcesu
Przemęczenie, czy wypalenie zawodowe // Rola lidera w budowaniu dobrostanu pracowników // Profilaktyka wypalenia zawodowego

Organizacja:

Szkolenie zostało zaplanowane w formule online, za pośrednictwem platformy eventowej opartej na przeglądarce internetowej - ZOOM. Rekomendujemy korzystanie z przeglądarki Google Chrome.

 • Szkolenie prowadzone jest w formule online w czasie rzeczywistym.
 • Treści merytoryczne poparte będą doświadczeniami Prelegentów i pracą własną uczestników.
 • Zaplanowane są warsztaty, z aktywnym udziałem Uczestników, przewidziana jest praca w grupach, omawianie wypracowanych treści na forum, praca na realnych przykładach Uczestników i Prelegentów, moderowane dyskusje, burza mózgów, sesje pytań i odpowiedzi i inne aktywne metody pracy.
 • Zajęcia odbędą się w czasie pięciu dwudniowych sesji szkoleniowych – czwartki i piątki.

Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz materiały w omawiane prezentacje w wersji elektronicznej.

 

W związku z tym, że szkolenie ma charakter cykliczny i odbywa się przez 4 miesiące, jako organizator nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy z przyczyn niezależnych od nas któreś z zajęć nie będzie musiało zostać przełożone na możliwie jak najbliższy termin.
O takich przypadkach będziemy na bieżąco informować uczestników wydarzenia. Z naszej strony będziemy dokładać wszelkich starań, aby zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem.

Invited by

Agnieszka Spychała