PRZEDSIĘBIORCA PRZED UOKIK: RYZYKA, POSTĘPOWANIE, SANKCJE

Najnowsze trendy orzecznicze w zakresie ochrony konkurencji i konsumentów w Polsce

Start date:
22.05.2018
End date:
23.05.2018

Description

W dobie coraz wyższych kar nakładanych na przedsiębiorców przez Prezesa UOKIK niezwykle istotne stało się przestrzeganie prawa konkurencji. Wydana przez Prezesa UOKIK decyzja może prowadzić do wielomilionowych sankcji, dlatego tak ważna jest umiejętność efektywnego zapobiegania incydentom naruszenia prawa konkurencji.

Uznani eksperci podzielą się z Państwem wiedzą na temat najważniejszych zmian w prawie konkurencji omówionych na podstawie decyzji Prezesa UOKIK oraz  bieżącego orzecznictwa SOKIK, Sądu Apelacyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W programie m. in.:

  • Wszczęcie postepowania przez Prezesa UOKIK,
  • Zachowanie w trakcie kontroli i przeszukania pomieszczeń lub rzeczy,
  • Kontrola koncentracji w świetle najnowszego orzecznictwa Prezesa UOKIK i organów unijnych,
  • Granice uznaniowości kar nakładanych przez Prezesa UOKIK,
  • Postępowania odwoławcze od decyzji Prezesa UOKIK,
  • Kontrola wzorców umów przez Prezesa UOKIK,
  • Ograniczenia w sprzedaży internetowej w ramach dystrybucji selektywnej

Invited by

Katarzyna Boroń